referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Vavro Šrobár životopis
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 102
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

Chceli tak vytvoriť v slovenskej spoločnosti podmienky pre posudzovanie otázok politickej orientácie národného hnutia a pre uskutočňovanie praktických krokov pri aktivizácii národne uvedomelých síl v kultúrnej, osvetovej, hospodárskej a sociálnej oblasti. Viedlo ich presvedčenie, že riešenie problémov slovenskej spoločnosti má vychádzať z iných zásad, ako ich predstavovalo vedenie národnej strany a preto pokladali za potrebné kritizovať jeho politickú stratégiu a prax. Výsledkom porady s T.G. Masarykom bolo zostavenie súboru téz, ktoré sa premietli do vlastného programového zamerania časopisu Hlas. Dňa 30. októbra 1897 formuloval Vavro Šrobár na schôdzi spolku Detvan postoj pražských študentov – vysokoškolákov ku kritike, ktorú martinskí činitelia vyslovili k snahám mladej inteligencie vydávať vlastný nezávislý časopis: „ Keďže v Martine nás nesprávne napádajú, že vraj chceme čosi nenárodného, ač žiaden nevedel mi povedať, čo je vlastne národné. Dľa môjho náhľadu každý človek, ktorý k národu prináleží a koná prácu tomu národu prospešnú, koná prácu národnú, keď je človek národný. V Martine si myslia, že národná práca je: písať a rozprávať o národe. My máme opačný pojem, lebo veď nenie národnou prácou zamestnanie snáď z dlhej chvíle, veď ľud milovať, toho totiž, kto je pri ňom, je povinnosťou každého človeka. Prácou národnou rozumieme prácu z lásky vyplývajúcu, pomoc.“
Prvé číslo nového časopisu Hlas vyšlo 30. júna 1898 v Skalici za redakcie Dr. Vavra Šrobára. Jeho podtitul bol: Mesačník pre literatúru, plitiku a otázku sociálnu. O programe okolo časopisu Hlas hovoril Vavro Šrobár takto. Citujem z článku Vavra Šrobára Naše snahy z 1. júla 1898: „Chceme predne a nadovšetko, aby slovenský človek obrodil sa mravne. Žiadame u seba samých nie hmotnú i nehmotnú lož, ale pravdu, nie lieň, lež prácu na osoh blížneho, nie nenávisť, ale lásku k človeku (. . . )
Druhou našou úlohou je: prehľbiť a rozšíriť prácu osvetnú. Prehľbiť osvetnú prácu – znamená vzdelať sa dokonale v svojom odbore, (. . . ) predne zorganizovať sa na tomto poli a spoločne pracovať na pozdvihnutí vzdelanostnej úrovne nášho ľudu (. . . )
(. . . ) vieme dobre, že v terajších okolnostiach maďarská vláda ničím nás nebude napomáhať, a práve preto, že všetko musíme si vykonať sami. A nezabúdajme tiež, že kultúrna práca je našou jedinou zbraňou (. . . ). Nuž napnime všecky mravné sily, aby sme i túto poslednú (. . . ) zbraň nestratili (. . . )
Na poli národohospodárskom pousilujeme sa predovšetkým nadobudnúť si pravdivý obraz o produktívnosti zeme slovenskej, o finančnej sile Slovenska (. . . )
Aby sme mohli pracovať i skutočne politicky, treba nám vykonať najprv množstvo práce inej, nepolitickej.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Churaň, M. a kol.: KDO BYL KDO, 2.rozšírené vydanie, Libri, Praha 1998, Cidlinská, L. a kol.: SLOVENSKO – KULTÚRA, 1.časť Obzor, Bratislava 1979, Ruttkay, F.: DEJINY SLOVENSKÉHO NOVINÁRSTVA DO ROKU 1918, Veda, Bratislava 1999, PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 2, Veda, Bratislava 1985
Podobné referáty
Vavro Šrobár životopis SOŠ 2.9601 468 slov
Vavro Šrobár životopis SOŠ 3.0000 471 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.