referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Karol Matulay životopis
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 099
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Tu začal vnikať hlbšie do odbornej problematiky tohto záslužného, ale na začiatku dvadsiatého storočia ešte pomerne málo prebádaného medicínskeho odboru. MUDr. Karol Matulay sa stal počas vojny prednostom Kliniky psychiatrie a neurológie na LFUK. Bol poverený vedením kliniky, prednášaním a skúšaním z psychiatrie. Pred jeho nástupom na túto funkciu pôsobil MUDr. Matulay ako sekundárny lekár. V roku 1934 absolvoval základnú vojenskú službu v Prahe. Keďže už mal na psychiatrickej klinike trojročnú prax, pridelili ho na psychiatrické oddelenie divíznej nemocnice. Po návrate z vojenskej služby dostal na Klinike psychiatrie a neurológie miesto asistenta, neskôr odborného lekára, až sa dostal do vedenia kliniky. Prišiel rok 1945. Jar slubovala nové nádeje. Už dávnejšie cítil, že organizačná práca vyplývajúca z vedenia kliniky mu zaberá príliš veľa času. Nezostávalo mu ho dosť na vedeckú a výskumnú činnosť. Chystal sa tiež vydať sa do sveta, získať nové vedomosti a skúsenosti. Bol rozhodnutý urobiť ďalší skok, predovšetkým vo svojom osobnom raste a vedeckom dozrievaní. A tak od roku 1947 začal pracovať na novom pracovisku. Bola to Psychiatrická liečebňa v Pezinku, ktorú pomenovali: Ústav pre liečenie chorôb mozgu. Organizoval, ordinoval, staval, vylepšoval, zavádzal nové metódy liečby i organizovania života pacientov. Liečebňu zmenil na rehabilitačný, športový areál, ktorý mal futbalové a volejbalové ihrisko a ako prvý v tom čase v celej republike aj trávnatý tenisový dvorec. Už krátko po nástupe do Pezinka sa profesor Matulay rozhodol, že v liečebni sa bude venovať nielen organizačnej, kuratívnej, ale aj vedeckovýskumnej práci. V nej sa profesor zameriaval na oblasť psychiatrie a neurológie, v ktorej ako lekár narážal na najväčšie problémy, kde bola zatiaľ lekárska veda bezmosná, kde bolo treba aspoň uľahčiť utrpenie pacientov a zmierniť následky ochorenia. V Pezinku to bolo široké spektrum detských chorôb. Pozorne sledoval skupinu detí, ktoré boli postihnuté detskou obrnou a následkom tohto ochorenia zaostávali v mentálnom vývine. Už v predvojnovom období sa profesor Matulay zaoberal epilepsiou. V Pezinku sa k tejto problematike opäť vrátil a sústredil sa najmä na epilepsiu detí a dospievajúcej mládeže. Hlbšie si začal všímať súvislosti, resp. časté prípady výskytu oboch ochorení u jedného pacienta: mentálnej retardácie i epilepsie. Zdôrazňoval, že veľkú úlohu pri liečbe zohrávajú aj rodičia, preto ich treba informovať, poučiť a vycvičiť, aby záchvat nebol príčinou strachu, obavy a pocitu viny. Po skoro desaťročnej práci profesora Matulaya sa Psychiatrická liečebňa v Pezinku zmenila takmer na nepoznanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.