referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Diana
Piatok, 1. júla 2022
Zdravá výživa
Dátum pridania: 20.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: assa398
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 184
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
3. Vlastná práca

Skúmať problematiku zdravej výživy a vzťahu k zdravej výžive nie je problematika jednoduchá, pretože pojmy zaoberajúce sa ňou sú častokrát zložito štrukturované. Zdravá výživa vystupuje ako jeden z najvýznamnejších fenoménov dneška. V tejto práci podávame jeden z pohľadov na túto tematiku – pohľad žiakov Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove, žiakov tried kvarta (vek: 13 rokov; dotazník vyplnilo 27 žiakov) a kvinta (vek: 14 rokov; dotazník vyplnilo 33 žiakov).

Analýzou otázky, či žiaci mali raňajky, sme zistili, že v triede kvarta malo raňajky 21 žiakov a bez raňajok bolo 6 žiakov. Podobný výsledok sme získali aj v triede kvinta, kde raňajkovalo 27 žiakov a takislo 6 žiakov bolo bez raňajok. V tabuľke č. 1 vidíme prehľad prvej otázky v percentách.

Otázka č. 1         

Mali ste raňajky?

 Kvarta Kvinta Spolu 
Áno  77,8%   81,8%  80,0% 
 Nie 22,21%  18,2%  20,0%

Tabuľka č.1

Ďalšia otázka mala za úlohu zistiť, čo žiaci jedli na raňajky. Odpovede boli rôzne, no najčastejšie bolo spomenuté pečivo, čo sa sa stotožňovalo s našou hypotézou. Na druhom mieste boli spomenuté mliečne výrobky, ako aj ovocie.

V poradí tretia otázka zisťovala, či si žiaci myslia, že sú raňajky dôležité. Prehľad odpovedí na túto otázku obsahuje tabuľka č.2.

Otázka č.3

Myslíš si, že raňajky sú dôležité?

  KvartaKvinta Spolu 
 Áno 88,9% 93,9% 91,7%
 Nie  11,1%  6,1%  8,3%

Tabuľka č.2

„Myslíš si, že ješ priveľa sladkého?“ To je znenie v poradí štvrtej otázky. V kvarte, rovnako ako v kvinte, variant „áno“ uviedlo 15 opýtaných. Prehľad odpovedí na túto otázku mapuje tabuľka č.3.

Otázka č.4

Myslíš si, že ješ priveľa sladkého?

 Kvarta  Kvinta  Spolu 
 Áno 55,6% 45,5% 50%
 Nie  44,4% 54,5% 50%

Tabuľka č.3

Ktoré druhy zeleniny majú žiaci najradšej, prezentuje piata otázka. Žiaci si mali možnosť vybrať viac druhov z nasledovnej zeleniny: mrkva, paradajky, hrášok, kapusta. Mohli tiež uviesť aj inú zeleninu. Na vrchol rebríčka sa dostala v oboch triedach mrkva. Podrobnejšie je táto otázka rozpracovaná v tabuľke č.4.

Otázka č. 5

Obľúbené druhy zeleniny?

 Kvarta  Kvinta Spolu
 Mrkva     17    25    42
 Paradajky    16    13   29
 Hrášok    14    16   30
 Kapusta    11     17   28

Tabuľka č.4


Šiesta otázka zisťovala, ktorú zeleninu žiaci nejedia. Bola to otvorená otázka, preto sa vyskytli rôzne odpovede. Najčastejšie žiaci uvádzali brokolicu, karfiol, ale prekvapujúco aj papriku. Ďalej sa spomínal špenát, kel, cibuľa, fazuľa aj paradajky.

Siedma otázka zisťovala, či žiaci jedia aj surovú zeleninu. Väčšina žiakov potešujúco zaškrtla variant „áno“. Celkovo len piati zo šesťdesiatich žiakov nejedia surovú zeleninu.

Na siedmu otázku nadväzovala otázka č.8. Jej úlohou bolo zistiť, ktoré druhy surovej zeleniny žiaci jedávajú. V tabuľke č.5 sú uvedené najčastejšie zaškrtnuté druhy zeleniny, pričom medzi ďalšie druhy zeleniny, ktoré nedosahovali výraznejšie percento patrí: repa, špenát a karfiol.

Otázka č.8

 Kvarta  Kvinta  Spolu 
 Mrkva   20   28   48
 Zelená paprika   18   20   38
 Šalát   16   11    27 

Tabuľka č.5

Otázka č.9 zisťovala, či žiaci jedia surovú zeleninu aj na desiatu. Častejšie sa vyskytovala odpoveď „nie“. V triede kvarta šestnásťkrát a v triede kvinta osemnásťkrát.

Veľmi širokou a pri vyhodnocovaní prácnou otázkou sa javila otázka číslo 10. Jej úlohou bolo zistiť, koľkokrát denne jedia žiaci surovú zeleninu. Žiaci si mali možnosť vybrať z možností nula, raz, dvakrát, trikrát, štyri a viackrát. Najčastejšie žiaci uviedli, že surovú zeleninu jedia raz alebo dvakrát, prekvapujúco sa našli aj takí, ktorí jedia surovú zeleninu aj častejšie ako štyrikrát denne. Počty žiakov, ktoré prislúchajú k daným možnostiam, sú uvedené v tabuľke číslo 6.

Otázka č. 10

Koľkokrát denne ješ zeleninu?

  Kvarta Kvinta 
 0    1    3
 1   14     8
 2    6   10
 3    5    8 
 4 a viac    1    4

Tabuľka č.6

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Zachar, D.: Výživa človeka I., Všeobecná časť, vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen 2004, 2. Pamplona, R.: Kniha o zdravej výžive, Vychutnaj život, vydavateľstvo Advent Orion, Martin 1995, 3. Murgová, R.: Tajomstvo zdraváho života, vydavateľstvo GRAFOTLAČ Šoltýs, Prešov 2001
Podobné referáty
Zdravá výživa SOŠ 2.9496 2529 slov
Zdrava vyživa SOŠ 2.8999 1322 slov
Zdravá výživa SOŠ 2.8556 343 slov
Zdravá výživa SOŠ 2.9630 786 slov
Zdravá výživa SOŠ 2.9273 1095 slov
Zdravá výživa 2.8686 320 slov
Zdravá výživa GYM 2.9518 956 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.