Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alexander Dubček životopis

Narodil sa 27.11.1921 v Uhrovci okres Topoľčany. Bol synom komunistického funkcionára Štefana Dubčeka. V rokoch 1925-1938 žil s rodičmi v ZSSR. Do KSS vstúpil v roku 1939,

po vyučení za strojného zámočníka pracoval v Dubnici nad Váhom, zúčastnil sa ilegálnej činnosti a SNP. Od roku 1949 sa stal politickým pracovníkom, do roku 1951tajomníkom a vedúcim tajomníkom Okresného výboru KSS v Trenčíne V rokoch 1951-1952 bol vedúcim odboru ÚV KSS a v rokoch 1953-1955bol vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici. V rokoch 1955-1958 študoval na vysokej politickej škole v Moskve. Taktiež sa stal vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Bratislave. Od roku 1953 bol kandidátom a v roku 1955 členom ÚV KSS. V roku 1958 sa stal aj členom ÚV KSČ. O dva roky sa stal kandidátom predsedníctva ÚV KSS. O ďalšie dva roky sa stal ich členom.

V rokoch 1963-1968 bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSS. Na januárovom plenárnom zasadnutí bol za účasti všetkých členov v roku 1968 zvolený aj za prvého tajomníka ÚV KSČ.

V rokoch1960-1970 bol poslancom národného zhromaždenia a v rokoch 1964-1970 aj slovenského národného zhromaždenia. V rokoch 1968-1969 bol členom výkonného výboru predsedníctva ÚV KSČ. Na čele strany neuskutočňoval zásadnú nacisticko-leninskú politiku, váhavosťou a nerozhodnosťou posilňoval pravicovú časť vedenia a blok pravicových a protisocialistických síl. Výrazne sa pričinil o prehĺbenie politickej krízy a vyostrenie vzájomných vzťahov s KS socialistických krajín. Po vstupe spojeneckých vojsk spolu s ostatnými pravicovooportunistickými členmi predsedníctva ÚV KSČ presadil netriedne vyhlásenie, ignoroval plnenie moskovských protokolov. Jeho odvolanie z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ (1969) bolo predpokladom skutočnej normalizácie pomerov. V roku 1969 sa stal predsedom federálneho zhromaždenia, v rokoch 1969-1970 bol v diplomatických službách. V roku 1970 bol vylúčený z KSČ. NO v roku 1989 sa opäť vrátil do politiky. Avšak v roku 1992 tragicky zomrel.KS -komunistická strana

KSS -komunistická strana Slovenska

KSČ -komunistická strana Československa

ÚV -ústredný výbor ….

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk