referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alena
Pondelok, 27. marca 2023
Stredovek
Dátum pridania: 08.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dadulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 619
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
Slovania
- mali osídlenú veľkú časť Európy
- postupne sa rozdelili na J, V a Z  (severní, strední) Slovanov
5.-6. stor. – sťahovanie národov (mongolské kmene)
JUŽNÍ SLOVANIA
- Balkán, Dalmácia, Istria
- dnešní Srbi, Chorváti, Slovinci, Bulhari
Bulharský štát
– spojením slovenského kmeňového zväzu s turkotatárskymi kočovnými Bulharmi
- úspešné výboje a veľký územní rozsah, jeden z najmocnejších štátov vtedajšej Európy
- najvýznamnejší panovník: chán Krum (803-814)
- zvíťazil nad Avarmi – definitívny koniec Avarov
- Krumovi nástupcovia: syn Omurtag (814-831)
Omuratgov vnuk Persian (836-852)
- chán Boris (852-889) – začal presadzovať kresťanstvo
- 865 sa nechal pokrstiť ako Michal
- chán Simeon (893-927) – štát dosiahol najväčší územný rozsah
- 917 – vyhlásil sa za cára Bulharov Romejov
- najvyšší správca bulharskej cirkvi bol nezávislí od patriarchu v Konštantinopole
- žiaci Kliment a Naum priniesli z Veľkej Moravy hlaholiku (zdokonalili ju – cyrilika)
894 – cyrilika oficiálny štátny jazyk
- po Simeonovej smrti štát upadá a byzantský cisár Basileos II. Bulharobijca porazil Bulharsko – 1018

VÝCHODNÍ SLOVANIA
- pri riekach Bugu, Dnester, Dneper, horná Volga, dolný Dunaj
- dnešní Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Kyjevská Rus
- najstarší rannofeudálny štátny útvar východných Slovanov
- na obchodnej ceste zo Škandinávie do Konštantínopola ležali obchodné strediská Kyjev a Novgorod
v 9. stror.- ľudia, ktorí chodili touto cestou – Variagovia (Varagnoi) – boli veľmi výbojní
830 – knieža Rurik viedol skupinu Variagov a zmocnil sa Novgorodu
850 – časť družiny sa odtrhla a zmocnila Kyjeva
- vznikli dve osobitné kniežatstvá
882 – novgorodský knieža Oleg ( z rodu Rurikovcov) ovládol Kyjev = nový štát Rus
- malý počet Variagov splynul so Slovanmi
988 – kyjevský knieža Vladimír prijal kresťanstvo ( z Byzancie)
- Rus dostala samostatnú organizáciu s vlastnou hlavou – metropolitom
- knieža Jaroslav Múdry (1019-1054) – Rus mala najväčšiu moc
- podporoval kresťanstvo
- dal zostaviť zbierku obyčajového práva – Ruská pravda
- po smrti kniežaťa Vladimíra Monomacha (113-1125) sa Rus rozčlenila na kniežatstvá
1240 – nájazd Tatárov (Mongolov), rozpad Kyjevskej Rusi

- vytvorili tu nový štát – Zlatá Horda Moskovské veľkokniežatstvo
- kvôli vpádu Mongolov (Tatarov) sa oneskorilo vo svojom vývoji
- bojovalo so Zlatou hordou (štát)
- vládca Ivan I. Kalita (t.j. Mešec 1325-1340)
- dosiahol, že vladimírsko-suzdaľský stolec ostal natrvalo v Moskve
- mal právo vyberať dane pre Mongolov od ostatných ruských kniežat
- spory prešli do otvoreného boja
1380 – veľkoknieža Dimitrij Donský porazil Mongolov v bitke na Kulikovom poli
- oslobodenie dokončil veľkoknieža Ivan III. (1462-1505)
- spojil Novgorodské a Tverské kniežatstvo s Moskovským veľkokniežatstvom a roku 1840 odmietol platiť dane Zlatej horde
- začal sa budovať jednotný štát
- I. panovník – cár Ivan IV. Hrozný (1533-1548) ( v Moskve založil I. kníhtlačiareň)
- zavraždil svojho syna v návale hnevu
- pozdvihol Rusko zo zaostalosti
- prijal titul I. cára
- používal tvrdé prostriedky proti ruskej šľachte - bojarom

SEVERNÍ SLOVANIA
- dnešní Poliaci

Poľský štát – vznik okolo 9. Stor.
- zjednotením kmeňov: Poľania (od tohto kmeňa si prebrali názov), Pomorania, Vislania, Mazoviania, Kujavania, Slezania
- panovník Mešek I. (962-992) z rodu Piastovcov
- položil základy Poľského štátu
- nástupcom bol jeho syn Boleslav Chrabrý (992-1025) – najvýznamnejší panovník
- úspešná expanzívna politika (ovládol časť Čiech, Slovenska, na istý čas Kyjev)
- donútený podpísať Budišínsky mier (vzdal sa väčšiny svojich územných ziskov v Čechách a Uhorsku)
- vnútorná stabilita štátu, efektívna štátna správa
- hradská sústava (hrad – správne stredisko určitého územia)
1024 alebo 1025 získal kráľovskú korunu (sídlom a centrom sa stal Krakov)
- po jeho smrti štát upadal až poslední Piastovci (Kazimír Veľký) znova vybudovali jednotný štát

STREDNÍ SLOVANIA
- stred Európy
- dnešní Česi a Slováci
Český štát
- v posledných rokoch trvania Veľkomoravskej ríše – Český štát Přemyslovcov (spojili Čechy do jedného štátneho celku s centrom v Prahe)
- zaužívaná hradská sústava (knieža vlastník všetkej pôdy a postupne ju dával ako léno družine – domonikál, alebo obciam – rustikál)
973 – v Prahe sa zriadilo biskupstvo podriadené mohučskému arcibiskupovi
- český knieža sv. Václav
- 1. pražský biskup sv. Vojtech
- kresťania zápasili s pohanmi, preto Vojtech dvakrát opustil vlasť a nakoniec zomrel ako mučeník
˝ 12.stor. – českí panovníci – králi
- Přemysl Otakar II. (1253-1278)
Václav II. (1278-1305)
Karol IV. (1346-1378) – z rodu Luxemburgovcov
- zriadil univerzitu v Prahe, most cez Vltavu
husitské hnutie – vyvrcholilo upálením Jána Hussa - 1415
- nepodarilo sa ho zastaviť ani 5-timi križiackymi výpravami
- až 1434 po bitke pri Lipanoch sa situácia upokojila
- českým kráľom – Žigmund Luxemburský
- Albrecht Habsburský
- Ladislav Pohrobok (v čase nedospelosti vládol Juraj Poděbradský)
- bol súčasne českým aj uhorským kráľom
- Juraj Poděbradský

Veľká Morava
Avari – v 6. stor. prichádzajú do Karpatskej kotliny
- ázijsko-mongolské kočovné kmene, silní a vysokí
- vynikali bojovnosťou a rýchlosťou, väčšinou sečné zbrane
- ohrozovali krajiny žijúce usadlým spôsobom života + Franskú ríšu
Slovania už boli v Karpatskej doline a tak bojujú o územia – konflikty
- najskôr neúspešne
- Avari nevedeli obrábať pôdu, preto Slovanom kradli ženy a úrodu
- befulci – označenie pre Slovákov, ktorých uväznili Avari a donútili ich vstúpiť do armády na najnebezpečnejšom 1. štíte
Fredegarova kronika – pramenný materiál, kde sa spomína meno Sama, ktorý si získal dôveru Slovanov (mal 12 manželiek, z každého kmeňa jednu)
- pod jeho vedením Slováci veľmi účinne bojovali proti Avarom
- Samova ríša – kmeňový zväz (623-658)
- územie: Slovensko, Čechy, Morava, Rakúsko, Bavorsko
- Vogastisburg – dôležité centrum (doteraz sa nevie, kde ležal)
9. stor. – formovanie dvoch kniežatstiev
a) Nitrianske – Nitra, Pribina
b) Moravské – Velehrad-Mikulčice, Mojmír

833 – Mojmír obsadil Nitranske kniežatstvo = základ Veľkej Moravy
Veľkomoravské kniežatá – Mojmír (833-846)
Rastislav (846-870)
- príchod Konštantína a Metoda
Svätopluk (871-894)
- obdobie jeho vlády: obdobie Veľkomoravskej ríše
- viedol výbojnú politiku a rozšíril územie ríše
- údajne mal troch synov: Mojmír II.
Svätopluk II.
Predslav (otázne, či žil)
Mojmír II. (894-906)
Príčiny rozpadu VM: vnútorné boje – nezhody medzi synmi
Vonkajšie boje – vpády Maďarov
Pramenné materiály: Fredegarova kronika
O spravovaní ríše (Konštantín Porfyrogenetos)
Kyjevské listy
Život Konštantína ( asi napísané Gorazdom)
Fuldské anály ( ˝ 9.stor.)
Bula pápeža Jána VIII. – Industriae Tuae
Náleziská: Staré mesto, Mikulčice, Bratislava, Nitra, Devín, Pobedín, Ducové (pri Piešťanoch)
Význam: - naši predkovia – Slovieni, Moravania – utvorili v stredoeurópskom priestore 1. rannofeudálny štátny útvar, z ktorého čerpali ďalšie slovienske národy
- prijatie kresťanstva, vytvorenie kresťanskej kultúry (hlaholika) a vzdelanosti (teologická škola)
- architektonické náleziská (kostolíky, hradiská)
- veľmi vyspelé šperkárstvo + drotárstvo
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Stredovek SOŠ 2.9649 2565 slov
Stredovek SOŠ 3.0166 613 slov
Stredovek SOŠ 2.9771 467 slov
Stredovek SOŠ 2.9868 882 slov
Stredovek 2.9770 456 slov
Stredovek GYM 2.9492 302 slov
Stredovek 2.9677 1244 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.