referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Maturitné otázky z dejepisu
Dátum pridania: 20.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: HEssY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 948
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 37.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 62m 50s
Pomalé čítanie: 94m 15s
 
- pripojení Slovenska Moravské kniežatstvo získalo rozsiahle územia a možno hovoriť o Veľkomoravskej ríši
tento pojem zaviedol do dejín byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos vo svojom spise O spravovaní ríše, kt. vznikol okolo r. 946 (približne 40 r. po zániku VM)
historici tento pojem vykladali ako „vzdialená Morava“ na rozdiel od „blízkej Moravy“, kt. sa nachádzala v Srbsku pri rieke Morave
jej jadro tvorilo územie ohraničené na Z – českomoravskou vysočinou
na S – Jesenníkmi
na J – Dunajom
na V – územím Slovinska
ob. sa nazývali Slovieni, Sloveni, Moravania, franské pramene ich označ. Sclavi, slavi
jazykom bola slovienčina, bol to akýsi staroslovenský jazyk z kt. sa vyčlenili tak slovenské, ako i moravské nárečia
v r. 846 bol na trón dosadený Rastislav - bol dosadený Ľudovítom Nemcom
-Mojmírov synovec
-po nástupe má dobré vzťahy s V.-franskou ríšou
-buduje systém opevnených hradísk (slúžili ako útočisko v prípade franského útoku)
-na VM nachádzali azyl utečenci z franskej ríše
-podporuje odboj markgrófa Ratboda proti Ľ. Nemcovi, kt. zaútočil proti VM, Rastislav sa však ubránil
-podporuje odboj Ľudovítovho syna Karolmana proti otcovi, čo využíva na útok proti Pribinovi, kt. je na strane Ľ. Nemca, Pribina pri útoku Moravanov v r. 861 zomiera a jeho nástupcom sa stáva Koceľ
kresťanstvo dovtedy šíria franskí misionári (z Istrie, Dalmácie, Talianska), čo prináša závislosť VM od V.–franských panovníkovRastislav žiada pápeža Mikuláša I. o vyslanie vierozvestcov ovládajúcich slovanský jazyk, ale neuspel
V r. 862 sa obracia na byzantského cisára Michala III., kt. vysiela na VM dvoch bratov Konštantína a Metoda

Konštantín –
Metod –
V r. 867 sa K. a M. vybrali do Ríma, aby tam získali vyššie cirkevné svätenie, aby mohli vysvätiť svojich učeníkov za kňazov, po ceste sa zastavili v Blatenskom kniežatstve u Koceľa a ten pripojil k ich sprievodu ďalších 50 žiakov čakajúcich na vysvätenie, keď prišli do Benátok, vo verejných dišputách obhajovali slovenskú liturgiu proti trojjazyčníkom (= pilátnici, kt. tvrdili, že slovo sa má hlásať v 3 jazykoch), tu ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I., kt. medzitým zomrel a prijal ich nový pápež Hadrián II., kt. priniesli ostatky pápeža Klimenta, kt. našli pri Chersone, a kt. schvaľuje bohoslužobné knihy ich symbolickým položením na oltár baziliky v Santa Maggiore na Vianoce 867
V r. 868 K. vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Cyril
14.2.869 zomrel, M. a niekoľko učeníkov vysvätených za kňazov sa vracia na VM ako cirkevný učiteľ, neskôr sa M. na návrh Koceľa vracia do Ríma, pre vyššie cirkevné svätenie
v r. 869 – 870 je M. pápežom vysvätený za biskupa a zároveň je menovaný arcibiskupom a pápežským legátom pre oblasť Panónie a Moravy, ale pri návrate na VM je zajatý vojakmi bavorského biskupa a vrhnutý do väzenia v Regensburgu, kde strávil 3 roky
v r. 873 arcibiskup M., sa na zákrok pápežskej kúrie dostáva z väzenia a následne sa stal predstaveným nielen domácim, ale aj nem. kňazom, kt. tu pôsobili, kt. ho ale obviňovali, že neučí pravoverne, pápež Ján VIII. vydal v r. 880 bulu Industriae tuae v kt. Svätopluka a jeho ľud vzal pod ochranu Svätej stolice, schválil liturgiu v jazyku Slovienov, na žiadosť Svätopluka vysvätil švábskeho mnícha Wichinga za nitrianskeho biskupa, pápež však povoľuje aj liturgiu v latinskom jazyku
Wiching krátko pred M. smrťou u pápeža Štefana V. dosiahol zákaz slovenskej liturgie
V r. 885 M. zomrel a jeho stúpenci – Gorazd, Angelár, Naum, Kliment sú uväznení, vyhnaní, utekajú do Bulharska a časť do Čiech, Chorvátska, Dalmácie

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Maturitné otázky z dejepisu SOŠ 2.9517 37880 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.