Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroveké Grécko

Grécke dejiny

Homérske obdobie 1100-800,
archaické 800-500,
klasické 500-338,
helenistické 338-2st

OLYMPÍJSKE hry- r.776 začiatok gréckeho letopočtu - 1.olympiáda,
1896 - 1.novodobá olympiáda-ATÉNY,
Pierre De Coubertin - obnovil olymp. myšlienku,
EKECHEIREIA-posvätný mier počas OH,

ATÉNY - poloostrov ATIKA,
plnoprávni občania - eupatridi (aristokracia) - geomori (roľníci) - demiurgovia (remeselníci, obchodníci) - theti(robosi, námorníci), bez politických práv - metoikovia (cudzinci)

štátne zriadenie - 9 archontov (úradníci, ministri, 1 najvyšší), AREOPAG (rada starších - eupotridi)

Reformy:

Drakontove zákony - 621-1.kodifikácia gréckeho práva. 1.písomná podoba zákonov v Gr,
Solónová ústava - 594 - občania rozdelení na 4 triedy,
Peisistratova tyrania-546-527-začal budovať obchodné a námorné loďstvo,
Kleistenova ústava-508-reorganizoval stat. správu, aténčania-bydlisko-10demov, zriadil radu 500 (BULE), 10stratégov, ostrakizmus-črepinový súd - prispel k odstráneniu jedinovlády a budovania demokracie,

SPARTA-oblasť LAKONIA, Sparťania, Perioikovia, Heiloti,
štat. orgány:
2 králi-ARCHAGETOVIA,
rada starších-GERUZIA(aristokracia-oligarchia),
zbor úradnikov-5 efori,
ľudové zhromaždenie-APELLA,
LYKURGOS=vytvoril najstar.zákony 900-700pnl,

GR-PER vojny-grécke maloázijské mestské štáty-miletos, efezos,

1.PV-492, mys ATOS, neúspech PERŽANOV - búrka,
2.PV-490, Maratonská bitka, MILTIADES=velitel aténskeho vojska>neúspech PERŽANOV,
3.PV-480, Termopylský priesmyk, spartský kráľ LEONIDAS, víťazstvo GR, gréci prijali Themystoklov plán-vybudovať lode,THÉTI-stavali lode, námorné bitky-pri SALAMINE, pri PLATAJÁCH-víťaz GR, 449-kalichov mier, Perikles-450-432 bol stratég, diéty=platy Thetov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk