Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mária Terézia

Na trón sa dostala na základe pragmatickej sankcie (zákon, umožňujúci v hraniciach habsburskej monarchii nastúpiť žene na trón; preadil Karol VI, otec Márie Terézie 19. apríl 1713).
Nie všetci ju prijali, najmä nie Uhorská šľachta. Krajinu prebrala v nie veľmi pokojnom období. Jej manžel - František Lotrínsky - založil 1. manufaktúru v Holíči 1746. Uvedomujúc si zaostalosť Uhorska sa rozhodla pre dôležité a zásadné reformy. Skôr ako sa k tomu dostala, musela pretrpieť vojnu o Sliezsko s Fridrichom II., ktorú prehrala. Vojna sa končí 11.6.1742, keď sa zrieka nároku na Sliezsko. Za kráľovnú bola korunovaná 25. júna 1741. 12.5.1743 sa stáva českou kráľovnou.

Reformy:
1. Školstva (RATOI EDUCATIONIS)
2. Pozemková reforma (TEREZIÁNSKY URBÁR)
3. Armádna
4. Zdravotnícka
5. Zákaz upaľovať čarodejnice.

Najdôležitejšou a najtrvácnejšou reformou bol Tereziánsky urbár - určoval práva a povinnosti poddaných. Bol napísaný v národných jazykoch. Položila základy OSVIETENSKÉHO ABSOLUTIZMU - je taká politická teória správy krajiny, kedy panovník vládne sám, ale v súčinnosti s ideálmi osvietenstva. Zakázala publikovať pápežské buly bez povolenia panovníkov; prikázala osvetovú činnosť o: hygiene, požiarov, povier, ľudových zvykov. Pomocou reforiem sa jej podarilo stabilizovať Uhorsko a pripraviť pôdy pre hospodársky rast. Založila 3 nové biskupstvá: Banskobystrické, Rožňavské, Spišské. Znížila počet prikázaných cirkevných sviatkov. Upravila výšku poplatkov za vykonávanie náboženských úkonov. Počas svojej vlády sa vyhýbala vojnovým konfliktom, ale to jej nebránilo zúčastniť sa delenia Poľska. Vyplatila zalohované spišské stolice a mestá, ktoré zalohoval ešte Žigmund Luxemburský. Nechala prekontrolovať a preskúmať lekárske diplomy. Nariadila, aby protestanské manželstvá nespadali pod katolícke biskupstvá. 11.9.1760 bola zriadnená jej osobná garda (120 ľudí). Za jej vlády vydala viedenská banka 1. papierové peniaze. Založila štátny sirotinec v Tomášikove. 18.8.1765 zomiera jej manžel František Lotrínsky a jej najstarší syn, Jozef II. sa stáva jej spoluvládcom. Po neúspešnom rokovaní v Bratislave prestáva zvolávať Bratislavský snem. 21.9.1773 zrušila rád Jezuitov.
29.11.1780 Mária Terézia zomiera.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk