referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Základné ekonomické pojmy
Dátum pridania: 05.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 746
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Základné ekonomické pojmy

Ekonómia - je jednou z najmladších vied. Zameriava sa na skúmanie hospodárskej činnosti ľudí smerujúcej k nadobúdaniu a používaniu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Predstavuje systém poznatkov a názorov o tom, ako spoločnosť rozhoduje o využití vzácnych zdrojov na výrobu vzácnych statkov a o ich rozdelení medzi rôzne skupiny obyvateľstva.

Podľa toho, ako ekonómia pristupuje ku skúmaným otázkam, rozlišujeme pozitívnu a normatívnu ekonómiu:

Pozitívna ekonómia - konštatuje fakty, objasňuje javy ekonomického života a vzťahy medzi ekonomickými subjektmi. Zisťuje ako sa navzájom ovplyvňujú spotrebitelia a podniky a ako funguje celé hospodárstvo. Skúma javy také, aké sú a nezaoberá sa tým, aké by mali byť.

Normatívna ekonómia - zaoberá sa výsledkami ekonomickej činnosti z hľadiska toho, čo je pre človeka dobré a čo zlé. Dáva návody a odporúčania, ako riešiť konkrétne problémy. Usiluje sa vytvoriť model dokonalého ekonomického systému.


Mikroekonómia a makroekonómia

-Ekonómiu delíme podľa toho, ako skúma jednotlivé ekonomické javy a procesy.


Mikroekonómia - skúma správanie jednotlivých ekonomických subjektov. Sú to spotrebitelia, domácnosti, podniky atď. Objasňuje, ako napríklad firmy rozhodujú o tom, čo majú vyrábať alebo na základe čoho sa jednotlivci a domácnosti rozhodujú, čo a v akom množstve budú kupovať na trhu.

Makroekonómia - sa zaujíma o fungovanie ekonomiky ako celku. Zaoberá sa celkovou výrobou statkov a služieb, mierou nezamestnanosti, mierou inflácie atď.

Ekonomika - je hospodárska činnosť ľudí, ktorá má konkrétne ciele a určitý spôsob organizácie. Je to praktická hospodárska činnosť ľudí zameraná na uspokojovanie potrieb.


Hospodárske systémy:

Príkazová ekonomika - predstavuje ekonomický systém, v ktorom vláda rozhoduje o výrobe, rozdeľovaní a spotrebe. Ide o riadenie ekonomiky príkazmi, plánovanými normatívami a direktívami z jedného štátneho centra. (ekonomika komunistických krajín)

Trhová ekonomika - je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže. V trhovom hospodárstve sa stretávajú záujmy výrobcov so záujmami spotrebiteľov a vytvárajú sa ceny, ktoré zabezpečujú reguláciu výroby. V čistej podobe, bez zásahov štátu neexistuje.

Zmiešaná ekonomika - má všetky znaky trhovej ekonomiky. Jej základom je slobodná podnikateľská činnosť, pričom štát zasahuje do chodu hospodárstva a usmerňuje ho niektorými nariadeniami najmä v oblasti daní, úrokových sadzieb atď.
Predstavuje najrozšírenejší typ ekonomiky.


Typy ekonomík:

Otvorená ekonomika - znamená voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu cez hranice. Je charakteristická pre vyspelé ekonomiky západných krajín, v ktorých sa prejavuje vysokým podielom exportu a importu na národnom produkte. Stupeň otvorenosti ekonomiky môže byť rôzny. Rozširuje svoje vzťahy s okolitým svetom na základe výhodných podmienok.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9140 1668 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9853 376 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9626 860 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9587 557 slov
Základné ekonomické pojmy GYM 2.9050 621 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.