referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AlexandraK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 917
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 DLHODOBÉ POHĽADÁVKY
Sú pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako l rok.
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK
- cenné papiere
- pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako l rok, ktoré podnik poskytol
- termínované vklady , pokladničné poukážky, ostatné investičné cenné papiere s dobou splatnosti
dlhšou ako l rok
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom
dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE – výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku 1700,-

Oceňovanie dlhodobého majetku

Charakteristika oceňovacích veličín.
Obstarávacia cena – cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady spojené s obstaraním majetku.
Reprodukčná OC – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje
Vlastné náklady – pri hmotnom a nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou. Sú to priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Vstupná cena – tvorí ju OC, ROC, VN. Môže sa zvýšiť o sumu dokončeného technického zhodnotenia a vznikne zvýšená vstupná cena.
Zostatková cena – je rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami

OCEŇOVANIE
1.Obstarávacou cenou – sa oceňuje hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý kúpou, čiže odplatne.
2.Reprodukčnou OC
- používa sa na ocenenie majetku nadobudnutého bezodplatne väčšinou darovaním.
- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako ROC tohto
majetku. Tu sa uplatňuje zásada opatrnosti, pri ktorej sa majetok ocení nižšou z dvoch alebo
viacerých oceňovacích veličín.
- finančný majetok nadobudnutý bezodplatne
- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený
3. Vlastnými nákladmi
- hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, pričom do vlastných nákladov vstupujú
všetky priame náklady aj nepriame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
- nehmotný majetok, vytvorený vlastnou činnosťou pokiaľ sú VN nižšie ako ROC

 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9551 1334 slov
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.