Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vesmír

Celý známy vesmír obsahuje odhadom 100 miliárd galaxií,ktoré sú zoskupené do masívnych kôp.Jednotlivé kopy od seba oddeľuje obrovský prázdny vesmírny priestor.VýVOJ VESMíRU:predpokladá sa,že vesmír vznikol pred 13 miliardami rokov pro explozii,ktorú nazývame veľký tresk(big bang).O 300 000 rokov neskôr začali vznikať prvé zhustené látky,ktoré sa v priebehu dˇaľších 9,2 miliardami rokov vyvinuli do dnešnej podoby.PRED 13 MILIARDAMI ROKOV:v okamihu veľkého tresku bola všetka hmota a energia sústredená v jedinom bode.

O 3 MINuTY NESKO°R:z "polievky" elementárnych častíc sa začínajú utvárať jadrá atomov.300 000 ROKOV PO VELˇKOM TRESKU:objavujú sa prvé zhustené látky.Z nich vznikli zárodky galaxií.PRED 12 MILIARDAMI ROKOV:o miliardu po veľkom tresku sa vyvinuli prvé galaxie.Svetlo ich hviezd začalo svoju púť vesmírnym priestorom.PRED 11 MILIARDAMI ROKOV:Hviezdy Mliečnej cesty sa formovali z časti obrovského oblaku hélia a vodíka.PRED 5 MILIARDAMI ROKOV:z rotujúceho plynového oblaku vznikla slnečná sústava obsahujúca kusy ľadu a kameňe.PRED 3,8 MILIARDAMI ROKOV:začal sa vývoj života na zemi-zaťiaľ jedinej planéte vo vesmíre na ktorej ho poznáme.VESMIRNE MERADLA:vesmír má rozpetie vyše 26 miliárd svetelných rokov.Sveťelný rok je vzdialenosť,ktorú svetlo preletí za jeden rok.Predstavuje 9461 miliáed km.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk