Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Severná Európa

Švédsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko patria medzi najseverejšie obývané krajiny na svete. Ďaleký sever je ďaleko za polárnym kruhom, v lete tu slnko svieti aj o polnoci a v zime je celý deň šero. Švédsko, Nórsko a Dánsko sú známe pod menom Škandinávia. Na západe je krajina rozoklatá a hornatá. Hory so snehovými čiapkami a ľadovce svietiace na vysokých plošinách sú malé pozostatky ohromného pevninového ľadovca, ktorý kedysi pokrýval celú severnú Európu - hlboké zárezy do pevniny nazývané fjordy (fee - ords) pri nórskom pobreží a vo Švédsku a Fínsku tvoria tisíce jazier. Je tu málo miest a väčšina obyvateľstva žije pri pobreží, kde sa živí rybolovom alebo pracuje v lese. Južné Švédsko a Dánsko sú ommnoho príjemnejšie, nájdeme tu bohaté farmy stojace na piesku a štrku prinesenom ľadovcom. Farmárstvo v Dánsku je intenzívne a vysoko mechanizované.

Pred 50 rokmi boli tieto krajiny reltívne chudobné, ale dnes je tu najvyššia životná úroveň na svete. Zo svojich zdrojov - vodných elektrární, dreva a železnej rudy - dokázali pomocou vysokokvalitného spracovania vyťažiť to najlepšie. Švédsko je známe presným strojárstvom a autami, ako je napríklad Volvo. Dánsko exportuje kvalitné potraviny do celej Európy. Tieto krajiny sú známe vysokou uvedomelosťou a všeobecným systémom sociálneho zabezpečenia. Napríklad Nórsko a Švédsko dalo ženám právo voliť viac než pred 100 rokmi, omnoho skôr ako väčšina európskych krajín. Každý rok tu udeľujú Nobelovu cenu za vedu, literatúru a mier. Hospodárstvo Poľnohospodárstvo: Okrem Dánska môže byť obrábaná len malá časť pôdy Surovinové zdroje: Nórsko, Švédsko a Fínsko majú obrovský drevársky priemysel a používjú elektrický prúd vyrobený vo vodných elektrárňach. Vo Švédsku sa nachádza železná ruda, v Nórsku ropa a v Severnom mori je dobrý rybolov. Priemysel: Priemysel je značne rozvinutý, najmä vo Švédsku, kde výraznú úlohu zohráva priemysel založený na železnej rude. Nórsko leží pozdĺž západného pobrežia Škandinávie. Je to dlhá krajina. Na svojej severnej polovici pomerne úzka, v jednom bode má šírku iba 6 km.

Napriek svojej polohe je dlhé pobrežie Nórska bez ľadu, lebo ho ohrieva teplý Golfský prúd. Väčšina krajiny je hornatá. Veľkolepá krajina oplýva tisícami jazier a pobrežných ostrovov. Mnohí obyvatelia pracujú v priemysle vrátane podmorskej ťažby ropy a zemného plynu, lodného staviteľstva a ťažby nerastných surovín. Rybolov, lesníctvo a poľnohospodárstvo zamestnáva asi 6% celkovej pracovnej sily. Objavenie ropy a zemného plynu v Severnom mori v roku 1969 transformovalo nórske hospodárstvo.Krajinu zmenilo na najväčšieho európskeho producenta ropy. Tisíce ľudí pracujú v priemysle, stavajú tankery i ropné zariadenia a spracúvajú surovú ropu. Dnes je Nórsko vo vŕobe energie sebestačné a väčšinu svojej ropy a zemného plynu vyváža do Európy. Iba 3% povrchu Nórska sú vhodné na poľnohospodárske účely, keďže väčšinu krajiny tvoria ostro rezané horské pásma a hlboké jazerá. Poľnohospodárska pôda sa nachádza zväčša v dolnej časti fjordov. Sú to dlhé morské zálivy, ktoré sa zarezávajú do nórskeho pobrežia. Fjordy vznikli činnosťou ľadovcov, ktoré stekali do mora a cestou vytvorili úžľabiny. Sú to akési prírodné prístavy, ktoré sú útočiskom rybárov a roľníkov. Turisti obdivujú scenériu fjordov z palúb výletnych lodí. Nórsko má jednu z najväčšich obchodných flotíl na svete. Tisíce ľudí pracujú v lodeniciach a prístavoch pri oprave lodí, na palubách mnohých obchodných a nákladných lodí, ktoré zásobujú prístavy a ostrovy na západnom pobreží. Najdôležitejším prístavom je hlavné mesto Oslo.

Takmer pol milióna ľudí žije v tomto rušnom živom meste, ktoré je kultúrnym, intelektuálnym a priemyselným centrom krajiny. Nórsko je domovom lyžovania. Tu v ľadovci sa našli najstaršie pozostatky lyží a anglické slovo ski (lyže) je nórskeho pôvodu. Počas zasnežených zimných mesiacov sú pre Nórov najdostupnejším dopravným prostredkom práve lyže. Skokanské mostíky sú typické pre väčšinu nórskych miest. Obľúbenou udalosťou sú každoročné lyžiarske slávnosti i beh na lyžiach. Starodávne drevené kostoly nájdete po celom Nórsku. Na rozdiel od zrubov, ktoré sú postavené z horizontálne stavaných brvien, drevené kostoly sú stavané vertikálne z oblých drevených dosák. Pri stavbe sa nepoužil ani jeden kliniec.Stavba je natoľko pevná, že odolá aj silným zimným chumeliciam. Hlavné mesto: Oslo Obyvateľstvo: 4 360 000 Úradný jazyk: nórsky Hlavné nábožestvá: kresťanské 90%, iné 10% Zriadenie: pluralitná demokracia Dlhý úzky jutský poloostrov, ktorý predstavuje pevninskú časť Dánska, sa ťahá od Nemecka k Nórsku a Švédsku. Zvyšok krajiny tvorí viac ako sto ostrovov ležiacich východne od poloostrova. Dánsko je najjužnejšie ležiaca krajina Škandinávie a jedna z najplochejších krajín na svete. Podobne ako u jej susedov, aj tu vládne politická stabilita a vysoká životná úroveň. Rýchlo sa rozvinul priemysel a štvrtina obyvateľov pracuje v malych továrňach. Kodaň, hlavné mesto Dánska leží na ostrove Sjaelland.

Je to najväčšie mesto Škandinávie a najväčšie obchodné centrum Dánska. Návštevníci na starých alejách a peších zónach nachádzajú historické kostoly, malebné trhoviská a sieť kanálov. Kodaň je aj mestom bicyklov a cyklistickými trasami, ktoré vedú do oblastí, kde majú mnohí obyvatelia mesta svoje letné chaty. Dánsko je známe svojou architektúrou. Dánski architekti kombinujú mieste materiály, ako je betón, tehly a drevo, na stavbu nádhernych budov, ktoré harmonizujú s okolitým prostredím. Mnohé sídliská sú postavené tak, že každý dom dokonale funguje vďaka navrhnutému systému solárnych panelov a izolácii, ktorá chráni pred zbytočným únikom energie. Dánsky dizajn je svetoznámy, najmä dizajn nábytku, skla, kuchynských výrobkov a porcelánu. Lego, ktoré poznajú deti tamkmer celého sveta, po prvý raz vyrobili v Jutsku v 30. rokoch. Dnes je Jutsko domovom obrovského parku Legoland, kde sú všetky budovy postavené z lega. Názov lego pochádza z dvoch dánskych slov: leg a godt, čo znamená hraj sa dobre. Dánsko je známe svojimi družstvami. Aby roľníci udržali krok s moderným poľnohospodárským vývojom, museli začať spolupracovať. Súčasťou stratégie bolo založenie družstevného vlastníctva mliekarní a ošíparní a sústredenie energie na propagáciu týchto potravín v zahraničí. V západnej Európe ako aj v Severnej Amerike funguje rodinný zväzok bez sobáša.
Najmä v severných štátoch vychovávajú deti mnohé nezosobášené páry. Majú však rovnaké práva a povinnosti, ako keby boli zosobášené. Mnohokrát sa muži starajú o rodinu a ženy robia kariéru. Hlavné mesto: Kodaň Rozloha: 43 093 km2 Obyvateľstvo: 5 228 000 Úradný jazyk: dánsky Hlavné náboženstvá: kresťanské 90%, iné 10% Švédsko ležiace medzi Nórskom a Fínskom sa rozprestiera od arktického severu po úrodný juh, kde žije väčšina jeho nepočetného obyvateľstva. Dlhé tradície švédskeho priemyslu a vysoko kvaliifikované pracovné sily z neho urobili jednu z najvyspelejších krajín na svete. Švédsko podobne ako jeho susedia je prosperujúcim štátom, v ktorom sa venuje veľká pozornosť sociálnej spravodlivosti. Švédi majú veľký záujem o životné prostredie. Týka sa to nielen historických pamiatok, ale aj prírody. Vo Švédsku existujú prírodné rezervácie a niektoré z najväčších európskych národnych parkov sa nachádzajú na hornatom severe. Mnohí sa znepokojujú pre znečisťovanie vody a Švédsko hrá prím v hnutí za vyčistenie Baltského mora.

Takisto sa obmedzil rozvoj priemyslu v niektorých pobrežných oblastiach. Ochrana zdrojov je súčasťou každodenného života a Švédsko zaviedlo mimoriadne úspešný recyklačný systém. Recyklačný systém: Zákazníci vracajú prázdne hliníkové plechovky. Plechovky sa zlisujú a tak zaberú menej miesta. Zlisované plechovky sa opätovne roztavia a spracujú na nové hliníkové plechy. Z týchto plechov sa vyrobia nové plechovky a tak sa tento cyklus môže začať odznova. V tejto bohatej krajine sú bežné rekreačné domy či chaty. Pekné drevené domy natreté na červeno nájdete pozdĺž pobrežia mora, jazier, ako aj dolín riek. Poskytujú vynikajúce miesto pre obvateľov miest počas víkendu či dovoleniek. Ak tam majitelia nie sú, často ich prenajímajú svojim priateľom, alebo rastúcemu počtu turistov, ktorí navštevujú Švédsko. Švédsko sa usiluje o sociálny blahobyt a najbohatčí obyvatelia uľahčujú starostlivosť o všetkých. Na vynikajúcej úrovni je starostlivosť o deti, o chorých a starých. Miera nezamestnanosti je tu jednou z najnižších v Európe. Aby boli peniaze na podpory, v krajine sú vysoké dane.

Aj hospodárske problémy krajiny ohrozujú tieto vymoženosti.Švédsko a súčastne aj celá Škandinávia sú známe čistými jdnoduchými líniami svojho vypracovaného štýlu, ktorý obdivuje a napodobňuje celý svet. V 60.rokoch sa stali známymi švédski dizajnéri. Dobrý dizajn pomohol predávať autá, ako saab a volvo, elektrické zariadenia, textílie, sklo a nábytok, ktorý sa zvyčajne vyrába z domáceho mäkkého dreva. Štokholm, hlavné mesto Švédska, postavili na 14 malých ostrovoch spojených asi 50 mostami. Hlavné mesto: Štokholm Rozloha: 449 964 km2 Obyvateľstvo: 8 831 000 Úradný jazyk: švédsky Hlavné náboženstvá: kresťanské 91%, iné 9% Fínsko doma známe ako Suomi je nezávislým severským štátom zasadeným do rámca Škandinávie. Letecký pohľad na túto krajinu by ukázal veľkolepý obrazec lesov, močaristých rašelísk, veľkých rašelísk, veľkých jazier a ostrovov rozptýlených po jazerách a pozdĺž pobrežia. Väčšinu krajiny pokrávajú borovicové, smrekové a brezové lesy, ktoré sú viac ako pol roka zasypané snehom. Po stáročiach švédskej vlády bolo Fínsko súčasťou Ruska až do vyhlásenia nezávislosti roku 1917. Fínsko má charakteristický jazyk a kultúru, čím sa odlišuje od zvyšku Škandinávie. Vyše 50 000 jazier zaberá asi 10% plochy krajiny.

Sú hlavnou turistickou atrakciou. Jazero Saimaa je z nich najväčšie. Ležia na nich stovky ostrovčekov. Pobrežné ostrovy spájajú člny a kompy. Počas dlhých chladných zím môžu jazerá zamrznúť a ľadoborce udržiavajú pobrežné vody voľné pre obchodné loďstvo. Fínsko je domovom saun. Fíni využívajú blahodárny účinok parných kúpeľov už po stáročia. Aj dnes má väčšina finskych domov vlastnú saunu. V tejto malej miestnosti teplo a para očisťujú ľudský organizmus. Občas sa horúce kamene v saune polejú vodou a vzduch sa nplní parou. Väčšina rodín sa spoločne saunuje každý týždeň. Šľahanie brezovými vetvičkami v saune stimuluje krvný obeh a pôsobí regenerujúco. Po saunovaní sa treba ochladiť pod studenou vodou alebo v blízkom jazere. Sauny sa na vidieku vykurujú drevom a v mestách elektrinou. Drevársky priemysel je základným odvetvím tejto lesnatej krajiny. Fínsko a Švédsko sú vrcholnými európskymi spracovateľmi mäkkého borovicového a smrekového dreva. Guľatina sa dopravuje do drevospracujúcich podnikov, kde sa z nej vyrába celulóza.

Pri výrobe celulózy sa získava drevný lieh, ktorý sa používa na vyrobu rôznych chemikálii. Celulóza sa spracúva na preglejku, dosky a papier. Piliny, kôra a odpad sa využívajú v energetike. Hlavné mesto Fínska Helsinky je z troch strán obkolesené morom. Pôsobí tak dojmom voľnosti. Tento nádherný prístav sa pýši pestrým pouličným trhom, kde sa predávajú ryby, ovocie, zelenina a kvety. Mesto je plné zaujímavých moderných budov, ktoré sú navrhnuté tak, aby harmonizovali so starými stavbami, a tak vytvorili jedinečný národný štýl. Ľadový studený sever Nórska, Švédska a Fínska sa volá Laponsko. Saami sú Laponci, ktorí žijú v tejto oblasti v roztrúsených dedinkách, majú svoj vlastný jazyk a zvyky a chovajú sobie stáda na mäso a mlieko. Ich spôsob života sa však pomaly mení. Laponsko je však známe aj ako domov Deda Mráza či Santa Clausa a tisíce detí mu sem každoročne posielajú listy. Hlavné mesto: Helsinky Rozloha: 338 145 km2 Obyvateľstvo: 5 108 000 Uradný jazyk: fínsky, švédsky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk