Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Austrália a Oceánia

Austrália
- terreaustralia - južná zem
- najvzdial. kont. od SK
- jediný sused - Indonézia
- najmenej prijateľ. kont. pre človeka
- skladá sa z pevnin. a oceán. austrál.
- ostrovy - 3 pôvody: pevn - Tasmánia; sopeč - Havaj; koral - Fidži
- pevn. časť austr. tvorí 1 veľká litosf. doska pohyb. sa na Vých, čoho dôkaz. sú Veľké predel. hory - Mt. Kosciusko
- podnebie - najsevernejšie - trop. vlhké; - sever - trop. suché so savan.; - juh.  vých. - subtropické
- vodstvo - málo riek, tečú z veľ. pr. vrch; - najväčš. rieka - Murray s prít. Darling; - občas. toky - creeky - na mape preruš.; - najväčš. jazero - Eyrovo jaz.; - množst. artéz. studní - zásoby vody
- endemity - sú živočíchy a rastl. žijúce len v austrálii - kengura, eukaliptus
- európ. donies. potkany a králiky
- životné prostr. je najmenej dotknuté
- austr. zväz - aus - člen commonwelthu
- 2 terit.: Sever. terit - Darwin; Terit. hl. mesta - Canberra
- spolk. št: Záp. austr. - Perth, Juž. austr. - Adelaide, Nový juž. Wales - Sydney, Queensland - Brisbane, Tasmánia - Hobart, Viktória - Melbourne
- pôvod. obyv. - aboridžínci - žij. v rezer.
- austr. - 8 miliónov obyv.
- väčšina obyv. - prisťahovalci
- v mest. žije 86% obyv., dediny nie sú
- hosp. - ťažba drah. kovov, zinku, uhlie, ropa, želez. ruda, bauxit
- ťaž. v Alice Springs, Broken Hill
- austr. má hlavne tepel. a vodné elektr.
- hutn., stroj. priem - výroba áut a liet.
- chem., potrav. priem - zásobujú oceániu
- poľnohosp. - živič. výr. - 60 mil. oviec
- 6% austr. je ornou pôdou - ryža, pšenica
- centrá obchodu: Sydney - 3,7 mil. obyv., opera, najv. prístav; Melbourne - 3 mil obyv., vývozný prístav vlny; Perth - jedine mesto na S

Oceánia
- nach. sa v stred. pacifiku
- tvorí ju 11 nezávisl. štátov
- celá oceán. má 11 mil. obyv.
- atoly - koral. ostrovy
- lagúna - záliv oddel. od mora
Melánézia
- čierne ostrovy, hustá vegetác.
- ostrovy - pevn. pôvod, sú dlhé
- podn. - trop. vlhk., trop. búrky
- obyv.: papuánci - malí a tmaví
- pestujú kokos. orechy
- Nová Guinea, Papua-N.G. - hl. mesto - Port Moresby, d. kamen.
- Nová Kaledónia - ťažba niklu
- Fidži - hl. mesto - Suva - diktatúra
Mikronézia
- je na rovníku, malé ostrovy
- sopeč. a koral. pôvod, tajfúny
- pestujú kokosy
- USA základne: Guam, Wake
- atoly - Bikiny - znič. jadr. zbran.
- Mururoa - tu robili testy franc.
- Nauru - ťažba guana
Polynézia
- od Havaju po Nový Zéland
- podn. - teplé rovník., subtrop.
- ostrovy - sopeč. a koral. pôv.
- sú vys., zales. - Havaj, Samoa
- obyv. - polynézania - vyšší, snedí
- Havaj - na obrat. raka, sú to vrch. podmor. sopiek - Mauna Loa
- 50 štát USA, hl. m. - Honolulu
- cest. ruch, pestovanie ananásu

Nový Zéland
- zlož. z juž. a sever. ostrova
- hl. mesto - Wellington
- Sever - činné sopky, gejz., trópy
- Juh - juž. Alpy, mierne podnebie
- obyv. - 3,5 mil., pôv. - mauri
- chov oviec, mäso, syr, kiwi
- vysoko rozv. štát, nakrúc. film.


Zdroje:
Zošit z geografie (gymnázium) -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk