Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medzivojnová dráma

Medzivojnová slovenská dráma
- so vznikom ČSR sa začína rozvíjať aj dráma, kt.však má menej bohatú históriu ako poézia a próza. Neexistovali inštitúcie, ani kultúrne centrá, kt.by pomohli rozvíjať drámu.
- v roku 1919činnosť Matice slovenskej,1920-SND v BA-profesionálne divadelníctvo.
Slovesnké bolo iba podľa názvu. Umelec.vedúci bol Bendrich Jerábek-CZ podnikateľ, kt. finan.podporoval divadlo.
- v roku 1924-Východoslovenské ND v KE,kt.činnosť bola do1937. Nebolo na SK hercov ani kultivovaného publika. Aj publikum sa vyvíjalo-súbežne s rozvojom divadla.

V čase hospod.krízy vznikli tieto divadlá:
Slovenské ľudové divadlo v Nitre
Slovenské divadlo v Prešove
Komorné divadlo v MT--počas 2.sv.vojny sa premenovalo Pojazdné frontové divadlo.
Zakl.realistického profesionálneho divadla-Ján Borodáč.
Zakl. ochotníckych divadiel- ústredie ochot.divadiel v MT-Štefan Krčméry.

Časopis SLOV. DIVADLO.
Prvými priekopníkmi divadla boli:
J. Borodáč-dramaturg, režisér, herec, umelec.vedúci slov.činohry(1932-33) zaklad. real.tradície profesionálneho divadla.
J.Jamnický-blízky spolupracovník J.B.,divad.režisér,kt.sa zaslúžil o začatie hrať slovenských hier.
Viliam Záborský, Hana Meličková,Fero Zvarik, Andrej Bagar, Mikuláš Huba, Jozef Kroner.

Július Barč-Ivan - nadväzuje na EU prúdy-expresionizmus,nadrealizmus,lyrizovaná próza.Je dvojživelný autor-písal prózu aj drámu-12div.hier--9uvedených na scénu.
- jeho postavy sú vnútorne bohaté a zameriava sa na ich pohyb myšlienok.

Tvorba:
Diktáror-hra-podobná Čapkovej-Biela nemoc
Mastný hrniec-jediná komédia,vkt.autor zosmiešňuje kariérizmus,úpltkárstvo, malomeštiactvo, pretvárku,komickosť vzniká pri zámene mena s ministrom. Nepravému ministrovi sa ľudia podlýzajú, chcú ťažiť zo známosti. Humorná situácia nastáva keď sa zistí omyl.
Neznámy-hra, biblický námet,zvestovateľom je neznámy. Jeho príchod vyvoláva paniku v celej spoločnosti.
Dvaja-hra,medziľudské vzťahy 2 klaunov,ich iróniu života-na scéne sa večne smejú a v súkromý su nešťastný(smutný).
Matka-tragédia,dej sa rozvíja od 3postáv-Matka+Jano+Palo. Matka ťažko znáša nevraživosť medzi bratmi, cíti tragédiu v rodine,kt.vyrieši sebaobetovaním ako krajné riešenie konfliktu. V tme nastaví telo namiesto syna,kt.chcel druhý syn zabiť...
Matka bez detí je ako suchý strom, kt.ani plodov nemá.
Starší Jano-celý otec,rád si vypije,hašterivý, výbušný, drsno sa správa k bratovi a k matke. Mladší Palo je ako matka-poslušne znáša utrpenie,nebúri sa je ochotný sa obetovať.

KOMPOZÍCIA-
- konanie postáv je vybyčované do krajných situácií,
- dej ovplyvňujú nedprirodzené zásahy,
text je veľmi vzrušený, zvolania, nedokončené vety,
- často sa objavuje otázka života a smrti.

Ivan Stodola-svojou tvorbou nadväzuje na divad.tradície J.G.Tajovského pričom využíva skúsenosti z ochot.divadla v LM(1830-Kocúrkovo-G.Fejerpataky-Belopotocký-1.slov.divadlo).Bol ochrancom jednoduchého prostého človeka.
1) Divad.hry s historickou tématikou-
Kráľ Svätopluk- tradície VM-hra
Marína Havranová-hra-revolúcia 1848-1849(štúrovské obdobie)
2) Spoločenské div.hry
Jožko Púčik a jeho kariéra-hl.postavou je skromný, čestný úradník spolku Humanitas,kt. je obvinený z krádeže peňazí.Počas vyšetrovania spolok podporuje rodinu JP.Sestra dostane prácu-Trafiku,jej deti idú do Tatier a policajt dostane definitívu lebo rýchlo vyšetril krádež. Keď zistia že JP je nevinný, všetci sú sklamaní a strácajú o JP záujem.
"...nieto miesta pre všetkých, pritesno je na svete pre čestných..."Satirické zobrazenie falošného chápania humanizmu.
Čaj u pána senátora-satira, sutor sa vysmieva malomeštiackej túžbe po polit.moci na pozadí volieb.
Bačova žena-tragédia
Ondrej Muranica-amerikán-stáva sa bezcitný. Mišo-bača, obetavý, lásky plný miluje Evu,dobrý otec, manžel, rešpektoval svokru,bránil si lásku.
Eva-Mišova aj Ondrejova žena, milovala deti a nevedela sa rozhodnúť. Svokra-Ondrejova matka. 2deti-Ondrejko a Miško. Návrat ondreja po 6 rokoch domov a jeho nároky na Evu,Ondrejka.
-dráma z dedinského prostredia.

Hl.myšlienka-odhalenie soc.pomerov doby:
1) odchod O do USA
2) Eva sa ťažko prebíja životom bez muža s dieťaťom
3) nespravodlivý poplatok za roztrhnuté ovce.
V celej tragédii sú nastolené 4 konflikty:
nesúhlas O matky s 2 vydajom Evy
nesprávne udanie smrti OM
nespravodlivé popl.za ovce, O do Miša
Evina láska k deťom je rovnaká a obetuje sa smrťou.
-je zdôraznená láska materinská a obetavá. Autor vo svojich dielach odhaluje zlo,kritizuje ho ale netrestá.

Peter Zvon-Vladimír Sýkora-predstavuje netrad.dramatickú formu
Tanec nad plačom-veršovaná hra s prológom a epilógom. Oživil rokokové postavy, kt.vystúpili z plátna aby vyslovili svoj názor na morálku súčastnej doby.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk