referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Svetová literatúra po roku 1945
Dátum pridania: 03.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zitt
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 355
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 
A. Otrasné udalosti vojny ovplyvnili aj tematickú podobu umenia, najmä literatúry. Kým západná literatúra nadväzovala na predvojnové umelecké smery a súčasne experimentovala s novými, v literatúre socialistických krajín vládol jednotný umelecký smer socialistický realizmus a každý pokus o experimentovanie s formou literárneho diela bol odsúdený ako dekadentný (úpadkový). Po roku 1945 popri realizme začali v západoeurópskej i americkej literatúre vznikať nové prúdy a umelecké smery.

B. Americká literatúra
Amerika ako pomerne mladá krajina sa stala krajinou neobmedzených možností, ktorá sa dravo derie dopredu. Jednotlivec je tu často bezmocný a nemôže ovplyvniť chod udalostí. Na tento problém reagovalo množstvo autorov, ale najväčšiu pozornosť im venovali predstavitelia realizmu.

PRÓZA
K autorom, ktorí písali pred 2.sv.vojnou, ale najlepšie diela napísali po vojne patrí John Steinbeck. Pochádzal z Kalifornie, kam sa rád vracal a zdrojom inšpirácie sa mu stali príroda a život jej prostých obyvateľov. Debutoval románom Zlatý kalich. V zbierke poviedok Nebeské pastviny opísal život kalifornských farmárov. Román O myšiach a ľuďoch je postavený na dialógoch; je o živote bezdomovcov, ktorí putujú za prácou a snívajú o mieste, ktoré by mohli nazvať domovom. Tento román je realistickým obrazom života najbiednejších ľudí v bohatej Kalifornii. Jeho najznámejším dielom je sociálno-kritický román Ovocie hnevu, za ktorý dostal r.1940 Pulitzerovu cenu. Je to rozsiahla próza o osudoch troch generácií rodiny, ktorá prišla o farmu. V reportážnom románe Zhoďte bomby opísal príbeh posádky bombardovacieho lietadla. Protifašistickú tendenciu má aj krátky román Po západe mesiaca, v ktorom analyzuje vzájomné vzťahy obyvateľov a okupantov, ale i obavy ľudí z hrôz vojny. V kratšej próze Túlavý autobus zobrazuje zábavné i menej príjemné zážitky cestujúcich, ktorí sa náhodou ocitli v jednom dopravnom prostriedku. Symbolický boj dobra so zlom predstavuje rozsiahly román Na východ od raja.

Vtipne napísaná próza Potulky s Charleym obsahuje cestopisné a reportážne črty. Táto kniha je kronikou okružnej cesty autora so psom po USA. Posledný román Zima našej nespokojnosti predstavuje psychologickú štúdiu človeka, do ktorého života zasiahol rozpor medzi morálnou čistotou a hmotárskym záujmom. Roku 1962 Steinbeckovi udelili Nobelovu cenu za celoživotnú tvorbu. Steinbeck vždy reagoval na spoločenské problémy, neznižoval sa k senzačnosti. Jeho dielo je realistické nielen metódou, ale i prístupom ku skutočnosti.
Jerome David Salinger sa vo svojej poviedkovej a románovej tvorbe venuje najmä problémom detí a mládeže. Popularitu si získal psychologickým románom Kto chytá v žite. Príbeh rozpráva s odstupom jedného roka v sanatóriu sedemnásťročný Holden Caufield. Vyhodili ho zo školy, bojí sa vrátiť domov preto sa tri dni túla po New Yorku v predvianočnom čase. Stretáva sa s rôznymi ľuďmi, odsudzuje ich pretvárku, falošnosť, amorálnosť i duševnú plytkosť. Túži po láske, po čistých a úprimných vzťahoch medzi ľuďmi. V poviedkovej tvorbe napr. Deväť poviedok, Franny a Zooey, zobrazuje dobré vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, túži po dokonalej spoločnosti.

Joseph Heller sa stal populárnym protivojnovým románom Hlava XXII. Dej sa odohráva pred koncom 2.sv.vojny na ostrove Pianosa v Stredozemnom mori, kde leží americká letecká základňa. Autor využíva humor, satiru a iróniu, aby zvýraznil morbídnu absurditu vojny. V takomto duchu napísal aj romány: Bombardovali sme New Haven, Niečo sa stalo a Zisk nad zlato. Po vážnej chorobe 1982 napísal knihu Nebolo mi do smiechu. Svoj osud preniesol čiastočne aj na Yossariana, hrdinu románu, ktorý je akýmsi voľným pokračovaním románu Hlava XXII. Životné osudy lásky, sklamania i hrdinove úvahy o smrti sú príznačné pre stredné americké vrstvy.
Ďalšími významnými spisovateľmi americkej prózy sú Saul Bellow (Nobelova cena) a Norman Mailer (Národná a Pulitzerova cena).

POÉZIA
Americkú poéziu po 2.sv.vojne predstavuje najmä skupina, ktorú kritici nazvali beat generation a pod týmto názvom ju pozná celý svet. Vznikla v San Franciscu- leska bieda Ameriky. Jedným z vedúcich osobností beatnických básnikov je Lawrence Ferlinghetti, ktorý študoval na Sorbonne v Paríži, kde získal doktorát. Spočiatku písal kratšie básne, v ktorých vidieť vplyv francúzskej poézie- zbierka Obrazy zašlého sveta. Postupne od vplyvom mladších básnikov zjednodušuje svoje básne, ktoré sa stávajú dynamickejšími použitím refrénu, o čom svedčí druhá zbierka Lunapark mysle. Pesimistický charakter má lyrická zbierka Vychádzajúc zo San Francisca. Imaginárny portrét A. Ginsberga vykreslil v básni On a pokúsil sa o experimentálny román Ona, v ktorom vidieť vplyv francúzskych surrealistov. Na princípy absurdného divadla nadviazal v jednoaktovke Nečistý spor s existenciou. V básni Vlastný životopis odmieta byť poslušným občanom podriaďujúcim sa zákonom.

Ďalšími predstaviteľmi beatnikov boli Allen Ginsberg- zbierka Vytie, básnická skladba Kadiš. Autor sa necháva inšpirovať orientálnym umením, najmä budhizmom. Gregory Corso -básnické zbierky Benzín, Šťastné narodeniny smrti. Hoci beatnici sa venovali najmä poézii, patrí medzi nich aj Jack Kerouac, ktorý okrem veršov písal aj „spontánnu“ autobiografickú prózu. Romány Na ceste, Tuláci, Skrytí ľudia a Doktor Sax.
DRÁMA čerpá z realistických tradícií, na ktoré úspešne nadväzuje básnik, prozaik, no najmä dramatik Tennessee Williams. Pridržiaval sa kréda, ktoré mu od malička vštepovala matka: „Je len jeden spôsob, ako dať ľudskej existencii zmysel: vyniknúť nad ostatných.“ literárni kritici sa nevedia zhodnúť na tom, akým človekom v skutočnosti bol. Odpoveď im dal v autobiografickej novele Mojžiš a svet rozumu. Dramatické začiatky autora neboli úspešné: hra Zápas anjelov neskôr prepracovaná pod názvom Zostup Orfea. Uznanie kritiky mu priniesla spoločensko-kritická hra Sklenený zverinec, ktorú uviedli na Brodwayi. Roku 1947 mala premiéru hra Električka zvaná Túžba, ktorá bola autorovým triumfom. Za ňou nasledovala hra Vytetovaná ruža. Veľký dielom bola dráma Mačka na horúcej plechovej streche. V Hre s dvoma postavami sa pokúsil o absurdnú drámu, ale predchádzajúce úspechy sa už nedostavili.

Významným predstaviteľom psychoanalytickej drámy je Arthur Miller. Už počas vysokoškolských štúdií písal kratšie prózy, ale úspech dosiahol až drámou Smrť obchodného cestujúceho, ktorá je analýzou života priemerného Američana. Hra Skúška ohňom, niekedy ju uvádzajú ako Bosorky zo Salemu, je postavená na historickom námete. Pôvodný scénár filmu Mustangy, ktorý napísal pre svoju manželku Marylin Monroe, roku 1961 spracoval ako poviedku pod rovnomenným názvom. Dráma Po páde má autobiografické črty. Psychologická hra Cesta z hory Morgan. Zatiaľ posledná hra Rozbité sklo sa odohráva v Amerike r.1938, v čase nemeckej krištáľovej noci. Miller vždy hlásal a hlása slobodu prejavu, je proti každému násiliu, diktatúre a fašizmu.

C. Francúzska literatúra
Vyrastá z bohatých kultúrnych tradícií minulých storočí. Najväčší rozmach dosiahla avantgarda, ktorej tvorba vyvrcholila medzi dvoma vojnami, ale neustáva ani dnes. Po 2.sv.vojne celý národ bojoval proti neľudskému fašizmu, za humanizmus a spoločenskú spravodlivosť. Mnoho spisovateľov, novinárov a mysliteľov položilo v tomto boji život. Medzi nich patrí aj významný prozaik a esejista Antoine de Saint-Exupéry. Pochádzal zo starej rodiny, študoval v Paríži a od r.1921 pôsobil v letectve. Zúčastnil sa na občianskej vojne v Španielsku, odkiaľ písal reportáže pre francúzske noviny. R.1944 sa nevrátil z letu nad Korzikou, jeho telo sa dodnes nenašlo. V prozaickej tvorbe venoval pozornosť životu letcov. debutoval novelou Letec, po ktorej nasledoval román Pošta na juh. Neobyčajnú žánrovú kompozíciu má román Zem ľudí, v ktorom sa striedajú autorove zážitky, spomienky a reportáže s filozofickými úvahami o zmysle našej existencie. Humanistickým posolstvom je predchnutá kniha Malý princ, najznámejšia filozofická rozprávka pre dospelých. Exupéryho tvorba predstavuje výzvu ľudstvu, aby zachovalo našu krásnu planétu. Tým, že zobrazil veľkosť a silu človeka v ťažkých časoch vojny, i vlastným príkladom statočnosti, si získal popularitu na celom svete.
Citlivým lyrikom lásky bol Paul Eluard. Do literatúry vstúpil už počas 1.sv.vojny, patril k dadaistom, neskôr k surrealistom. Staval na podvedomí, o čom svedčí aj zbierka Hlavné mesto bolesti. Využíva voľný verš bez interpunkcie. Spája sen s realitou, pocity samoty, beznádeje s láskou k žene. V zbierke intímnej lyriky Verejná ruža spája obraz ruže so srdcom, obraz muža, ženy a krajiny. Po2.sv.vojne opúšťa surrealizmus, zavrhuje pesimizmus a vyjadruje vieru v nový, lepší vek- zbierka Neprerušená poézia, kde prekonáva bolesť milovanej manželky. Pomocou lásky hľadá cestu k ľuďom, čo vyjadril aj v zbierke Môcť všetko povedať. V poslednej básnickej zbierke Fénix sa inšpiroval mýtom o vtákovi ohnivákovi. Láska muža k žene prerastá u básnika do lásky k všetkým ľuďom. Eluard sa venoval aj esejistike: Chodníčky a cesty poézie, a zasväteným statiam o modernom maliarstve.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetová literatúra po roku 1945 SOŠ 2.8947 2044 slov
Svetová literatúra po roku 1945 GYM 2.9361 9632 slov
Svetová literatúra po roku 1945 SOŠ 2.9600 3726 slov
Svetová literatúra po roku 1945 SOŠ 3.0183 823 slov
Svetová literatúra po roku 1945 SOŠ 2.9897 1809 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.