referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Literatúra
Dátum pridania: 09.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 27 589
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 78.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 130m 30s
Pomalé čítanie: 195m 45s
 
Ján Kostra

Ave Eva

-jeho poézia vyvrcholila poémou AVE EVA, vznikla v období 2.sv. vojny , ale vojna tu nie je hl. témou, ako hovorí už názov, je to ľúbostné vyznanie básnika žene.
-Ave = buď pozdravená, Eva = symbol ženy, 1.žena
-v druhom významovom pláne je to však vyznanie, ktoré je oslavou ženstva ako životodarného princípu
-skladá sa z 39 8 veršových strof, každá predstavuje relatívne samostatný významový celok
-poéma patrí medzi najkrajšie dielo novodobej slovenskej ľúbostnej lyriky
-jedinou jeho oporou bola matka, ženu považuje za udržiavateľku rodu, žena je inšpirácia básnika, opora muža, ženu oslavuje uprostred desivej vojny, vidí ju ako nositeľku života, symbol materstva, nepriateľku smrti3. Ľudovít Štúr a jeho doba

Spoločenskú situáciu charakterizujú najmä sedliacke vzbury. Na čele revolučného hnutia stála stredná šľachta a zemianstvo. V tomto období sa formuluje hnutie mladej revolučno-demokratickej mládeže – MLADÉ SLOVENSKO. Oproti nemu stojí hnutie maďarskej mládeže na čele ktorej stál Lajos Kossuth. Toto hnutie nemalo pochopenie pre iné národy. Slovenské národné hnutie sa rozvíjalo aj počas maďarského národnostného a rakúskeho hospodárskeho útlaku.

V roku 1829 na Bratislavskom lýceu vzniká spoločnosť Česko-slovanská na čele ktorej stál Samo Chalupka a Karol Štúr. Je to študentský samovzdelávací spolok, ktorý po príchode Ľudovíta Štúra zmenil svoj program a venoval sa národným a politickým otázkam. Vlastenectvo prehlbovali pamiatkami na historické udalosti, konali sa rôzne slávnosti a jednou z nich bola aj vychádzka na Devín, ktorá sa konala 24. apríla 1836. Vychádzka sa konala v tajnosti a na znak vernosti Slovenskému národu prijali účastníci k svojmu krstnému menu aj symbolické slovanské meno. ( Štúr –Velislav, Hurban – Miloslav).

V roku 1837 spoločnosť zaniká, pretože program bol neprijateľný pre vládnucu triedu a poprední predstavitelia činnosť rozvíjali ďalej v rámci KATEDRY REĆI A LITERATÚRY ĆESKO-SLOVENSKEJ. Vedúcim bol profesor Palkovič a jeho zástupcom bol Ľudovít Štúr, ktorého v roku 1843 odvolali. J. Matuška vtedy napísal báseň – Nad Tatrou sa blýska.

Národný a politický program Štúrovcov nastolil otázku spisovného jazyka. A tak v roku 1843 Štúr, Hurban, Hodža uzákonili spisovný jazyk v Hlbokom na Hurbanovej fare na základe stredoslovenského nárečia a na základe fonetického pravopisu „PÍŠ AKO POČUJEŠ“. Ján Hollý schválil ich reformu, ale Ján Kollár vystúpil proti takémuto rozhodnutiu v zborníku . „Hlasovo potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky“. Ľudovít Štúr oponoval v článku: „Hlas proti hlasom“. Potrebu spisovného jazyka vysvetlil aj Hodža: „Dobrô slovo Slovákom súcim na slovo“. V roku 1844 vyšiel v Štúrovej slovenčine druhý ročník almanachu Nitra – zbierka literárnych prác. Spolok Tatrín podporil Štúrovu slovenčinu a vydával knihy v tomto jazyku.


ĽUDOVÍT ŠTÚR

- Narodil sa v roku 1815 v Zay Uhrovci a zomrel v roku 1856 v Modre. Jeho otec bol učiteľom. Študoval na nemeckom gymnáziu v Rábe, na lýceu v Bratislave, bol zástupcom prof. Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovanskej, bol na 2.ročnom študijnom pobyte v Halle, v roku 1843 bol odvolaný z katedry. Na podnet Š, H, H v máji 1848 v L. Mikuláši sa zišli predstavitelia nár. hnutia a sformulovali Žiadosti slovenského národa – uplatnenie slovenčiny v úradoch a školách a autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Nová uhor. vláda vydala zatykač na Š,H,H, a oni utiekli do Čiech, v septembri 1848 sa utvorili vo Viedni Slovenská národná rada – na čele Š,H,H – organizovala povstanie proti uhor. vláde. Zomrel predčasne – na poľovačke sa postrelil. Životné heslo Ľ.Š.: „My stali sme si do služieb ducha, preto musíme prejsť cestu života tŕnistú“.


DIELO:

Jazykovedné diela:
-Nárečia slovenskuo a potreba písanja v tomto náreči – vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol uzákoniť slovenčinu. Je nám rečou najbližšou, najzrozumiteľnejšou, v nej sa môžeme duchovne rozvíjať, nemusíme preberať od iných národov to, čo máme sami.
-Náuka reči slovenskej – zahrnul hláskoslovie, pravopis, morfológiu, skladbu

Publicistika:
-Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatranski- prvé slovenské polit. noviny, info. o hospodárskych a politic. problémoch, žiadal zrušenie poddanstva, zdanenie šľachty
-Reč na uhorskom sneme – žiadal vzdelanie pre všetkých, najmä pre chud. ľud treba rozširovať, žiadal slobodu v krajine, útočí na mravy spoločnosti,
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Literatúra SOŠ 2.9706 381 slov
Literatura GYM 2.9398 273 slov
Literatúra 2.9751 344 slov
Literatúra 2.9854 159 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.