referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Slovenská poézia po roku 1945
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ayushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 139
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
VOJTECH MIHÁLIK:

On + Kostra + Plávka – kultoví predstavitelia socialistického realizmu. Je jeden z najuznávanejších predstaviteľov oficiálnej lit.
-Začínal zbierkou ANJELI, predstavil sa s ňou ako stúpenec katolíckej moderny a symbolizmu. Zb. obsahovala nábožensky motivované a osobne ladené básne plné smútku, ale aj vzdoru a vzbury (napr.: Dvadsaťročný Jób).V tejto zb. sa chcel vyjadriť k stavu slov. poézie. Zamýšľa sa tu aj nad vojnou, človekom a spoločnosťou. V básniach meditatívneho charakteru sa zameral na utrpenie, poznanie, lásku. Zb. sa vyznačovala vyspelou a kultivovanou básnickou technikou, expresivitou básnickej reči a smelou obraznosťou. Popri nábožensky orientovaných meditáciách sú v zb. aj básne „nepokoja“. Motív anjelov sa uňho vyskytuje aj v ďalších rokoch, najčastejšie vo význame „tajomstva“.

Po r.1948, keď prevzala moc komunist. strana, sa charakter jeho tvorby zmenil. Píše politickú a občiansku poéziu – zb. PLEBEJSKÁ KOŠEĽA. Jeho detstvo bolo poznačené chudobou – postaví sa na stranu proletárov. Je tu báseň Kronika, kde básnikova matka hovorí o ťažkom živote, a že deti budú vyrastať v novej a spravodlivej spoločnosti.

- Píše aj básnickú skladbu VZBÚRENÝ JÓB. Je filozoficky ladená. Je napísaná vo forme polemiky medzi Bohom a človekom. Opisuje osudy svojho otca od narodenia až po smrť. Ideologickým základom tejto poémy je kritika katolíckej cirkvi, jej učenia a oslava pracujúceho ľudu, kt. nepotrebuje Boha, lebo sám vládne nad prírodou.

V 60 r. sa začína charakter jeho poézie meniť. Viac sa zameriava na témy z každodenného života – zb. TŔPKY. Obsahuje 23 mravoučných básní o smutných ženských osudoch a o problémoch v rodinách( Staroba, Vdovstvo, Deti rozvedených rodičov, Opustené ženy, Honba za majetkom...).Opisuje osudy žien opustených, sklamaných, bezdetných a tých, ktoré zúfalo snívajú o láske a porozumení. Toto vyjadruje aj v básni Krájanie. Autor si zvolil názov zbierky podľa zbierky poviedok Tajovského, ktorý sa tiež zaoberal osudom žien, ktorým sa ušli len tŕpky. Tŕpka =trpké plody divorastúcich neštepených stromov. Na jednej strane bola kritika, kt. mu vyčítala prílišnú sentimentalitu, že bol miestami až moralizátorský, na druhej strane básne získali popularitu ( napr. Krájanie ). Báseň Krájanie: názov naznačuje utrpenie ženy. Muž odchádza k inej žene. V tejto básni autor vyjadruje pocit sklamania a snahu ženy nenávidieť svojho muža. Sny sa jej rozbíjajú pod nohami. Na konci srdca „ležal malý čierny kameň, nezraniteľný, zabudnutý kameň, láska...“ – môže byť náznakom príchodu iného muža, či stále prechovávajúcej lásky k mužovi, ktorý od nej odišiel. Ide o symbolické krájanie. Analyzuje všetko, čo v srdci nachádza, aby nakoniec zúfalá skonštatovala, že ho má napriek všetkému rada.

Zbierka APPASSIONATA: je sarkastická k vlasti i samému sebe, no i čo sa týka lásky. Venuje sa v nej ľúbostnej téme. Sú to príbehy o láske, v ktorých začrel do osobnej problematiky. Je z 3 častí ( 1+3 = lyrické a venuje sa v nich láske a priateľstvu, 2 = etická) a je komponovaná ako hudobné dielo. Je to reflexívna skladba, ktorá analyzuje rôzne aspekty a filozofiu lásky, vzťah muža a ženy. Básnik v nej hovorí väčšinou s iróniou a sarkazmom aj o vlastných ľúbostných sklamaniach a strate ilúzií. Mihálik vyhlásil, že preňho je láska drámou a nie sentimentálnym citom. Skladba predstavuje 3 samostatné príbehy:

1. časť – osobná: sú to autorove úvahy o láske, v ktorých často používa aj sebairóniu. Využíva formu rispet = 8 veršov rozdelených do 3 strof : 4+2+2. Má pôdorys abab ccdd. Cítiť tu mužné uzemňovanie lásky. Akoby hovoril o vzťahu bez budúcnosti; láska je skeptická. Celá táto skladba sú drsné pravdy o láske. Osobné sa tu dopĺňa neosobným.

2.časť – neosobná. Využíva formu viazanú, voľný verš. Nie je tu prítomný básnik so svojimi osudmi lásky, ale je to spomienka na ruského spisovateľa Gercena a jeho lásku. Je to oslava sily a veľkosti muža, ktorý je okradnutý o lásku vlastnej ženy povrchným literátom Herweghom. Žena dvoch mužov. Je tu paradox lásky: výhra slabého a prehra silného. Hovorí o bolesti tých, ktorí sú schopní rozplynúť sa v láske a lacnej radosti tých, ktorým ide v láske iba o pôžitky. Ústredný motív tejto časti: „večný spor pôvabu a charakteru je neriešiteľný, preto je večný .“ Pristupuje k ľúbostnej tragike neosobne, cez epický príbeh.

3.časť: aj tu je bolesť zo stratenej lásky. Intímny konflikt sa rieši nie smrťou milovanej bytosti, ale smrťou lásky k človeku. Je to pohľad dozadu cez spomínanie na osobnú básnikovu skúsenosť. Básnik sa vyrovnáva so svojou prehrou; do minulosti sa vracia spomínaním, ale nechce sa vrátiť samým životom, netúži po „vylepšenej repríze starej lásky.“ Je to osobná spoveď. Naráža na smútok, nudu.
Autor v celej zbierke podáva tragiku lásky, ale aj sebazničujúci smiech cez slzy. V knihe hovorí cez lásku o živote.

Zbierka ÚČASŤ obsahovala spoločensky angažované básne, no boli aj kritické. Báseň Rozhovory o chudobe – imaginárny rozhovor básnika s mŕtvou matkou, v ktorej porovnáva jednoduchosť a čestnosť chudobných s morálkou konzumnej spoločnosti. Vyslovuje zármutok nad tým, že korupcia a iné negatívne javy ovládli i socialistickú spoločnosť. „Treba dodržiavať mravný princíp chudoby...“ – v zmysle chudobný, ale čestný. Honba za peniazmi a majetkom v nás potláča to ľudské.

Zbierka TRINÁSTA KOMNATA - touto akoby chcel prejsť cez zakázané dvere a pouvažovať o svete. Do rozporu sa dostáva básnik a človek. Spomína starobu, úzkosť, rekapituluje svoj život a celú svoju tvorbu dovtedy.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9558 1112 slov
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9595 2570 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9685 996 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9853 2635 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9675 1338 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9938 3216 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.