Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Realizmus vo svetovej literatúre

Spoločenské pomery

- Zánik feudalizmu a rozvoj kapitalizmu
- Zväčšovanie priepasti medzi spoločenskými vrstvami
- Priemyselná revolúcia
- Rozmach prírodných a technických vied

Pozitivizmus

- Nový filozofický smer
- Zakladateľ Auguste Comte
- Objektívne zobrazovanie skutočnosti
- Skutočné – to, čo sa dá overiť zmyslami, skúsenosťou a experimentmi dokázať

Realizmus v literatúre

- Pravdivé zobrazovanie skutočnosti
- Obyčajný človek, všedný život
- Všetky spoločenské vrstvy

Typizácia postáv

- Typické postavy, typické prostredie
- Kritika nedostatkov spoločnosti (satira, irónia)

Žánre – novela, poviedka, román

Anglická literatúra

Charlotte Bronteová: Jana Eyrová – romanticko – realistický príbeh siroty – kritika náboženského pokrytectva, nerovnoprávne postavenie ženy v spoločnosti
Emily Bronteová: Búrlivé výšiny – protest proti útlaku, pokrytectvu – realistické zobrazenie vzťahov medzi ľuďmi,  preniknutie do psychiky postáv

Charles Dickens

Pamäti klubu Pickwickovcov

- Pomery v Anglicku
- Kritika anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti

Oliver Twist

David Copperfield – autobiografické dieloFrancúzska literatúra

Honore de Balzac

Ľudská komédia

- Romány v troch cykloch:

1. štúdie mravov – sociálne podmienky života vo francúzskej spoločnosti - Otec Goriot
2. filozofické štúdie
3. analytické štúdie

Stendhal

Červený a čierny

- Čierna – pokrytecká, meštianska spoločnosť, ktorú kritizoval
- Červená – túžba po zmene spoločnosti
- Julien Sorel – hlavná postava, túžba po majetku, moci, kariére
- Z chudobnej rodiny, túžba preniknúť do vyššej spoločnosti cez pretvárku a ľúbostné aféry
- Vychovávateľ u pána De Renal, zamiluje sa do jeho manželky
- Kňazský seminár

Kňazský seminár

- Tajomník v rodine markíza de la Mole
- Mathilde – láska, svadba, dieťa
- Pani de Renal – list o ich vzťahu
- Pokus o vraždu
- Odsúdený na smrť a poprava

Kartúza parmská

Gustave Flaubert

Pani Bovaryová – podtitul Mravy francúzskeho vidieka

- Pokrytectvo, faloš feudálneho spoločenstva
- Psychologická analýza postáv, individualita postáv

Guy de Maupassant

Guľôčka

- Psychologická hĺbka
- Satirický, pokrytectvo ľudí z vyššej spoločnosti

Miláčik

– kritika bezohľadnej cesty za dosiahnutím kariéry človeka

Emile Zola

- Jeden zo zakladateľov naturalizmu
- Zachytenie objektívnej pravdy v duchu pozitivizmu
- Človek – osoba, ktorá je ovplyvnená dedičnosťou, spoločenským prostredím, prírodou

Brucho Paríža

- Pôsobí na zmysly človeka svojou farebnosťou, chuťami, vôňami, ktoré v sebe skrýva tržnica
- Kritika malomeštiackej a buržoáznej spoločnosti

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk