Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárna moderna so zameraním na symbolizmus

(1880 – 1920)

Charakteristika obdobia:

-rozmach kapitalizmu+ najmä priemyselnej výroby prináša „odľudštenie“ spoločnosti
-umelci utekajú do snov, zdôrazňujú fantáziu, poetiku, symboly
-najdôležitejším sa stáva estetický zážitok, individuálne prežívanie, zdôrazňovanie vlastných pocitov a predstáv
-básnici zdôrazňujú samotárstvo, život mimo oficiálnej spoločnosti voči ktorej rebelujú, spoločnosti sa vysmievajú
-básnici nenachádzajú pochopenie v spoločnosti, sami seba označujú za „prekliatych“

- s týmto smerom súvisia aj pojmy:

a) dekadencia – dekadentný (úpadok – úpadkový)
b) expresivita – expresívny
c) senzualizmus – senzuálny (zmyslový) – nájdeme mnoho veršov alebo slovných spojení, ktoré vyvolávajú zmyslové predstavy

- najvýznamnejšími predstaviteľmi boli:

- Paul Verlaine
- Jean Arthur Rimbaud
- Charles Baudelaire

- básnici využívajú vo svojich dielach kontrasty a využívajú aj symboly

Charles Baudelaire

- jeho zbierka Kvety zla:

Predstavuje vrchol symbolizmu, a zároveň aj jeho program. Je to lyrická zbierka básní, ktorá stojí na rozhraní medzi romantickou a symbolistickou poéziou. Sústredil sa v nej na vlastné vnútro, na nevšedné pocity, na protiklady viery a skepsy, nehy a vzdoru, radosti a zúfalstva. Hľadá krásu v ošklivosti. Proklamuje, že človek nemôže dosiahnuť šťastie. V zbierke dominuje obrovská obrazutvornosť, lyrizmus.

Základom jeho tvorby sú poburujúci cynizmus a absolútna nenávisť voči pretvárke.

Báseň: Mrcina

- báseň je založená na kontraste:

život – smrť
krása – škaredosť
mladosť – staroba

- básnik chcel vyjadriť, že aj jeho milá raz skončí svoj život – „no predsa, ľúbezná, červáči rečte dolu, keď zbozkáva vás do kostí“, ale inak básnik hovorí aj to, že najkrajšie, čo zo svojej milej vidí, si uchová – „vylúpol som tvar, podstatu, pravdu holú z rozpadu svojich ľúbostí“

Paul Verlaine

-Básnické umenie:

Programová báseň, v ktorej formuloval princípy symbolizmu. Zdôrazňoval hudobnosť a spevnosť verša, výrazovú jemnosť a neurčitosť, zmyslovú mnohotvárnosť iniciujú zrakové, sluchové, čuchové, dotykové podnety.

Jean Arthur Rimbaud

- najčítanejší básnik z prekliatych básnikov
- jeho tvorba je plná obrazných pomenovaní, metafor, zvukov a farieb, túžby po neobyčajných zážitkoch
- bol ovplyvnený bezprostrednosťou osobnou skúsenosťou, snom a fantáziou

- Iluminácie

– básne v próze. Rimbaud sa chcel vyhnúť ošúchaným námetom a ustáleným básnickým obrazom, preto v poézii využíval kontrastné metafory, spontánny prejav, šírku a hĺbku imaginácie, prekvapivosť pointy, starostlivo prepracoval zvukovú stránku veršov.

Báseň Opitý koráb

„Na riekach bezcitných som plával dínom–dánom ,
vlečniaky dávno ma po prúde vodili;
slúžili ako terč krčiacim Indiánom,
ktorí ich na stĺpy pribili.

Posádky poľahky osudu zanechal som,
viezol som flámsku raž, viezol som angliu.
Keď spolu s vlečniakmi skapal som s mocným hlasom,
rieky ma nechali na amenmáriu.

Minulej zimy som bezhlavo utekal,
s detinským mozočkom lúštil som zmysel slov,
hučali príboje, príboje ako val,
takže sa odtrhol nejeden Polostrov.

Búrka mi žehnala, keď som sa vzbudil v svete.
Po desať nocí som jak zátka tancoval
na vlnách, čo večne číhajú na obete,
o pohľad majákov som veľmi málo dbal.

Zelená voda mi vnikla do loďky z jedlí,
sladšia než deťom je jablčná dužina,
kotvu a kormidlo ničivé vlny zmietli
a zmyli grgance a škvrny od vína...“

Symbolizmus

- 80te roky 19. storočia
- základným prostriedkom na vyjadrenie abstraktného pojmu je symbol, ktorý mal zvýrazniť viacvýznamovosť básnikovej výpovede
- priniesol revolúciu v prozódii
- vytvoril voľný verš

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk