Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lyrizovaná próza

Znaky:

-dej sa odohráva v prírode
-autor odmieta mesto a jeho morálku
-metafora, personifikácia, prirovnania, epitetá
-hl. postavy sú výnimočný ľudia, kt. žijú v úzkom styku s prírodou
-dôležitý je vnútorný svet postáv
-svet kde sa príbehy odohrávajú je rozprávkový

Dobroslav Chrobák

Kamarát Jašek

-prvá kniha, novela

Drak sa vracia-

-nesie všetky znaky lyrizovanej prózy
-hl. postava Martin Lepiš, prezývaný Drak
-našiel ho starý hlinčiar pri ceste, zaučil ho remeslu
-drak bol samotár, dedina ho neprijala medzi seba
-ľudia mu pripisovali čarodejnú moc a dávali mu za vinu všetko zlé, čo sa stalo /hlad, sucho, povodne/
-Eva milovala Draka, chodila za ním a opatrovala ho, keď bol chorý,
-keď vyzdravel, odišiel z dediny
-Eve sa narodil syn, keď sa Drak nevracal, vzala si Šimona Jarjabka
-on ju mal rád, ale neboli šťastní
-po rokoch dedinu postihli nešťastia, a práve vtedy sa vracal Drak
-chcel získať dôveru ľudí, a tak sa ponúkol, že zachráni stádo, kt. uviazlo medzi plameňmi
-podarilo sa mu to so Šimonom, ale Šimon si myslel, že Drak chce predať stádo Poliakom, a tak mu podpálil dom
-Drak sa vracia do dediny so stádom a družkou Žofkou
-končí sa rozprávkovo, Eva si uvedomuje, že Drak ju nemiluje a vrátila sa k Šimonovi
-Drak odpustil Šimonovi, že mu podpálil dom

Margita Figuli

Pokušenie

3 gaštanové kone

-románová novela, dielo naturizmu
-postavy sú rozdelené na dobré a zlé
-dobré: Peter, Magdaléna, jej otec, zlé: Jano Zápotočný /nasilnícky,nečestný,/
-dielom sa nesie motív koní
-kone symbolizujú čistotu, silu, dobro
-Peter je sirota, cestuje po Slovensku a skupuje drevo
-prichádza do kraja, kde býva bývalá láska Magdaléna
-tajne sa stretnú, sľúbi Petrovi, že sa zaňho vydá, ale musí sa prestať túlať a postaviť dom
-keď to splní, má sa vrátiť s 3 gaštanovými koňmi
-Petrovi trvalo 2 roky, kým sa dostal k Magdaléne a dozvedel sa, že sa vydala za Zápotočného
-Jano si vypočul ich rozhovor, násilím sa jej zmocnil, ona otehotnela a donútil ju vydať sa za neho
-Jano týral ju aj kone
-nakoniec slepý, utýraný kôň udupal Jana
-Magdaléna sa časom vyliečila z rán a vydala sa za Petra

Babylon

-opisuje tu posledné roky Chaldejskej ríše
-je tu motív lásky, zrady, pomsta, intrigy

Ľudo Ondrejov

Martin nociar Jakubovie

-touto skladbou debutoval
-Martin opúšťa rodinný dom a odchádza do sveta
-chce nájsť spravodlivosť a pomôcť všetkým ľuďom
-nachádza však utrpenie a hlad, a tak sa vracia späť do hôr

Zbojnícka mladosť

-inšpiroval sa spomienkami z detstva

1.časť

-J. Lapin žije so svojou rodinou a psíkom Chvostíkom uprostred krásnej prírody
-je šikovný, silný, sebavedomý
-autor opisuje jeho sny, zážitky, kladný vzťah k prírode, zvieratám
-odchádza pracovať do továrne, ale neznesie, že ho páni ponižujú
-stane sa z neho zbojník, hovorí sa, že má čarovnú moc a žandári ho nikdy nechytia

2.časť-odohráva sa počas 1 sv.v.

-Jerguš bojuje na fronte, kde padne jeho kamarát Ondrík
-pochová ho a dezertuje z armády
-vráti sa domov a ukryje sa v horách
-jeho súrodenci umreli pri prestrelke, vojna postihla aj ostatných v dedine

3.časť-

-len voľne nadväzuje na prvé dve časti
-počas 2 sv.v. a SNP

František Švantner

Malka

-dej sa odohráva v horách
-má baladická charakter, dejová línia je slabá
-dej je prerušovaný opismi krajiny, Valacha a Malky
-Valach je zaľúbený do Malky, kt. slúži v krčme u Michalčíka
-chce si ju vziať, ale Malka sa chce poradiť so svojím bratom, ktorého Valach nepozná
-do dediny prichádza Šajban
-Valach ho vidí s Malkou, ako jej podáva zakrvavenú košeľu a vyrozumie, že zabil Michalčíka
-Valach žiarli a udá ho žandárom
-pochváli sa tým Malke a ona mu povie, že to je jej brat
-Valach ho chce zachrániť, aby mu Malka odpustila
-zmetie žandárov na falošnú stopu
-Šajban utečie, Malka pri prestrelke zomrie

Nevesta hôľ

-prírodu tu zobrazuje ako živú bytosť, vrchy sa rozprávajú medzi sebou
-dej sa rozvíja od reálneho k nereálnemu
-dôležitá úloha: sny, fantastické prvky, vízie
-hl.postavy reálne- rozprávač Libor, mlynár, krčmár
                 nereálne- On, Zuna, Tavo
-Zuna je dcéra slepého mlynára, dieťa prírody
-so zvieratami si rozumie lepšie ako s ľudmi
-majú záujem o ňu 3 muži – starý hrnčiar, Libor, Tavo
-Zuna všetkým uniká a nakoniec zmizne, stratí sa uprostred vrchov
-stáva sa nevestou hôľ

Život bez Konca

-monumentálny román
-podal v ňom obraz posledných rokov RU monarchie, 1 sv.v.., predmníchovskú ČSR
-dej situoval do prostredia horehronskej dediny, mestečka i Bratislavy
-3 kompozičné časti zahŕňajú detstvo hl. postavy Paulíny, jej dospievanie, dospelosť

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk