Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroslovienska literatúra

-knieža Rastislav chcel zabrániť vplyvu franských kňazov na území VM, preto požiadal o 2 učencov, ktorí by šírili na území VM kresťanstvo.
-príchod Cyrila a Metoda 863
-boli to 2 bratia z oblasti Solúna, kt.poznali slovanské nárečie

Činnosť C. a M.:

-šírili vzdelanosť, kultúru a kresťanstvo
-zostavili prvé slovanské písmo- Hlaholiku
-založili prvý literárny jazyk- Staroslovienčinu
-presadili u pápeža, aby sa stala liturgickým jazykom
-vytvorili pôvodnú a prekladovú lit. /breviáre,spevníky/

Pamiatky

Proglas /prekladová/

-napísal ju Konštantín, je to predslov k evanjeliu
-vyzdvihuje význam vzdelania a úlohu mater. jazyka
-1 slovanská báseň

Moravsko-panónske legendy /pôvodná/

-obsahuje 2 časti Život Metoda a Život Metoda
-autorom je pravdepodobne Gorazd

Život Konštantína

-je rozsiahlejšia legenda
-opisuje jeho detstvo, štúdium, nadanie, súcit s trpiacimi, činnosť vo VM
-všíma si aj spoločenskú situáciu

Život Metoda

-stručnejšia, epickejšia, vecnejšia legenda
-zachytáva spoločenskú dobu
-poskyt. hist. materiál vo vtedajšej dobe
-zobrazuje pobyt Metoda na VM, jeho zaklad. činnosť, väzenie, smrť a pohreb

-po rozpade Moravy v 10st. staroslovienčina nezanikla, šírili ju ich žiaci, kt. sa usadili v Čechách, Bulharsku
-zostavili nové písmo Cyriliku /na zákl. veľkých písmen gréckej abecedy/
-veľkomoravská tradícia si nachádza miesto aj v umení a literatúre /Kollár,Hollý/

Vznik a vývoj slovan. jazykov

-svoj prapôvod majú v Ázii
-patria do skupiny indoeurópskych jazykov
-všetky sa vyvinuli zo spoločného základu –praslovančiny
-delíme ich:

západoslovanské – slovenský, poľský, český, lužicko-srbský
južnoslovanské – srbský, chorvátsky, slovinský, bulharský, macedónsky
východoslovanské – ruský, ukrajinský, bieloruský

-najbližšie slovanské jazyky sú slovenčina a čeština

 863 - jazyk staroslovienčina, písmo hlaholika a cyrilika
1787 - Bernolák kodifikoval spisovnú slovenčinu - za jej základ zvolil kultúrnu západoslovenčinu
1843 - Štúr, Hurban, Hodža sa v Hlbokom dohodli o kodifikácii kultúrnej stredoslovenčiny za spis.jazyk
1844 - bola vyhlásená stredoslovenčina za spisovný jazyk
1851 - Štúrovci sa dohodli o jednotnej podobe slov. spis. jazyka -prijala sa hodžovsko-hatalovská úprava pravopisu a gramatiky

Legenda

–lit.útvar, v ktorom sa opisujú významné udalosti alebo život významnej osoby
-má svätské prvky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk