Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus

-spisovateľ uprednostňuje cit, vášeň a fantáziu
-hl.hrdina túži po lepšom živote, je často osamotený
-individualizmus
-narúšajú sa hranice medzi lit.druhmi a žánrami
-hl.lit.druhom je lyrika, rozvíja sa balada
-zdroj nachádzajú v ľud.slovesnoti
-hl.hrdinovia sú z najnižších vrstiev –väzni,zbojníci,tuláci,žobráci,pútnici
-hrdinovia bývajú výnimočný ľudia, prehnane citlivý, kt. prechádza do vášni

Franc.lit.

Jean Jaques Russeau
Victor Hugo

Nem.lit.

Heinrich Heine
Johan Wolfgang Goethe
Fridrich Schiller

Angl.lit

George Gordon Byron

Ruská lit.

Alexander Sergejevič Puškin

Česká lit.

Božena Němcová
Karel Hynek Mácha

Victor Hugo

-zakladateľ franc. romantizmu

Cromwell

-dráma, ktorej úvod sa stal manifestom romantizmu vo FR.

Chrám matky božej v Paríži

-román, dej románu je vystavaný na kontrastoch
-príbeh ohyzdného Quasimoda a mladej cigánky Esmeraldy, pokryteckého kňaza Frolla
-zachytáva život spoloč. vrstiev v Paríži
-Frollo prebodne jej milého kapitána a obvinia Esmeraldu
-Quasimodo ju ukryje, ale Frollo ju unesie a zatvorí ju u pustovníčky
-tá v nej spoznáva svoju dcéru, ale Esmeralda už zomiera
-Quasimodo hodí Frolla z veže, kt. zomiera pri Esmeralde

Bedári

-5 dielny román
-má vyburcovať spoločnosť k zamysleniu nad životom
-ide o realistické zobrazenie chudoby
-životné osudy Jeana Valjeana
-je odsúdený na galeje ale utečie
-ide o zápas s nespravedlnosťou spoloč.zákonov

Johann Wolfgang Goethe

Faust

-veršovaná dráma
-vychádza zo stredovekej povesti o Faustovi, kt. je nespokojný s výsledkami vedy a túži po pravom poznaní
-Faust v úsilí dosiahnuť dokonalosť predal svoju dušu diablovi Mefistofelesovi
-prežíva lásku i sklamanie, zmysel života nachádza v práci pre spoločnosť
-starý, slepý Faust prichádza k záveru, že „Slobodu si zaslúži ten, kto o ňu denne bojuje.!

Utrpenie mladého Werthera

-román písaný formou listov, denníkových záznamov
-Werther sa zaľúbi do Lotty, nevesty svojho priateľa
-mladík rieši konflikt medzi cťou a láskou, samovraždou
-ja-rozprávanie

Ifigénia v Tauride

–veršovaná tragédia s námetom so starogréckych báji

Alexander Sergejevič Puškin

-Kaukazský jazdec, Medený jazdec, Cigáni, Piková dáma, Víchrice

Kapitánova dcéra

-dobrodružný príbeh udalostí Pugačovovho povstania, písaný formou Griňových zápiskov
-Pugačov je veliteľ, spravodlivý, nepriateľ šľachty a zástanca ľudu
-hoci je jeho povstanie kruto potláčané, Pugačova verejne popravia
-sympatie zostávajú na strane ľudu
-vyzdvihuje boj za slobodu – dielo

Eugen Onegin

-román, zobrazuje ruskú spoločnosť
-básnik Lenski privádza do domu statkára Lorina svojho priateľa Onegina
-Onegin je veľkomestský elegán, kt. sa na vidieku nudí
-Larinovci majú dve dcéry, Oľgu a Tatianu, kt. vyzná mu lásku
-on jej vyznanie odmieta a poúča ju o zdržanlivosti
-z rozmaru začne dvoriť Oľge a v súboji zabije Lenského
-vráti sa do Petrohradu, kde stretne Tatianu, ktorej vyzná lásku, ale ona ho odmieta

Karel Hynek Mácha

Máj

-lyr.-ep. skladba, má predspev, 4 spevy, 2 intermezza
-zbojník Vilém zabije zvodcu svojej milej Jarmily, netuší, že zabil otca
-Vilém v noci pred popravou rozmýšľa o osvojom osude, lúči sa zo životom, myslí na milú
-vinu odmieta, pokladá sa za obeť nemilujúceho otca
-nešťastného otcovraha popravia
-kontrast: májová príroda a smrť
-Jarmila sa zo zúfalstva utopí
-dialógy s prírodou, jarná krása je v protiklade s Vilémovou tragédiou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk