Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Smrek

Ján Smrek (Čietek)

- Zemianska Liesková
- mal ťažký život
- otec roľník, mal naňho veľký vplyv
- keď mal 9, otec mu zomrel, neskôr mu zomrela aj matka, tak vyrastal v evanjelickom sirotinci v Modre
- štúdia – evanjelická teológia; štúdium nedokončil
- 1925 – Edícia mladých slovenských autorov; diela sa vydávali v Prahe; časopis Elán (1930) – názov podľa filozofie o životnom eláne
- zúčastnil sa v 1. svetovej vojne; ochorel na maláriu, ale prežil

Tvorba:

1. zbierka : Odsúdený k večitej žízni
- ešte používal symbolizmus; jeho vzor bol Ivan Krasko
- zbierka ma tri časti; 3. časť – Dnes milujem svoj deň - vraví, že dosť spomienok, že patrí k ľuďom, ktorí prežili; noc symbolizuje minulosť, zdôrazňuje, že už je dnes

Vitalizmus - knihy slnečné
zbierka – Cválajúce dni
- signálna zbierka vitalizmu
- hlavným motívom je neustály kolobeh života – plynutie času, cválanie
- vyjadruje psychické pocity povojnovej generácie, ktorá si s odstupom času až teraz uvedomila, že prežila vojnu. Títo ľudia majú radosť z prostého života, chcú sa tešiť z maličkostí, vychutnávajú si radosť zo života, tešia sa na budúcnosť, veria, že dobyjú svet.
- motívy: krása sveta, prírody

Oslava práce, dynamika, pohyb, energia, žena, ako symbol života
- báseň Cválajúce dni
- hlavný motív je dynamika, ktorá predstavuje kolobeh dní; vojna je preč a my ideme dopredu
- dominantný symbol je mladý žrebec – povojnová generácia, mladosť, životný elán; žrebci sú neosedlaní – symbolika neznámeho života, neboja sa riskovať; lebky a mŕtvoly nechávajú za sebou – vojna je už za nimi; ďalšie symboly – vejúce hrivy, horúce chrbty; Notre Dame, oceán, cowboy – symbolizujú túžbu spoznávať svet, exotizmus
- o mladých ľuďoch hovorí, že milujú svoj život ako milenku
- „ nemôžme znať, či nespadneme a nezlomíme väz“ – netušia, čo sa im môže stať, ale idú do toho

Ďalšie básne
- Báseň o stavaní domu – oslava práce; opisuje ju ako detskú hru; verí, že sa pracou krajina obnoví
- Báseň o krásnej matke – žena ako premena života

Zbierka Božské uzly
 -motívy prírody a lásky ( spolu ich spája, nazývame to paralela)
Báseň Balada čerešňových kvetov
• lyrické pasáže – opisy prírody a paralelne epické pasáže - príbeh mladých
• kompozícia : úvod – lyrický opis prírody; túžba mladých
jadro – príbeh ľúbostného stretnutia dvoch mladých v čerešňovom sade
záver – chlapec prosí dievča, aby to neľutovalo

Zbierka Iba oči
• využíva senzualizmus – vitalizmus vnímame hlavne svojimi zmyslami
• najdôležitejší zmysel sú oči – vnímame nimi krásu života
„ Nech nemám nič, ni zem, ni dom,
  ďakujem očiam svojim dvom,
  že skrze ne mi väčšie statky náležia.“
• v zbierke sú básne s prvkami poetizmu – zážitky z ciest po Európe, z Prahy

Skladba Básnik a žena
- dialogizovaná básnická skladba
- lyricko – epická básnická poviedka
- má tri hlavné témy :
- žena, láska k žene, jej miesto v živote muža
- život, vzťah k životu
- poézia; berie ju ako zmysel života; je tu aj reflexívna zložka

Dej : náhodne sa stretnú, prežijú spolu rok; potom sa zase stretnú po 10 rokoch a rozprávajú sa
Kompozícia : 5 dielov

1. diel: V zasneženom parku
- básnik hľadá inšpiráciu v parku, kde ho osloví neznáma žena. Prihoroví sa jej, rozprávajú sa. On sa sťažuje, že nemá chuť ďalej písať, lebo že jeho básne asi nikto nečíta. Ona ho presviedča o opaku, že ho má rada a dodáva jej silu do života. Stala sa jeho múzou a stretávajú sa ďalej.

2. diel: Pokračovanie jarné
- prichádza jar, kvety aj láska rozkvitá (paralela). Básnik vidí svet krajší. Jeden pre druhého by umierali; zaľúbenie prirovnávajú k poháru plnému lásky.

3. diel: Letná noc na vode
- sú zaľúbení, člnkujú sa po vode a pripadajú si ako v Benátkach. Priplavia sa k brehu, kde ich láska prerastá do ľúbostného vzťahu.

4. diel: Padajú listy
- paralela - jeseň ich vzťahu aj v prírode. Žena sa s básnikom rozchádza, ustupuje poézii. Rozchádza sa so slovami, aby na ňu nezabudol.

5. diel: Po desiatich rokoch
- Vrátili sa späť do normálnych životov. Po 10 rokoch sa stretávajú, usudzujú, ako im bolo krásne a nič neľutujú. Dávajú si posledný kamarátsky bozk.
Vitalistický záver pôsobí ako oslava života a ženy.
V skladbe sa striedajú monológy a dialógy, sú tam opisy prírody a reflexívne úvahy.

Zbierka Zrno
- spomína na svoju rodnú dedinku, zase využíva senzualizmus – chuť koláčov, zelené stromy

Téma vojna; Knihy nocí planých
- 2 zbierky – Hostina – báseň Starohrad 1942 opisoval presné udalosti
- Studňa – báseň Paríž 1944

Záverečná fáza tvorby
- zbierka Struny – o medziľudských vzťahoch
- zbierka Nerušte moje kruhy - autobiografická výpoveď o živote
- napísal memoáre – Poézia, moja láska – autobiografia

Smreka nazývame „ poeta natus“ – básnik s prirodzeným talentom. Písal aj knihy pre deti napr. Maľovaná abeceda.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk