referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Pondelok, 25. mája 2020
Slovenská poézia po roku 1945
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: enaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 996
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Ján Kostra

-b.zb. Hniezda – cítiť v nej vplyv poetizmu a symbolizmu, do popredia dáva motívy detstva, domova a ženy. Charakteristické je zmyslové vnímanie skutočnosti (hudba, výtvarné umenie)

-b.zb. Moja rodná – ovplyvnená bola spoločenskými udalosťami, hlavne mníchovskou zradou, kedy sa básnik obával o svoj domov, pretože sa schyľovalo k vojne, a tým sa menila aj hierarchia hodnôt. Na prvé miesto sa dostala láska k domovu a vlasti. Zbierka je postavená na protiklade minulosti a prítomnosti, mesta a dediny. Mesto je pre neho niečo nepotrebné a dedinu nazýva svojou rodnou. Lyrické vyznanie lásky národu spája s láskou k žene. Tvrdí, že ľudia zabúdajú na svoju vlasť. Odchádzajú za niečím príťažlivejším, ale nakoniec sa vždy vrátia. Celá zb.patrí k tzv. zemitej poézii.

Najdôležitejšie básne zo zb.:

Moja rodná
Nočný pochod - odmietavé stanovisko voči fašizmu
Demobilizácia
Nie

-b.zb. Presila smútku – vznikla počas vojny. Na prvý pohľad sa tu nachádzajú pesimistické verše. Autor sa pod vplyvom vojny javí ako bezcitný, čo sa prejavuje tým, že pohŕda človekom. Chce byť radšej rastlinou al zvieraťom, len nie človekom. Jeho postoj je však výrazom humanizmu a lásky k ľuďom, ale nie k tým, ktorí spôsobili vojnu.

-b.zb.: Ozubený čas -prevláda smútok, autor citlivo prežíva tragiku doby
Všetko je dobré tak

-poéma Ave Eva – ľúbostné vyznanie básnika k žene, oslavou ženstva ako životodárneho princípu. Prepracoval sa od estetického k etickému hodnoteniu ženy.

Vyjadruje súcit s osudom ženy práve uprostred hrôz desivej vojny. Poéma sa skladá z 39 8-veršových strof, kde každá predstavuje samostatný významový celok (spolu so Smrekom tvoria najkrajšie diela slov. ľúbostnej lyriky).

-b.zb. Javorový list – na základe vlastných skúseností konfrontuje súčasnosť s minulosťou a odsúdil vyčínanie fašistov za 2.sv.vojny. konfrontoval život v západných a východných krajinách, je napísaná volným veršom. Najzn.b. Môj rodný dom – predstavuje spomienku na otca, matku, detstvo. Predstavuje návrat do rodného kraja. Autor spomína na skromný dom svojich rodičov, ktorý stál vedľa kaštiela. Táto spomienka je spojená s jeho otcom – pracovitým človekom.

-b.zb. Každý deň- je výsledkom zamýšlania sa nad medziľudskými vzťahmi, je prienikom do osobnej a spoločenskej problematiky, uvažuje o zmysle tvorby aj o spôsoboch ako realizovať vlastnú predstavu poézie. Nikdy neprestal zobrazovať človeka a vždy mal na zreteli citové, myšlienkové a morálne hodnoty. Báseň: Každý deň stretnúť človeka – zobrazil posolstvo ľudskosti a opiera sa o vlastnú vieru.

-b.zb. Len raz – má autobiografické črty. Zamýšla sa nad postavením poézie, vyjadruje vlastné zážitky a spomienky.
-b.zb. Šípky a slnečnice – zvýrazňuje záujem o prírodnú lyriku. Ozýva sa smútok, ktorý vyplýva z pocitu desilúzie, pominuteľnosti života a lásky.
-b.zb. Báseň, dielo tvoje – podobná b.zb. Šípky a slnečnice.
Preklady: francúzska, nemecká, česká, ruská lit.

ZÁVER:

Vvzťah k domovu vyjadruje pomocou vzťahu k milovanej osobe – žene. Tento vzťah mu splýva v jedno. Rodný kraj zosobňuje a oslavuje ho ako milovanú bytosť. Vyznáva lásku k rodnej zemi.

 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9558 1112 slov
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9870 4139 slov
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9595 2570 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9853 2635 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9675 1338 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9938 3216 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.