referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Schizofrénia
Dátum pridania: 08.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LIF
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 393
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

3. Príznaky a prejavy

„Psychotik je akoby odtrhnutý od reálneho sveta, ako vo sne“ (Končeková, 1999, s.106). Stráca city k blízkym i vyššie spoločenské city. K iným môže byť brutálny, no k sebe býva precitlivelý. (Končeková, 1999, s.106).
Hlavné príznaky:
- poruchy vnímania (halucinácie),
- poruchy myslenia (neusporiadanie myslenia),
- poruchy afektivity,
- autizmus (izolácia od okolitého sveta, uzavretie sa do seba) (Kvasnička, 1998, s.301).
„Sociálna izolácia nebýva však len výsledkom nepriaznivej situácie, do ktorej sa schizofrenik dostal, ale aj niekedy fixovanou únikovou reakciou zvýšene citlivého indivídua na chronické traumatizujúce životné okolnosti, osobné neúspechy a sklamania“ (Bartko, 1990, s.416).
Objavujú sa príznaky pudových abnormalít (odmietanie potravy, zraňujú sa ...) a porušenie vnímania (ilúzie, halucinácie). Ich myslenie je zväčša nesúvislé a bezcieľne, zlučujú do celku pojmy, ktoré k sebe nepatria. Písmo býva nevšedné alebo nápadne nedbalé.

Reč sprevádza:
- verbigerácia (opakovanie slov),
- echolácia (opakovanie počutého),
- neologizmy (vytváranie nových slov),
- ambivalencie (protichodné názory v jednej vete) (Končeková, 1999, s.106-107).
„Všetky automatizmy ako sú halucinácie, bludy, automatické písanie a podobne sú výrazom úsilia o obnovenie jednoty osobnosti a jej životnej úlohy. Schizofrenický stav je výrazom stroskotania kontroli vedomia a celkovej dezorganizácie psychickej činnosti“ (Eva Syřišťová, 1985, 37).
Psychotik sa teda šíri v určitom druhu nového sveta, kde on sám i jeho okolie strácajú svoju identitu a splývajú (Syřišťová, 1985, s.33).

4. Formy schizofrénie

4.1 Jednoduchá schizofrénia (schizofrenia simplex)
„Je tu nápadité ochudobnenie citov, plochosť citov, až strata záujmu o rodinu. Nikdy sa tu nevyskytujú halucinácie a vyformované bludné obsahy akéhokoľvek typu, t.j. pacienti nesmú nikdy spĺňať kritériá pre iný typ schizofrénie...“ (Hahlweg, Pese, 2000, s.12).
Veľmi nápaditá je zmena osobnosti, pokles výkonnosti, až nečinnosť a vyhaslosť. Ďalej sa tu vyskytuje zanedbávanie hygieny, neschopnosť pracovného a sociálneho nasadenia, hrubé chovanie a sociálna izolácia (http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/14387 s.5).

4.2 Katatonická schizofrénia
„Je to najčastejší a najobvyklejší typ schizofrénie vo väčšine časti sveta.“ Medzi hlavné prejavy radíme prevažne psychomotorické poruchy. Vyskytujú sa bludy a halucinácie, napr. žiarlivecké, perzekučné, originálne... Z typov halucinácií sú to najčastejšie sluchové, čuchové a chuťové (http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/14387 s.5).
Katatonik sa domnieva, že je svedkom obrovského zápasu kozmických síl, je obklopený živými prírodnými silami. Zvyčajne moc neje a nespí, neprejavuje takmer žiadnu aktivitu, lebo sa obmedzuje na stereotypné pohyby. Sú neschopní rozhodovania, pretože sa im ponúka ihneď niekoľko rozporuplných možností.
Keď chorý nájde osobnú orientáciu, nečakane všetkému porozumie a myslí si, že všetko je dielom nejakých konkrétnych osôb (Syřišťová, 1985, s.38).
Vyskytuje sa v dvoch formách:
-produktívna katatónia – chorí neočakávane konajú rôzne pohyby, opakujú počuté, napodobňujú videné pohyby, konajú stereotypne,
-stuporózna katatónia - neohybnosť, strnulosť, až doslova vosková ohybnosť a negativizmus (Končeková, 1999, s.107).

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bartko, D.: Moderná psychohygiena. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1990., Hallweg, K.; Pese, M.: Schizofrénia. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1997., Hell, D.; Fischer-Felten, M.: Schizofrénie. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1997., Hole, G.: Fanatizmus. Praha: Portál, 1998., Končeková, Ľ.: Poruchy psychického vývinu. Prešov: Prešovská univerzita – Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999., Kvasnička, L.: Orientácia. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998., Syřišťová, E.: Imaginárny svet. Bratislava: Smena, 1985., Končeková, Ľ.: Poruchy psychického vývinu. Prešov: Prešovská univerzita – Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999., Hole, G.: Fanatizmus. Praha: Portál, 1998., Hell, D.; Fischer-Felten, M.: Schizofrénie. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1997., Hallweg, K.; Pese, M.: Schizofrénia. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1997., Bartko, D.: Moderná psychohygiena. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1990., Kvasnička, L.: Orientácia. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998., Syřišťová, E.: Imaginárny svet. Bratislava: Smena, 1985.
Podobné referáty
Schizofrénia GYM 2.9746 456 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.