Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ľudské práva a slobody

ZLP a S charak. cloveka ako ludsku bytost a urcuju jeho miesto v sposlocnosti. Chrania zakl. hodnoty cloveka.  Typicko crtou LP a S je nezavislost od statnych hranic a medzinarodna pravna ochrana. ZP a S su neodnatelne, nescudzitelne, nepremlcatelne a nezrusitelne. Existuju nezavisle od statnej moci a statu. LP a S>delime
1G>obciankse,politicke. 1 GEN>osobnepravo na zivot, pravo na zachovanie ludsk.dostojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, slobodu myslenia, svedomia. politickesloboda prejavu, pravo na informacie,pravo na vyjadrovanie svojich nazorov slovom, pismom, tlacou, peticne pravo, slobodne sa zdruzovat 2 GEN ekonomicke pravapravo na odmenu za vykonanu pracu, pravo na ochranu proti svojvolnemu prepustaniu zo zamestnania a dikriminacie v zamestnani, ochranu bezpecnosti a zdravia pri praci, socialne prava pravo na socialne zabezpecenie v starobe, ochrana manzelstva, rodicovstva a rodiny zo strany statu, osobitna starostlivost
pre tehotne zeny,rovnake prava deti narodenych v manzelstve I mimo neho, pravo na vzdelanie. 3 GEN  3 generacia je zalozena na solidarite. realizacia prav je nemozna bez spoluprace statov, orgranizacii a skupin. Su tu univerzalne prava platne pre vsetkych ludi na zemi>pravo na mier,na ochranu zivotneho prostredia,
pravo na prirodne zdroje, harmonicky vyvoj kultur, pravo narodov na sebaurcenie, ochrana narodnostnych mensin Historicky vyvojprve myslienky o rovnosti pochadzaju z antiky, prvopociatkom Lp sa zaoberal aristoteles, cicero,akvinsky, pravo malo dve pomenovania> dike-spravodlivost nomos-zakon.

Anglicko 1215 MCL,cisar KOnstantin Velky prijal 313 MIlansky edikt-zrovnopravnil krestanstvo a dovtedy prenasledovanych krestanov s ostatnymi nabozenstvami. Augsbursky Nab. mier{1555}, nantsky edikt[1598], rudolfov majestat[1609]. Vznik nauky o prirodzenom prave. tvorcom je John Locke, vyhlasil ze pravo na zivot, osobnu slobodu a vlastnenie majetku nemozno od ludskej bytosti oddelit.Hugo Grotius Tri knihy o prave vojnovom a mierovom.  Listina prav[1689][1776] vyhlasenie nezavislosti spoj. statov. Burzoazna revolucia rusi formalne rozdiely medzi ludmi a priznava obcianske prava a slobody vsetkym dopelym muzom. 26.8.1789—Deklaracia prav cloveka a obcana—ludia sa rodia a zostavaju dlobodni, cielom kazdeho spolocenskeho zriadenia je zachovanie prirodzenych
a nepremlcatelnych ludskych prav. Deklaracia prav pracujuceho a vykoristovaneho ludu[j.1918]—negarantuje prava jednotlivca, ale vseobecne prava ludstva, pracujucich mas. Zaviedla sa vseobecna pracovna povinnost. V 1941 auguste—Atlanticka charta—medzinarodne pravo ludskych prav.1945-charta OSN, platnost 24.10.1945, halvny organ—komisia pre ludske prava. Vseobecna deklaracia ludskych prav bola schvalena 10.12.1948. Rada europy—4. novembra 1950 v rime podpisany Europsky dohovor o chrane ludskych prav a slobod. Konferencia o bezpecnosti a spolupraci v erope akt helsinki 1975. 1959-Deklaracia prav dietata. 1989-dohovor o pravach dietata. Novela—Listina zakl. prav a slobod-1991. Ochrana ludskych prav a slobod—na ochrancu jednot. pred porusenim ldusk. prav a zaklad. slobod sa vytvorila cela sustava prost.—vnutrostatne[kontrolne mecha. polit. moci] ,medzinarodne[OSN]Ombudsmanv o svedsku, nezavisly parlament. organ ktoreho ulohou je pomahat fyzickym aj pravnickym osobam pri zabezpeceni ochrany ich prav vo vztahu k statnej moci. funguje ako kontrolny organ verejnej spravy. DELIME HO1. typ nordickeho OM 2. typ kontinentalneho OM 3. typ anglo-americkeho OM. FUNKCIEkontrolna – vonkajsia kontrola organov verejnej spravy, pripadne sudu. zmierovacia—v ramci riesenia staznosti sa snazi jednot. ucastnikov doviest k tomu a by spor vyriesili zmierenim nie sudnou cestou reformacnu—pri plneni svojej funkcie zistuje ci zakonna uprava dostatocne pruzna a ci ju netreba upravit.  demokraticko-politickuaby si fyzicke ci pravnicke osoby ctili zakon a zachovali autoritu organov statnej moci

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk