Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofisti

Platení učitelia múdrosti, ktorí vzdelávali mládež tak,aby bola pripravená vstúp do politického života-kládli dôraz na jazykové prostriedky a ich využívanie, prekrúcanie argumentov-ich záujem o jazyk ich priviedol k poznatkom, ktoré mali veľký význam pre rozvoj gramatiky a pripravovali pôdu pre vznik logiky-poukázali na úlohu človeka a spoločnosti, inividuálnych a kolektívnych záujmov pri formulovaní poznatkov o svete-znaky:1. relativizmus- začínajú uvažovať o zákonoch a zákony nepovažujú za prejav Božej vôle, ale za výtvor ľudí Ţ právo vždy zodpovedá záujmom zákonodarcu Ţ právo je vôľa mocných 2. vedenie rozhovoru – cieľ ® poraziť3. naučiť využívať poznatky v polemikách a diskusiách-Kritias – náboženstvo je výtvorom človeka, ktorý chcel vierou v božstvo vyvolať v ľuďoch strach pred trestom za utajované zlčiny-Protagoras - tvrdil, že hmota plynie Vnímanie = poznanie – mení sa podľa veku a stavu tela Mierou všetkých vecí je človek Ţ subjektívne poznanie-Gorgias – Eristická metóda – metóda vyhrocovania sporovVýznam – dopracoval eleatsku logiku do krajnosti3 tézy: 1. nič nie je2. ak aj niečo je, nemožno to poznať3. ak to aj možno poznať, nemožno to oznámiť blížnemu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk