Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský realizmus

(1875 – 1918)
Rozvíjal sa v dvoch vlnách
1.1875 – 1890 Autori: S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, E. M. Šoltésová, T. Vansová
2.1890 – 1918 Autori: B. S. Timrava, J. G. Tajovský, Ľ. Podjavorinská

Svetozár Hurban – Vajanský
Nov. Letiace tiene
Rom. Suchá ratolesť
Rom. Koreň a výhonky
Rom. Kotlín

Pavol Országh – Hviezdoslav
Písal: lyriku, epiku (krátku, dlhú), drámu
Dráma. Herodes a Herodias
Kr. epika: Poludienok, Zuzanka Hraškovie, Sen Šalamúnov, Vianoce
Dlhá epika: epos – Ežo Vlkolinský, epos – Gábor Vlkolinský
Lyr. – ep. bás. skl. Hájnikova žena
Lyrika: básnické cykly – Žalmy a hymny, Sonety pre Lauru, Letorosty I, II, III, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Krvavé sonety

Martin Kukučín
Pov. Rysavá Jalovica
Pov. Neprebudený
Pov. Keď báčik z Chochoľova umrie
Tvorba:
Poviedky –
a)idealizoval ľud – Máje, Na Ondreja, Na jarmok
b)kritizoval ľud - Neprebudený, Rysavá jalovica, Dies irae (Dni hnevu)
c)študentské prostredie – Veľkou lyžicou, Pred skúškou, Mladé letá
d)zemianska tematika – Keď báčik z Chochoľova umrie
Div. Hry –
Kamasácia, Obeta
Romány –
Mať volá, Dom v stráni

II. vlna slov. real:

Božena Slančíková – Timrava
Pov - Mocnár, Ťapákovci, Tá zem vábna, Skon Paľa Ročku
Novela – Hrdinovia
Div. Hry – Chudobná rodina, Páva, Odpoveď, Prekážky

Jozef Gregor Tajovský
Poviedky – Žliebky, Do kúpeľa, Prvé hodinky, Do konca, Tajní boháči, Apoliena, Maco Mlieč, Mamka Pôstková

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk