Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mária Ďuríčková

Mária Masaryková, rod. Piecková

 • pôsobila ako učiteľka, neskôr ako šéfredaktorka Zorničky
 • 1969-1970 šéfredaktorka Slniečko
 • publikovať začala v r.1951 v čas. Zornička, Ohník
 • ako nóvum sa považovalo vnášanie detských postav, čudákov a rojkov do dets.lit
 • kritici to označili za novú vlnu, tzv.detský aspekt, ktorý našiel výrazne
  autorské uplatnenie v rozpr. založenej na personifikácii
 • jej tvorbu charakterizuje humorne ladený prístup k námetom
  rozprávačská a jazyková vybrúsenosť
 • rozprávka či povesť ak sujetový základ sa v jej tvorbe dostáva do popredia
  najmä v 70.rok. 20 stor.
 • citové i mravné problémy detstva a dospievania nachádzajú prostredníctvom
  životaschopných detských postáv
 • popri próza sa venovala aj TV a rozhlasovej tvorbe, kde sa orientovala na rozprávkové
  žánre
 • tvorivá bola aj ako zostavovateľka výberov z ľudovej slovesnosti
 • tiež prekladala poéziu a prózu z ruštiny, češtiny a nemčiny
  ( „Bohatier Kremienok“, „Sedemfarebný kvietok“,
  „Krása nevídaná“)
 • jej knihy boli preložené do 21 jazykoch, okrem európskych aj do japončiny

TVORBA:

Poézia pre deti:
Rozprávka o Dedovi Mrázovi, Zajko a líška, Čarovná píšťalka

Próza pre deti:
My s ôsmej A, Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi
Majka Tárajka, Papierová rozprávka, Nie je škola ako škola
Dunajské kráľovná, Zlatá priadka, Bratislavské povesti,
Dunajské povesti, O dvanástich mesiačikoch

Dramatická tvorba:
Zlatá priadka
Editorské práce:
Vezieme sa, vezieme, detský rok, rapotanky, Vtáčia svadba
Bohatier Kremienok, Išlo dievča po vodu

Iné:
Mestečko Pimparac (TV relácia)
Animované TV večerníčky:
Danka a Janka, Bratislavské rozprávky


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk