Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Kostra

„A znova a znova dal by som za báseň poslednú košeľu.“

Život autora

- narodil sa 4.12.1910 v Turianskej Štiavničke
- v Prahe sa stal členom slovenského vysokoškolského spolku Detvan
- publikačnú aktivitu vyvíjal v Eláne, Slovenských pohľadoch, DAVe, Národnom osvobození a v nedeľnej prílohe A-Zetu.
- takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe, svoje diela však považoval za intímnu vec a niektoré jeho kresby sa použili ako ilustračný materiál v knihe Ave Eva - Ján Kostra uverejňoval svoje diela aj pod pseudonymami: Ján Medník, Ján Robur, J. K., Kristián Benko (spoločne s Kristou Bendovou)
- zomrel v Bratislave 5.11.1975

Tvorba

Téma domova


- láska k domovu a rodnému kraju, vlastenectvo, prirodzený vzťah k domovu, spomienka na detstvo a rodičov zbierky : „Hniezda“ a „Moja rodná“
- „Hniezda“ – v tejto zbierke sú dva motívy – motív lásky k žene a svojmu detstvu, dominantný je erotický vzťah k žene
- „Moja rodná“ – tu sa na prvom mieste venoval domovu, vlastenectvo vo výpovediach básní sa opiera o konkrétne historické udalosti a to najmä o obdobie keď sa schyľovalo k vypuknutiu II. svetovej vojny

Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová
Moja rodná
Ej zablúdili sme zablúdili
v krtisku bolestí a smútkov
ďalekým mestám vyznávali lásku
a bledým kráskam posielali verše
v poryvoch vetra ktorý zrážal listy
prastarej jari

Téma ženy

- patrí sem zbierka: „Ave Eva“
- je tu lyrické vyznanie lásky k žene
- oslavuje ženstvo a pokladá ho za životodárny princíp
- hovorí o žene ako o matke, obraz ženy v podobe piliera, opory pre iných
- obraz ženy v podobe milenky, môže mužov privádzať k šialenstvu, ale poskytuje mužovi rozkoš
- žena je schopná rozsievať zlo ale aj dobro

Téma človeka

- patria sem zbierky: „Každý deň“; „Len raz“
- tieto zbierky patria k vrcholom jeho tvorby
- hlavnou myšlienkou je človek, nemôže existovať sám
- autor túži po blízkosti človeka a dobrých medziľudských vzťahoch
- uvedomuje si hodnotu človeka


KAŽDÝ DEŇ STRETNÚŤ ČLOVEKA,
ČLOVEKA STRETNÚŤ KAŽDODENNE.

Téma vojny

- zbierky: „Puknutá váza“; „Ozubený čas“; „Presila smútku“
- autor hneď v názvoch symbolizuje vojnu
- všetky sú silne protivojnové
- básnik nesúhlasí s dobou a vraví, že by bol radšej rastlinou alebo zvieraťom a nie človekom, ktorý to zlo spôsobuje

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk