Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský (1874 –1940)

V 19.storočí v literárnej tvorbe sa začala sústreďovať pozornosť spisovateľov na reálny život, na jeho poznanie na vykreslenie typických charakterov v typických situáciách a okolnostiach. Pre takýto spôsob zobrazovania sveta a života sa zaužíval výraz realizmus.

Chcel by som Vám predstaviť jedného z najvýznamnejších spisovateľov tohto obdobia.

Narodil sa 17. októbra 1874 v Tajove. Bol najstarší z 10 detí . Jeho otec bol remeselník a richtár obce, matka pochádzala z roľníckeho prostredia. Najväčší vplyv mal na neho starý otec, na ktorého si rád spomína vo svojej tvorbe.

Študoval v Banskej Bystrici a v Kláštore pod Znievom. Po absolvovaní školy pôsobil ako učiteľ, ale odmietol slúžiť maďarizácii pri výchove detí, dostal sa s nadriadeným do konfliktu. Vzdal sa učiteľského povolania, študoval na Obchodnej akadémii a neskôr pôsobil ako bankový úradník. V roku 1915 ho poslali na ruský front. Prebehol na ruskú stranu a ako zajatec vstúpil do československých légií, v ktorých s J. Jesenským pracoval za vznik ČSR. Po návrate žil v Bratislave, kde pokračoval v literárnej činnosti. V roku 1932, spolu s ostatnými slovenskými spisovateľmi podpísal MANIFEST proti násiliu, ktoré spáchala buržoázia na robotníkoch.

Tajovský písal novely zo života ľudu, medzi tieto patrí dielo MACO MLIEČ (1903) - poviedka sa začína rozhovorom autora s Macom. Autor tu vystupuje v úlohe rozprávača, ale na deji sa nezúčastňuje. Vyvoláva tým dojem, že ide o skutočnú udalosť. Statočný sluha u bohatého richtára. V Macovi Mliečovi vytvoril Tajovský jednu z najkrajších svojich postáv. Jeho ľudskosť je v ostrom kontraste s jeho zovňajškom, ale i morálkou jeho gazdu.

Prvá veselohra Tajovského je Ženský zákon, v ktorom charakterizuje dedinský typ ženy. Dej hry tvorí láska medzi Mišom a Aničkou. V ďalšom diele Statky zmätky Tajovský vyjadril svoje presvedčenie, že láska založená na špekulanctve a hmotných záujmov sa končí rozchodom a tragédiou.

Spisovateľ sa sústreďuje na sledovanie vzťahov jednoduchých ľudí k spoločnosti a k jej formovaniu.

Takýto bol v krátkosti život Jozefa Tajovského.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk