Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Amos Komenský

(po latinsky Commenius)

(* 28. marec 1592, Nivnice, Česko – † 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko)

- bol český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště.

Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám.

Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce.

V roku 1628 opustil svoju milovanú Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Jeho filozofia sa nazýva pansofia. Ústrednou filozofickou ideou J. A. Komenského je myšlienka jednej harmónie ovládajúcej celý kozmos. Komenského filozofické otázky sa sústreďujú na súvislosť zmyslu všetkého bytia.

Tak, ako je pre prístup F. Bacona k svetu príznačná indukcia, a pre R. Descarta evidentná dedukcia more geometrico, tak je pre Komenského typický postup synkritickou metódou.

Citát

Podľa Komenského je dieťa predmet, ale aj vzor pravej obnovy.

"Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za ľudí, vás [deti] za malé opice, len seba za múdrych, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy! Vy ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor!"Dielo

Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque (Poklad jazyka českého), 1612-1656
Problemata miscellanea, 1612
Sylloge quaestionum controversarum, 1613
Grammaticae facilioris praecepta, 1614-1616
O andělích, 1615
Theatrum universitatis rerum, 1616-1627
Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, 1617
O starožitnostech Moravy, 1618-1621
Spis o rodu Žerotínů, 1618-1621
Mapa Moravy (Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio autore J. A. Comenio), 1618-1627
Listové do nebe, 1619
Manuálník aneb jádro celé biblí svaté, 1620-1623
Pŕemyšlování o dokonalosti kŕesťanské, 1622
Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, 1622
Truchlivý, díl první, 1623
Labyrint světa a lusthaus srdce, 1623
O poezí české, 1623-1626
Truchlivý, díl druhý, 1624
O sirobě, 1624
Pres boží, 1624
Centrum securitatis, 1625
Vidění a zjevení Kryštofa Kottera, souseda a jircháŕe sprotavského, 1625
Pŕeklad někkterých žalmů, 1626
Didaktika česká, 1628-1630
Didactica magna, 1633-1638
Schola pansophica, 1650-1651
Primitiae laborum scholasticorum, 1650-1651
Opera didactica omnia, 1657
De bono unitatis et ordinis, 1660
De rerum humanarum emendatione consultatio catholica

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk