Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín

Martin Kukučín


-prozaik, dramatik, publicista, lekár, významný predstaviteľ slovenského literárneho realizmu

* 17.05.1860 Jasenová
† 21.05.1928 Pakrac (Chorvátsko)


vzdelanie:

-1871 – 74 gymnázium, Revúca
-1874 – 75 gymnázium, Martin a Banská Bystrica
-1875 – 78 študoval na preparandii (niekdajší učiteľský ústav), Kláštor pod Znievom
-1884 - 85 gymnázium, Šopron (maturita)
- – 93 Lekárska fakulta Karlovej univerzity, Praha


životopis:

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, pochádzal z rodiny slobodných sedliakov, tzv. šoltýsov.

Počas štúdia na lekárskej fakulte intenzívne literárne tvoril a aktívne pracoval v slovenskom akademickom spolku Detvan. Prejavil sa aj ako publicista (fejtóny o pražskom živote, divadelné kritiky, článok o oravskom hrade) a prekladateľ. Svetonázorovo aj umelecky dozrieval, vyrovnával sa s darvinizmom a s tolstojizmom, poznával nové estetické teórie a prúdy.

Po ukončení štúdia sa rozhodol uchádzať o miesto lekára v Dalmácii. Kontakt so Slovenskom udržiaval prostredníctvom listov a v Slovenských pohľadoch publikoval práce s dalmatínskou problematikou.

Jeho literárne dielo svojím rozsahom a svojou ideovo-umeleckou koncepciou presiahlo rámec národnej literatúry a začlenilo sa do širšieho kontextu. Patrí k najzávažnejším hodnotám slovenskej prózy. Prednosťou jeho spôsobu písania bol láskavý humor.

Aj keď odišiel na dlhé roky z domova, ostal verný poslaniu tvorcu národnej literatúry v širokej žánrovej škále – krátke črty, poviedky, rozsiahle novely, spoločenský román, románová kritika, cyklus historických románov, cestopisné črty, divadelné hry, fejtóny, literárnokritické a publicistické prejavy. Popri prevažujúcich motívoch z dedinského prostredia sa výrazne uplatnili aj témy študentské, pražské motívy, námety z Dalmácie, zo života jej vysťahovalcov v Južnej Amerike a v poprevratovom období aj historické témy. Bol iniciatívnym priekopníkom obdobia literárneho realizmu. Špecifickým významovo-štylistickým prepojením motívov osudu človeka, obrazu jeho prostredia, prírody a sily tradície v pravom slova zmysle vytvoril základnú a východiskovú líniu modernej slovenskej prózy.

Jeho telesné pozostatky sú uložené na Národnom cintoríne v Martine, kam ho previezli 28. 10. 1928 z národného cintorína Mirogoj v Záhrebe.


-1893 lekár, Selce na Brači (Chorvátsko)
-1906 odchod medzi chorvátskych vysťahovalcov do Antofagasta (Čile)
-1907 – 08 nemoničná prax v Santiagu
-1908 lekár, Punta Arenas
-1922 návrat do Chorvátska
-1925 odchod do Južnej Ameriky
-1926 návrat do Chorvátska


TVORBA:

1882 – 84
Rukopisné práce:

-Čo komu súdenô
-Život – ľúbosť
-Falošnosť


Publikované obrázky:

Na hradskej ceste
Čas tratí – čas platí
Máje
Pán majster Obšíval
Susedia


Realistické črty z dedinského prostredia:

-Na jarmok
-Dedinský jarmok
-Na Ondreja
-Hody
-Hajtman
-Obecné trampoty


1884 – 86
Poviedky a črty:

-Z teplého hniezda
-Panský hájnik
-Na svitaní
-O Michale
-Ako sa kopú poklady
-Pozor na čižmy
-Veľkou lyžicou
-Sviatočné dumy
-Tri roje cez deň


1887 – 1903
Prózy:

-Na obecnom salaši
-Z našej hradskej
-Pred skúškou
-Na stanici
-1891 Regrúti
-1887 Visitatio canonica
-1892 Tichá voda


Poviedky:

-Preháňanky
-Za ženou
-Dedina v noci
-1889 Mladé letá
-1890 Keď báčik z Chochoľova umrie
-1891 Na podkonickom bále
-1891 Zakáša – darmo je!
-1892 Koniec a začiatok
-1892 Dve cesty
-1892 Mišo
-1892 Nie milí, nie drahí
-1893 Dies irae ...
-1886 Neprebudený
-1903 Rysavá jalovica


Romány:

-1903 – 04 Dom v stráni
-1926 – 27 Mať volá 1 – 5


Historické romány:

-1929 Lukáš Blahosej Krasoň
-1930 Bohumil Valizlosť Zábor


Románové kapitoly:

-Košútky
-Klbká
-Pred pekný domec


Cestopisné črty:

-1898 V Dalmácii a Čiernej Hore
-1923 Prechádzky po Patagónii


Žánrové obrázky z Braču:

-1896 Prvá zvada
-1896 Svadba
-1896 Parník
-1897 Štedrý deň
-1900 Baldo et comp.


Divadelné hry:

-1907 Komasácia (dráma)
-1922 Bacúchovie dvor
-1924 Obeta

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk