Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matej Bel životopis

Bol to posledný tradičný polyhistor.Zaujímal sa o starožitnosti,históriu,zemepis,prírodné vedy a javy, jazyky.Originálny mysliteľ a pracovitý človek nepatrnej postavy,len hlavu mal veľkú a ducha hrdého.Keďže bol synom poddanského mäsiara v Terchovej,hovorili mu Funtík.Po dokončení štúdia evanielickej teológie v Halle pôsobil v Banskej Bystrici.Tam ho po potlačení Rákociho povstania odsúdil cisársky generál na smrť.12.januára 1709,keď ho v poslednej chvíli oslobodili,oslavoval celý život ako druhé narodeniny.Na lýceu v Prahe sa preslávil ako pedagóg a organizátor výuky.Vrcholom jeho tvorby sú mnoho zväzkové Notitia hungariae novae historico-geographica (Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku),za ktoré ho cisár Karol VI. povýšil
do šľachtického stavu.Aj pápež mu venoval zlatú medailu,stal sa členom anglickej Kráľovskej učenej spoločnosti,Pruskej akadémie v Berlíne,Jenskej latinskej spoločnosti.Jeho hrob napriek veľkej sláve zrušili,zostal iba symbolický náhrobný kameň pod bránou Aponiho paláca v Bratislave.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk