referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Matej Bel životopis
Dátum pridania: 11.09.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: konhEm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 221
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Osobitne sa písalo o slobodných kráľovských mestách, poddanských mestečkách, hradoch a kaštieľoch. Špeciálnu časť uzavierala mapka ciest každej stolice, ktorú vypracoval kartograf a rytec Samuel Mikovíny. V rokoch 1735-1742 vyšli štyri zväzky. Bolo v nich spracovaných desať stolíc predovšetkým z územia Slovenska. Ostatné Notície ostali v rukopise. Roku 1767 ich od Belovej vdovy kúpil klužský biskup Jozef Baťáni, ale pri prevoze roku 1770 po Dunaji sa čln prevrhol a rukopisná pozostalosť sa vážne poškodila.Belov návrh učenej spoločnosti

Vedeckovýskumné projekty Mateja Bela zodpovedali stavu a tendenciám európskej vedy. Ich realizácia však stále narážala na nedostatočnú bádateľskú základňu v Uhorsku. Matej Bel sa usiloval zorganizovať širšiu vedeckú spoluprácu a v rámci tohto úsilia roku 1735 vypracoval návrh na založenie Uhorskej učenej spoločnosti. Podľa návrhu mali jej členovia aspoň raz mesačne vypracovať a poverenému organizátorovi poslať svoj bádateľský príspevok, bratislavskí členovia sa mali každý mesiac schádzať a prerokúvať poslané práce, ktoré mali takisto mesačne vychádzať ako Observationes Posonieses (Bratislavské pozorovania). Spoločnosť sa mala členiť na tri triedy. Do prvej by patrili "všetky plody spadajúce do oblasti filológie, histórie, chronológie, genealógie, heraldiky, numizmatiky, diplomatiky, hudby a matematiky". Druhá trieda mala byť právnická, v ktorej sa mali študovať "všetky témy z oblasti kanonického, občianskeho a štátneho práva, ďalej práva prirodzeného a práva národov, práva verejného a najmä práva uhorského". Napokon tretia "prírodno-ekonomická", ktorá "obsahuje experimentálnu fyziku, chémiu, lekárske pozorovania, princípy a ekonomické výdobytky, sledovanie uľahčenia obchodu aj rozvoj mechaniky". Na čelo spoločnosti si mali členovia zvoliť predsedu, konkrétne organizačné a edičné otázky mal riešiť tajomník. Roku 1735 sa uskutočnila prípravná schôdza spoločnosti, ale projekt potom zanikol. Bel neskôr napísal: "[...] ale skôr ako táto najúctyhodnejšia inštitúcia zapustila korene a mohla sa dôkladnejšie rozvinúť k aktívnej práci, bola prerušená a zničená tými, ktorí si o sebe mysleli, že sú jedinými vedcami [...]", čím myslel jezuitov. Význačný kartograf a matematik

Roku 1686 sa narodil tvorca máp do Belových Notícií, kartograf a matematik Samuel Mikovíny. Pochádzal z Cinobane-Turíčok. Rozsah a originalita diela, ktoré tento muž vytvoril, sú obdivuhodné a kladú ho na roveň európskych univerzálnych duchov jeho čias.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Matej Bel životopis SOŠ 2.9545 591 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9772 1108 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9613 316 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9549 315 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9838 196 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9353 875 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9695 285 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9605 591 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9768 1371 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9491 356 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.