Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Milan Rastislav Štefánik životopis

Roku 1880 v Košariskách sa narodil M.R.Stefánik.
V roku 1898 študuje v Prahe astronomiu.
V roku 1904 odchádza do Paríža,pracuje v známom observatoriu Meudom.
V roku 1914 narukoval do francúzskej armády.Ako letec sa zúčastnil na bojch na západnom a srbskom fronte.
V roku 1916 s T.G.Masarykom a E.Benešom zakladá v Paríži československú národnú radu.
V roku 1919 zahynul pri havárií lietadla.

Milan Rastislav Stefánik,sa vyznamnou mierov zúčastnil o vyslobodenie Slovákov spod národného útlaku v Uhorsku.Hlavným organizátorom česko-slovenských légií.Počas štúdií v Prahe sa stal prívržencom filozofie a politiky Tomáša Garrigua Masaryka.
Po vyštudovaní astronomie odišiel do Paríža.Dosiahol veľa vedeckých úspechov medzinárodného významu,získal francúzske štátne občianstvo.
Stefánik sa prihlásil do francúzskeho letectva.Dosiahol v armáde významné úspechy,za štyri roky sa stal generálom francúzskej armády.
Prodsredníctvom svojich vplyvných známych vo francúzskych diplomatických kruhoch vo francúzskych diplomatických kruhoch umožnil Masarykovi rozhovory významnými osobnosťami.

Venoval všetky svoje sily boju za česko-slovvenský štát.
V lete 1916 pomáha organizovaať česko-slovenské vojsko.Začiatkom roku 1917 cestoval do USA ,aby aj organizoval nábor dobrovoľníkov.
Ked sa česko -slovenské légiae v Rusku dodosiahli na jesen 1918 do ťažkostí,Stefánik ocestoval na Sibír.
Bol vynikajúci organizátor a skvelý diplomat.Bez jeho obetavej činnosti by československá národná rada nemohla splniť svoju úlohu-vybudovať sanostatné česko-Slovvensko.
V novej repblike sa stal generál Stefánik ministrom vojny v česko-slovenskéj vláde.V 4.mája 1919,ked sa vraracal na Slovensko,zahynul pri havárií lietadla.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk