Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare životopis

Životopis: Prvý životopis Williama Shakespeara vyšiel tlačou roku 1709,teda takmer sto rokov po básnikovej smrti. V ten istý rok vydal Nicholas Rowe zväzok zobraných Shakespearových hier s asi 40- stranovým úvodom, v ktorom zhrnul niekoľko príbehov, ktoré počul o Shakespearovi rozprávať, niekoľko nepresných údajov z básnikovho rodiska a veľa citátov z Drdena a Jonsona. Narodenie Williama Shakespeara: Zachoval sa len zápis o krste. Tento obrad sa
Konal v stratfordskom kostole sv. Trojice dňa 26.apríla 1564. Ako oficiálne dátum narodenia
básnika všeobecne prijali 23.apríl, hoci na to niet bezpečných dokladov. Potom sa nám
Shakespeare z obzoru stráca a vynára sa nám znova až v r. 1582, kedy sa oženil.

Hlavné udalosti z obdobia a života Williama Shakespeara:
23.4.1564- sa narodil William Shakespeare
27.-28. 11.1582- kancelár biskupa z Warwicku súhlasí ,aby sa sobáš Williama
Shakespeara a Anny Hathawayovej konal hneď po prvých
ohláškach
4.,7.,14.,19.,25.5.,12.,19.6- uviedli v divadle Rose.
V jeseni vyšlo Greenovo Za groš vtipu s kritikou Shakespeara a narážkou
na tretí diel Henricha 6.
Koncom roka Chetteho Sen dobrého srdca s narážkami na zomretého
Greena a na Shakespeara.
Medzi 9.

A 14.1.1605- predstavenie Márnej lásky snahy u dvora
10.a 12.2.1605- predstavenie Kupca bénátskeho u dvora
1.11.1611- predstavenie Búrky u dvora
5.11.1611- predstavenie Zimnej rozprávky
25.1.1616- Shakespearov závet
25.3.1616- opravené znenie Shakespearovho závetu
23.4.1616- zomrel William Shakespeare
25.4.1616- pochovaný v chráme Najsvätejšej Trojice v Stratforde.
Piate vydanie Znásilnenia Lukrécie

KLENOTY:

Sláva je podobná kruhu vo vode,
ktorý sa neprestáva dalej šíriť,
až sa tým šírením načisto stratí
SHAKESPEARESmeje sa jazvám,
kto ranu nikdy nepocítil
SHAKESPEAREStarý človek
je po druhý raz dieťaťom
SHAKESPEAREAkí úbohí sú tí,
ktorí nie sú trpezliví
SHAKESPEARELáska je ako decko:
túžipo všetkom, čo vidí
SHAKESPEAREPred manželstvom
majte oči otvorené,
v mnželstve ich potom
trochu prižmurte
SHAKESPEARE.

Zdroje:
Múdrosť vekov,Historické hry,Komédie 2,Komédie Sonety. -

Linky:
http://www.referaty.sk/index.php3 - www.referaty.sk/index.php3
http://www.zoznam.sk - www.zoznam.sk
http://www.naj.sk) - www.naj.sk)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk