Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andre Marie Ampere životopis

Narodil sa 22. januára 1775 v Lyone v rodine vzdelaného obchodníka. Vďaka otcovi sa mu dostalo všestranného vzdelania. Hoci vôbec nechodil do školy , študoval prírodné vedy, matematiku, gréčtinu, latinčinu.. Už v mladosti sa prejavili jeho mimoriadne schopnosti. Ako dvanásťročný si osvojil diferenciálny počet, v trinástich rokoch predložil lyonskej akadémii vlastné riešenie kvadratúry kruhu, v osemnástich ovládal vyššiu matematiku. Okrem toho dôkladne preštudoval všetkých dvadsať zväzkov Encyklopédie francúzskych osvietencov. Osemnásť-
ročný Ampére si začal sám zarábať na živobytie. Najprv ako domáci učiteľ, od roku 1801 ako učiteľ matematiky a fyziky v Bourge. O rok ne-
skôr už prednášal matematiku na lyonskom lýceu. Roku 1804 odišiel na Polytechnickú školu do Paríža, kde ho o tri roky neskôr menovali za profesora. Ako tridsaťdeväťročného ho za práce z matematiky zvolili za člena Parížskej akadémie vied.
Ampére vonkajším vzhľadom nevynikal, bol skôr mrzký ako pekný, zle sa obliekal a zjavne nemal zmysel pre poriadok. "Pre každý prípad" vždy chodil s dáždnikom; bol nemotorný a nešikovný. Ampérov život bol plný nepríjemností a utrpenia. V mladosti mu popravili otca. Prvá manželka zomrela krátko po sobáši a zanechala mu trojročného syna. Ani druhé manželstvo nebolo šťastné. Osobné problémy mu často prekážali v prá-
ci Jedinou útechou mu bola vedecká práca, ktorá sa mu, na rozdiel od súkromného života, darila. Priniesla mu spoločenské ocenenie: Rad čestnej légie, mnohé pocty a funkcie.
Plodný a strastiplný život André Marie Ampéra sa naplnil za jednej úradnej cesty v Marseille dňa l0. júna 1836. Jednotku elektrického prúdu nazvali na jeho počesť ampérom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk