Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Aristoteles životopis

Grécky filozof a vedec, ktorý spolupracoval s Platónom a Sokratom – jeho učitelia. Narodil sa v Stagire, Macedónii ako syn kráľovského lekára. V sedemnástich rokoch odišiel do Atén, študovať na Platónovej akadémii – kde zotrval dvadsať rokov, najprv ako študent, potom ako učiteľ. Keď Platón zomrel, v roku 347 pred n. l., Aristoteles odišiel do mesta Assos, v Malej Ázii. Tu sa oženil s dcérou svojho priateľa Hermiasa. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk