Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antikoncepcia

Poznámka o účinnosti antikoncepnej metódy – tehotenské číslo
Keď hovoríme, že tehotenské číslo určitej antikoncepčnej metódy je 2-7, myslíme tým, že pravdeodobnosť otehotnenia (teda zlyhania metódy) je u 2-7 žien z každých 100, ktoré používajú danú metódu po dobu 1 roka. Číslo 2 potom znamená pravdepodobný počet tehotenstiev pri pravidelnom a dôslednom používaní a číslo 7 pravdepodobný počet tehotenstiev pri nedostatočne pravidelnom a nedostatočne dôslednom používaní danej metódy.Poznáme 8 metód pre plánovanie rodičovstva:¨ Hormonálna - kombinovaná antikoncepcia

¨ Hormonálna jednozložková - progestorónová antikoncepcia

¨ Hormonálna – injekčná antikoncepcia

¨ Vnútromaternicové teliesko

¨ Diafragma alebo oklúzny pesar + spermicídy

¨ Špongia

¨ Prezervatív – kondóm

¨ Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva

¨ Sterilizácia ženy

¨ Mužská sterilita – vasectomia

* Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu v spolupráci s Family Planning

Association, LondonHormonálna - kombinovaná antikoncepcia
Výsledky testov účinnosti dokazujú, že z každých 100 žien, ktoré dôsledne užívajú tento druh antikoncepcie otehotnie menej ako 1 za obdobie 1 roka, avšak pri menej dôslednom užívaní otehotnejú 1-2 ženy. (Pri nepravidelnom, až chaotickom užívaní môže byť tehotenské číslo až do 7.)

Mechanizmus účinku
Obsah dvoch hormónov v tabletkách – estrogénu a progesterónu, bráni pri pravidelnom užívaní ovulácii, teda uvoľneniu ženských pohlavných buniek každý mesiac.

Hlavná výhoda
Ľahké a pohodlné užívanie, zabezpečujúce pravidelný, mesačný, menštruačný cylus, často so znížením krvných strát, bolestí počs menštruácie aj predmenštruačných ťažkostí. Neznižuje libido (teda sexuálnu túžbu).

Hlavná nevýhoda

Minimálne vedľajšie účinky obvykle ustúpia do niekoľkých mesiacov. Nevhodné pre fajčiarky staršie ako 35 rokov, tiež pre ženy s cukrovkou, ženy so zvýšeným krvným tlakom, s poruchami zrážania krvi, s chorobami srdca, s trombózou ako aj pre veľmi mladé dievčatá.

Komentár

Tabletky musí predpisovať lekár. Účinok sa stráca, ak sa tabletka použije o 12 hodín neskôr, alebo pri hnačkovitom ochorení. Niektoré lieky môžu tiež znížiť účinnosť tohto druhu antikoncepcie, vtedy je potrebné poradiť sa so svojim lekárom.

Užívateľkám hormonálnej antikoncepcie sa nedoporučuje fajčenie.Hormonálna jednozložková - progestorónová antikoncepcia

Výsledky testov účinnosti dokazujú, že zo 100 žien, ktoré pravidelne a dôsledne užívajú tento druh antikoncepcie po dobu 1 roka, otehotnie len 1. Pri menej dôslednom a pravidelnom užívaní sa tehotenské číslo zvýši na 1 – 4. Tento druh antikoncepcie je účinnejší u žien nad 40 rokov.

Mechanizmus účinku
Pravidelné užívanie hormónu progesterónu (každý deň v rovnakom čase), spôsobuje také zmeny, ktoré sťažujú prienik spermií do maternice, alebo uhniezdeniu oplodneného vajíčka v nej.

Hlavná výhoda
Vhodný pre staršie ženy, pretože je nižšie riziko negatívneho ovplyvnenia tlaku krvi ako aj zrážania krvi. Ľahké a pohodlné užívanie, vhodné aj pre dojčiace ženy. Neznižuje libido.

Hlavná nevýhoda

Môže spôsobiť nepravidelnosti v menštruačnom cykle s obdobiami krvácania alebo “špinenia”. Vedľajšie účinky sú minimálne a miznú obvykle po 2-3 mesiacoch. Niekedy vynechá menštruácia.

Komentár

Tabletky musí predpisovať lekár a musia sa užívať denne v rovnakom čase, nie však viac ako 3 hodiny neskôr ako v iné dni. Niektoré ochorenia, ťažké hnačky ako aj niektoré lieky môžu zabrániť antikoncepčnému účinku a vtedy je potrebné použiť po porade s lekárom špeciálne opatrenia. Užívateľkám hormonálnej antikoncepcie sa nedoporučuje fajčenie!Hormonálna – injekčná antikoncepcia

Testy účinnosti dokazujú, že zo 100 žien, ktoré používajú tento druh antikoncepcie otehotnie za 1 rok menej ako 1.

Mechanizmus účinku
Účink je veľmi podobný jednozložkovej hormonálnej antikoncepcii, avšak v tomto prípade sa progesterón podaný injekčne do svalu uvoľňuje pomaly do organizmu, čím sa zabezpečí dlhodobejší antikoncepčný účinok.

Hlavná výhoda
Jediná injekcia zabraňuje otehotneniu po dobu 8 týždňov (Noristerat), alebo 12 týždňov (Depo-Provera).Neznižuje libido.

Hlavná nevýhoda

Časté sú nepravidelnosti menštruačného cyklu. Návrat pravidelných menštruácií a plodnosti sa môže oddialiť až na dobu 1 roka.

Komentár

Injekčnú antikoncepciu predpisuje lekár. Depo-Provera by mala byťpredpisovaná len tým ženám, kde je nevhodná iná antikoncepcia. Názory na vhodnosť jej použitia sa rôznia. Norosterat je vhodný len ako krátkodobá metóda plánovaného rodičovstva.Vnútromaternicové teliesko

Testy účinnosti dokazujú, že zo 100 žien, užívajúcich tento druh antikoncepcie po dobu 1 roka otehotnie 1-3.

Ak chcete zvýšiť jej účinnosť používajte spermicídne krémy, želé, peny alebo pesary do pošvy hlavne v ovulačnom období (období plodnosti).

Mechanizmus účinku
Malé teliesko z umelej hmoty, obvykle pokryté meďou, ktoré lekár vkladá do dutiny maternice, zabraňuje spojeniu vajíčka so spermiou, prieniku vajíčka cez vajcovody, alebo uhniezdeniu vajíčka v maternici.

Hlavná výhoda
Účinkuje okamžite po vložení. Zvlášť vhodné pre ženy, ktoré už rodili, pre tie, ktoré už neplánujú ďalšie tehotenstvá, alebo staršie ženy. Neznižuje libido.

Hlavná nevýhoda

Menštruačné krvácania môžu byť spočiatku silnejšie. Niekedy môže teliesko vypadnúť. U niektorých žien sa môže vyvinúť zápzl vnútromaternicového genitálu, častejšie však u tých, ktoré striedajú pohlavných partnerov, alebo ich strieda partner. Môžu byť aj iné zriedkavejšie komplikácie. Nie je to ideálna metóda pre mladé ešte nerodiace ženy.

Komentár

Teliesko má vkladať špecialista a v závislosti od typu sa má vymieňať obvykle každých ť rokov. Žena by si mala skontrolovať uloženie telieska, ak pociťuje vlákno v hornej časti pošvy. Naloženie vnútromaterničného telieska nevylučuje používanie pošvových tampónov.


Diafragma alebo oklúzny pesar + spermicídy
Testy účinnosti dokazujú, že každých 100 žien, ktoré pravidelne a dôsledne používajú tento druh antikoncepcie po dobu 1 roka otehotnejú 2. Avšak menej pravidelné a menej dôsledné používanie môže spôsobiť zlyhanie u 2 – 15 žien. Mechanizmus účinku
Pružný gumenný klobúčik, ktorý sa vkladá do pošvy pred pohlavným stykom, pokrýva krčok maternice (vchod do jej dutiny) a takto vytvára prekážku zabraňujúcu spojeniu spermie s vajíčkom. Musí sa používať so spermicídnymi prostriedkami a ponechať na mieste ešte 6 hodín po pohlavnom styku.

Hlavná výhoda
Diafragma/pesar so spermicídami sa môžu vkladať vo vhodnom čase pred očakávaným pohlavným stykom a tak ich vloženie nemusí znamenať narušenie spontánnosti sexuálnej predohry. Ak je čas od ich vloženia pred pohlavným stykom dlhší ako 3 hodiny, je potrebné opakovať zavedenie spermicídnych látok. Používanie tohto druhu antikoncepcie sa považuje za možnú ochranu pred rakovinou krčka maternice.

Hlavná nevýhoda

Potreba plánovať vloženie diafragmy alebo oklúzneho pesaru so spermicídami pred pohlavným stykom. Potreba sledovať veľkosť oklúzneho pesaru každých 6 mesiacov, tiež po pôrode a zmenách telesnej hmotnosti o viac ako 3 kg. Možné sú aj zmeny rozmerov pošvy čo môže zvýšiť pravdepodobnosť zlyhania.

Komentár

Účinok diafragmy možno očakávať len pri kombinácii so spermicídnymi krémami, želé alebo penami, ktoré inaktivujú spermie.

Možno tiež používať oklúzne pesary, ktoré sú menšie a tesne pokrývajú krčok maternice.Špongia

Testy účinnosti dokazujú, že zo 100 žien, ktoré pravidelne a dôsledne používajú špongiu otehotnie v priebehu v priebehu 1 roka 9. Pri menej pravidelnom a dôslednom používaní sa pohybuje tehotenské číslo medzi 9-25. Ak máte akýkoľvek dôvod, pre ktorý potrebujete s väčšou istotou predísť neželanej tehotnosti, nepoužívajte túto antikoncepčnú metódu.

Mechanizmus účinku
Mäkkú, okrúhlu, polyuretanovú, penovitú špongiu, možno vložiť do pošvy až 24 hodín pred očakávaným pohlavným stykom, aby sa prekkryl krčok maternice. Obsahuje spermicídy a je potrebné ponechať ju na mieste ešte 6 hodín po pohlavnom styku.

Hlavná výhoda
Účinok špongie pretrváva až 24 hodín a pri opakovanom pohlavnom styku nie je potrebné znovu použiť spermicídne prostriedky. Jeden vzor špongie je vhodný pre všetky ženy a vzhľadom na ľahkosť manipulácie nevyžaduje špeciálny tréning. Po vybratí špongiu nepoužívajte znovu ale ju zahoďte.

Hlavná nevýhoda

Špongiu nemožno použiť počas menštruácie. Niektoré ženy môžu byť alergické na spermicídy. Iba málo pracovísk má špongie v zásobe.

Komentár

Špongie možno kúpiť v lekárňach zatiaľ len v zahraničí. Doporučuje sa starostlivo prečítať návod na použitie. Špongia nemá zotrvať v pošve viac ako 30 hodín.

Prezervatív – kondóm

Testy účinnosti dokazujú, že zo 100 párov, ktoré ako antikoncepčnú metódu pravidelne a dôsledne používajú prezervatív, dôjde k otehotneniu za obdobie 1 roka u 2. Pri menej pravidelnom a dôslednom používaní sa pohybuje tehotenské číslo medzi 2-15. Mechanizmus účinku
Prezervatív, natiahnutý v čase erekcie na mužský pohlavný úd vytvorí mechanickú bariéru, ktorá bráni prieniku spermií do ženských pohlavných orgánov. V súčasnosti väčšina prezervatívov je navlhčená, pričom na navlhčenie sa často používa látka so spermicídnym účinkom.
Hlavná výhoda
Ľahkosť, s akou možno prezervatív získať aj používať. Muž preberá zodpovednosť za kontrolu pôrodnosti sexuálneho páru. Pomáha pri ochrane obidvoch partnerov pred sexuálne prenosnými ochoreniami vrátane HIV infekcie (dôležité pre bezpečný sex). Považuje sa za metódu, ktorá znižuje riziko rakoviny krčka maternice u ženskej partnerky. Možno získať bez lekárskeho predpisu.

Hlavná nevýhoda

Možnosť skĺznutia. Muž môže mať pocit zníženia citlivosti kontaktu počas pohlavného styku. Možnosť narušenia sexuálnej predohry. (Navliekanie prezervatívu však možno naopak využiť aj ako súčasť tejto predohry).

Potrebné je ubezpečiť sa, či sa sperma nevyliala po ejakuácii mimo prezervatív.

Komentár

Navliekanie prezervatívu musí byť ešte v čase pred dotykom penisu s akoukoľvek časťou ženského pohlavia. Ponechať na pohlavnom úde len v čase, keď je v erekcii. Pred každým nasledujúcim pohlavným stykom je potrebné použiť nový prezervatív.Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva

Testy účinnosti dokazujú, že zo 100 párov, ktoré po adekvátnom poučení pravidelne a dôsledne používajú sympto-termálnu metódu dôjde k otehotneniu v priebehu 1 roka u 2. Pri menej dôslednom používaní a hlavne menšej ochote k spolupráci zo strany mužského partnera sa zvyšuje riziko zlyhania, čo možno vyjadriť tehotenským číslom 2-20. Veľký význam majú dôvody pre ktoré túto metódu používate. Mechanizmus účinku
Cieľom je zistiť čas ovulácie, teda obdobia najväčšej plodnosti ženy. V tomto čase sa treba vyhnúť pohlavnému styku. Sympto-termálna metóda vyžaduje denné sledovanie telesnej teploty, sledovanie zmien charakteru hlienu krčku maternice, ako aj iné znaky ovulácie.
Hlavná výhoda
Nie je potrebné používať mechanické telieska ani hormonálne prípravky. Nielen žena ale aj muž pociťuje spoločnú zodpovednosť za plánovanie rodiny, pričom obidvaja získavajú väčšie znalosti o funkcii vlastného organizmu. Niektoré páry prežívajú pohlavný styk intenzívnejšie ak prechodne abstinujú v čase najväčšej plodnosti. Metóda nemá vedľajšie nežiadúce fyzické účinky.

Hlavná nevýhoda

Potreba abstinencie, teda pohlavnej zdržanlivosti v období ovulácie. Potreba starostlivého zaznamenávania telesných zmien, hlavne u tých žien, ktoré majú nepravidelnosti v menštruačnom cykle, v období po pôrode ako aj pri všetkých životných zmenách.

Komentár

Metódu musí učiť skúsený učiteľ. Sympto-termálna metóda (metóda dvojitej kontroly) je z tzv. metód prirodzeného plánovania rodiny najúčinnejšia. Napriek tomu mnohé páry v čase ovulácie používajú radšej niektorú z bariérových metód namiesto doporučovanej pohlavnej zdržanlivosti.Sterilizácia ženy

Zlyhanie tejto metódy je extrémne zriedkavé a pohybuje sa v rozmedzí 1/1000 až 1/200 žien v závislosti od použitej metódy. Mechanizmus účinku
Ide o tzv. trvalú metódu plánovaného rodičovstva, pri ktorej uzavreté vajíčkovody spôsobujú trvalú zábranu pre spojenie so spermiou a preputovanie do maternice.

Hlavná výhoda
Metóda je účinná okamžite po operácii.

Výhodná je pre tie páry, ktoré sú presvedčené, že majú svoje rodiny už početne kompletné a v budúcnosti už ďalšie deti neplánujú.

Hlavná nevýhoda

Príležitostne aj keď veľmi zriedkavo sa pozoruje obnovenie priechodnosti vajíčkovodov. Komentár

Keďže ide o tzv. trvalú a teda nezvratnú metódu, nesmie sa vykonať pri akýchkoľvek pochybnostiach. Pred zákrokom je preto nevyhnutný rozhovor s odborníkom so zvážením všetkých okolností. Nové chirurgické metódy umožňujú skrátenie dĺžky pobytu v nemocnici na menej ako 3 dni.Mužská sterilita – vasectomia

Zlyhanie tejto metódy je približne v 1 prípade na 1000 vazektomovaných mužov. Mechanizmus účinku
Ide tiež o tzv. trvalú teda nezvratnú metódu plánovaného rodičovstva. Kanáliky, cez ktoré preniká sperma z mužských pohlavných žliaz sa malým chirurgickým zákrokom pretnú a tým sa zablokuje spermiám prienik počas ejakuácie do pošvy. Hlavná výhoda
Trvalá metóda vhodná pre tie páry, ktoré majú absolútnu istotu, že ich rodiny sú početne už kompletné.

Hlavná nevýhoda

Je potrebných viacej ejakuácií na to aby došlo k “vyčisteniu” kanálikov od spermií. V tomto čase sa musí používať ešte iná metóda na kontrolu pôrodnosti až do obdobia, kedy testy jednoznačne nepotvrdia, že v elakuláte sa už spermie nenachádzajú. Veľmi zriedkavo bolo pozorované obnovenie priechodnosti kanálikov s návratom plodnosti.

Komentár

Keďže ide o trvalú, teda nezvratnú metódu, nemožno ju vykonať v prípade akýchkoľvek pochybností. Bezpodmienečne je nutná porada vo forme rozhovoru s odborníkom pred vykonaním zákroku. Tento malý chirurgický zákrok môže byť vykonaný ambulantne, teda bez potreby pobytu v nemocnici v lokálnom znecitlivení. Samotná operácia trvá 10-15 minút.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk