Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stavovce

Ryby:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajú šupiny. Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú kostrové svaly u rýb plávanie.
Dýchanie: vnútorné žiabre, ktorými prijímajú kyslík rozpustený vo vode.
Tráviaca sústava: ústna dutina – zuby, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – tráveniea vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, análny otvor. Ryby majú plynový mechúr. Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra.Ryby majú pásovité obličky.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – komora a predsieň. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Ryby najviac vyvinutý stredný mozog. . Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – čuchová jamka nad ústnym otvorom. Chuťové bunky v ústach a fúzoch.Hmatové bunky – po celom tele.
Zrakový orgán – oko – ryby dobre vidia vo vode, nemajú očné mihalnice ani slzné žľazy.
Sluchový orgán – ucho – ryby majú vyvinuté vnútorné ucho. Bočná čiara rýb je kanálik zo zmyslovými bunkami.
Rozmnožovanie: vonkajšie- vo vode alebovlhkom prostedí – spermia splinie s ikrami a vznikne zárodok a vyvíja sa nový jedinec.

Obojživelníky:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža. Telo obojživelníkov chráni vlhká sliznatá pokožka.
Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u obojživelníkov plávanie a chodenie.
Dýchanie: v larválnom štádiu dýchajú vonkajšími žiabrami neskôr pľúcami. Nedokonalé pľúcne dýchanie dopĺňa kožné dýchanie.
Tráviaca sústava: ústna dutina – drobné zúbky obrátené dozadu, vymrštiteľný lepkavý jazyk(len u dospekých jedincov), slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka.

Obojživelníky majú obličky uložené po bokoch chrbtice. Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – 2 predsiene a jedna komora. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami.
Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Obojživelníky najviac vyvinutý stredný mozog. Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele.
Zrakový orgán – oko – tri mihalnice, oko sa dá vtiahnuť do vnútra.
Sluchový orgán - ucho – vyvinuté aj stredné ucho – rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vonkajšie- vo vode alebo vlhkom prostedí – spermia splinie s ikrami a vznikne zárodok a vyvíja sa nový jedinec.

Plazy:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajú šupiny.
Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u plazov plazenie.
Dýchanie: bohato zriasnené pľúca.
Tráviaca sústava: ústna dutina – hady: jedový zub, rozličný tvar jazyka, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka. Plazy majú pravé obličky.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – má 2 predsiene a jednu komoru. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami.
Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Najviac vyvinutý predný mozog. Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – majú pohiblivé mihaklnice, môžu otáčať očné gule. Sluchový orgán - ucho – vyvinuté aj stredné ucho – rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné.

Vtáky:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajá perie. Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u vtákov lietanie. Vtáky majú duté kosti.
Dýchanie: Bohato zriasnené pľúca. Majú vzdušné vaky – lalokovité výbežky zasahujúce do častí tela a dutých kostí.

Sú zásobarňou vzduchu a nadľahčujú telo vtáka.
Tráviaca sústava: zobák ,ústna dutina, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Potrava sa zhromažďuje v hrvole, kde sa zvlhčuje a zmäkčuje. Pri vtákoch živiacich sa prevažne semenami rozkladajú potravu tráviace šťavi v žľaznatom žalúdku a z neho potrava prechádza do svalnatého žalúdka, kde ju mohutné svaly a drobné kamienky rozdrobujú.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka. Vtáky majú pravé obličky.
Vtáky nemajú potné žľazy, časť vody vylučujú dýchacími cestami.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – má 2 predsiene a 2 komory. . Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Majú malý a veľký krvný obeh. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Dobre vyvinutý predný mozog, v ktorom prebiehajú podmienené a nepodmienené reflexy. Predný mozog sa skladá z 2 pologúľ rozdelených na laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – dobre vyvinutý zrak. Sluchový orgán - ucho – dobre vyvinutý sluch. Majú rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné. Okolo oplodneného vajíčka sa utvorí bielok, papierové blany a vápenatá škrupina. Základom zárodku je zárodočný disk. Mláďatá kŕmivých vtákov sa liahnu holé, slepé a musia sa kŕmiť. Mláďatá nekŕmivých vtákov sa liahnu operené a schopné samostatne prijímať potravu.

Cicavce:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastájú chlpy.
Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u cicavcov behanie.
Dýchanie: Cicavce prijímajú vzduch nozdrami, prechádza hrtanom, priedušnicou a prieduškami do pľúc. Pľúca – bohato členené na pľúcne komôrky, okolo ktorých je spleť krvných vlásočníc.
Tráviaca sústava: ústna dutina - zuby - slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, análny otvor. Prežúvavé párnokopytníky, ktoré sa živia rastlinami majú zložený žalúdok, ktorý sa skladá z týchto častí:bachor, čepiec, kniha, slez.
Vylučovanie: Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra. Cicavce majú pravé obličky. Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky.

Srdce – má 2 predsiene a 2 komory. . Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Majú malý a veľký krvný obeh. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Dobre vyvinutý predný mozog, v ktorom prebiehajú podmienené a nepodmienené reflexy. Predný mozog sa skladá z 2 pologúľ rozdelených na laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – dobre vyvinutý zrak. Sluchový orgán - ucho – dobre vyvinutý sluch. Majú rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné, cicavce sa rozvíjajú prevažne v tele matky. Zárodok sa vyvíja v maternici, vyžuvuje sa prostredníctvom placenty. Mláďatá sa živia materským mliekom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk