referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Prvouka
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 503
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Prírodovedné učivo v prvouke


V prvouke tvorí väčšiu časť obsahu učivo prírodovedného charakteru, predovšetkým o živej prírode ( o rastlinách, zvieratách a človeku), ale aj o neživej prírode, s najjednoduchšími príkladmi z učiva fyziky (meranie času, objemu,...).
Hlavnou metódou je tu pozorovanie, ďalej sú to: porovnávanie, rozlišovanie, zaraďovanie ( začleňovanie) a zhrnutie.


Spoločenské učivo v prvouke

Spoločenskovedné témy prvouky zahrňujú poznatky o súčasnom živote našej spoločnosti. Jednotlivé témy obsahujú učivo o človeku a spoločnosti, o vybraných spoločenských skupinách a inštitúciách, o živote ľudu v našej vlasti, oboznamujú žiakov s významom pamätných dní a významnejších výročí, poúčajú ich o dôležitých súčasných udalostiach, upozorňujú ich na činnosť ľudí a na vzťahy medzi ľuďmi na vybraných príkladoch z výroby, z organizácie služieb, z dopravy a z používania dopravných prostriedkov. Spoločenskovedné učivo prvouky môže svojím obsahom prispieť k pracovnej a polytechnickej výchove. Źiaci sa stretávajú s rôznymi druhmi výrobkov a spoznávajú, z akého materiálu a akým spôsobom boli vyrobené. V polytechnických činnostiach (napr. meranie, váženie, platenie), pri didaktických hrách sa žiaci oboznamujú s rozličnými druhmi ľudskej práce.

Prehľad tematických celkov prvouky v 2. ročníku, po integrácii pracovného vyučovania:

1. Orientácia v priestore
2. Orientácia v čase
3. V prírode – 1. časť
4. Zdravie a choroba
5. Rodina a spoločnosť
6. Technika a výroba
7. Bezpečnosť cestnej premávky
8. V prírode – 2. časť.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Korček, I.: Prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy – Didaktická a metodická kniha pre učiteľov. SPN Bratislava 1980., Červeňáková, D.: Prvouka v 1. a 2. ročníku základnej školy. ÚMC Bratislava 1992.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.