referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Prvouka
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 503
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Prvouka ako vyučovací predmet má v sústave predmetov na 1. stupni základnej školy významné postavenie a má dôležitú úlohu v rozvoji osobnosti žiaka. Úlohou prvouky je pripraviť žiakov tak, aby dokázali pozorovať veci a javy v prírode a spoločnosti, vedeli si ich samostatne všímať, aby nachádzali a odhaľovali medzi nimi jednoduché a ľahko pochopiteľné vzťahy a súvislosti, aby vedeli manipulovať jednoduchými prírodninami vo svojom okolí a s materiálmi o spoločenskom živote, aby sa učili správne ich pomenúvať, jednoducho opisovať a hovoriť o nich. Hlavný zdroj poznatkov tvoria sústavné a priame pozorovania prírody a spoločenského diania na vychádzkach, práca v kútiku prírody, činnosti spojené s plnením úloh v kalendári prírody, jednoduché pokusy žiakov a ich osobné zážitky. Učiteľ cieľavedome využíva tieto podnety na utváranie správnych predstáv, vedomostí, skúseností a zručností.
Učivom sú aj metódy, formy práce a pracovné postupy, ktorými žiaci získavajú a utvrdzujú poznatky. Patria k nim aj zručnosti potrebné na organizovanie samostatnej práce, k samoobsluhe a k starostlivosti o zdravie. V školskom roku 1991 / 1992 v záujme skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu MŚ SR schválilo integráciu pracovného vyučovania v 1. a 2. ročníku ZŠ do prvouky a výtvarnej výchovy. V 1. a 2. ročníku už teda pracovné vyučovanie nefiguruje ako samostatný predmet, ale zachováva sa v príbuzných predmetoch – v prvouke a výtvarnej výchove. Úlohou učiteľa je aj naďalej vzbudzovať u žiakov záujem o praktické činnosti s rôznymi materiálmi a rastlinami tak, aby v nich nachádzali istý druh zábavy i praktický význam. Cieľom je vytvoriť a rozvíjať základné pracovné zručnosti a návyky. Prostredníctvom nich dať žiakom základne poznatky o materiáloch, rastlinách, nástrojoch, náradí a pomôckach, pracovných postupoch. Rozvíjať tvorivé technické myslenie a vzťah k manuálnej práci. Obsah pracovného vyučovania je rozdelený do dvoch zložiek – technickej a pestovateľskej. Zložka technická sa vo väčšej miere nachádza v obsahu výtvarnej výchovy, pestovateľská zložka v obsahu prírodovedného učiva v prvouke.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Korček, I.: Prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy – Didaktická a metodická kniha pre učiteľov. SPN Bratislava 1980., Červeňáková, D.: Prvouka v 1. a 2. ročníku základnej školy. ÚMC Bratislava 1992.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.