Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Okrasné dreviny - pestovateľské práce

OKRASNÉ DREVINY A ICH POZNÁVANIE

Medzi okrasné dreviny patria stromy, kere a polokere, ktoré sa uplatňujú pri tvorbe a skrášľovaní životného prostredia. Sú základným prvkom všedkých sadovníckych a krajinárskych úprav v systéme sídlisk a krajiny.
Okrasné rastliny plnia množstvo funkcií:
- estetickú
- rekreačnú
- mikroklimatickú
- hygienickú
- ochrannú
- izolačnú funkciu.

Rozdelenie okrasných drevín:

- podľa toho, kde sa pestujú, rozlišujeme: - izbové okrasné dreviny (bonsaje)
- vonkajšie okrasné dreviny


- stromy kere/ polokere

ihličnaté listnaté

- podľa olistenia rozoznávame:
1. dreviny s opadavými listami: pravideľne zhadzujú listy na jeseň a prezimujú bez listov, alebo si listy ponechajú a tieto zhadzujú na jar pri pučaní nových.
2. stálozelené dreviny: zachovávajú listy aspoň po dve zimy a zhadzujú ich po určitej dobe len jednotlivo

Ihličnaté okrasné dreviny:
sú okrem tisovca, metasekvoje a smrekovca opadavého stálozelené. V záhradníckych úpravách majú široké uplatnenie. Charakteristická je stálosť olistenia, vďaka ktorej pôsobia stálym nemenným dojmom. Ďaľšou významnou vlastnosťouje variabilita farby a tvarov jednotlivých odrôd. Boli vyšľachtené rôzne tvary- vzpriamené, previsnuté, zakrpatené a pod.
Z tejto skupiny okrasných drevín sa najviac uplatňujú jedle, jalovec, smreky, borovice a tuje.
Vysádzajú sa skupinovo alebo samostatne. Pri výbere sa riadime veľkosťou, farbou a tvarom.

Listnaté okrasné dreviny:
a) stálozelené- svojim charakterom , vlastnosťami a využitím sú podobné ihličnanom, ale v priebehu roka majú premenlivejší ráz, čo spôsobujú kvety alebo nápadne zafarbené plody.
Patria sem: dráč, zlatovka vždyzelená, rododendron, bršlen Fortunov a i.
b) opadavé- v priebehu vegetačného roka sú premenlivejšie. Je to dané každoročným opadávaním listov, kvitnutím a jesenným zafarbením niektorých druhov.
Patria sem: javor mliečny, sakura, jaseň, jelša, breza, hrab, hloh, buk, topoľ, dub, vŕba, lipa, lieska, drieň, ibištek, ruža, tamariška a i.
Listnaté okrasné dreviny sú tiež tvarovo rôznorodé. Popínavé druhy tvoria často okrasu stien (brečtan) a balkónov, tienia a zvlhčujú prostredie.

Plazivé druhy môžu nahrádzať trávnik.

Niektoré okrasné dreviny sú jedovaté a spôsobujú alergie.


Rozmnožovanie okrasných drevín:

Množia sa generatívne i vegetatívne. Semenami sa množia pôvodné druhy, ale kultivované dreviny, kríženci a väčšina cudzokrajných druhov sa množí delením, odrezkami a štepením.

Sadba a ošetrovanie:

Dreviny s opadavými listami môžeme sadiť na jeseň po opadaní listov a na jar pred vypučaním listov. Stálozelené rastliny je tiež vhodné sadiť skoro na jar alebo skoro na jeseň.
Okrasné rastliny musíme prevideľne ošetrovať. Ošetrovanie spočíva v kyprení, hnojení a polievaní pôdy pod drevinami do šírky koruny, pretože potiaľ siahajú povrchové korene. Niektoré citlivejšie druhy treba na zimu chrániť prikrývaním.
K ošetrovaniu patrí i rez nadzemných častí. Usmerňuje sa ním rast i kvitnutie a zároveň sa formuje tvar okrasných rastlín. Bonsaje
Sú miniatúrne izbové okrasné dreviny rastúce v malých nádobách. Sú to skutočné stromy, ale aj po mnohoročnom pestovaní majú len malé prírastky a zostávajú malé.
Ako bonsaje je možné pestovať dreviny listnaté aj ihličnaté. PRAKTICKÉ CVIČENIE


1. Skupinová práca
Návrh okrasnej záhradky: a) v blízkosti vody
b) pre rodinný dom
c) v okolí sídliska


2. Záznam- okrasné dreviny v oklí školy:.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk