Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozmnožovanie buniek a bunkový cyklus

Rozmnožovanie buniek-reprodukcia buniek prebieha počas individuálneho vývinu jedinca (počas ortogenézy)

Delením buniek prebieha:rast organizmu,regenerácia opotrebovaných buniek,prebieha vznik a vývin pohlavných buniek

Tri typy delenia:
1.Nepriame delenie-mitóza

}z 1 materskej bunky vzniknú dve dcérske bunky s rovnakým
genetickým základom
2.Priame delenie-amitóza

3.redukčné delenie-mejóza-z 1 materskej bunky vzniknú 4 dcérske bunky s polovičným
počtom chromozómov

V živote každej bunky prebieha príprava na delenie a delenie-bunkový cyklus

PRIEBEH BUNKOVÉHO CYKLU.

-príprava na delenie-interfáza
G1-fáza-1.prípravná-postmitotická-začína v okamihu vzniku dcérskej bunky
-rastové procesy a syntéza bielkovín
-obsahuje hlavný kontrolný uzol-za nepriaznivých podmienok zastavuje bunkový cyklus
S-fáza-syntéza DNA,chromatímu-zdvojenie DNA,chromozómov
G2-fáza-predmitotická-rast bunky,syntéza bielkovín(tých,ktoré sa podieľajú na tvorbe mitotického aparátu).

Delenie buniek M-mitóza-nepriame delenie buniek má 4 fázy
Profáza-chromozómy sa špiralizujú
-jadrová membrána a jadierko zanikajú
-centirola sa rozdelí na dve časti
-tvoria sa vlákna deliaceho vretienka
-vzniká mitotický aparát,ktorý
zabezpečí presné rozdelenie
chromozómov do dcérskych buniek

Metafáza-chromozómy sa zoradia do centrálnej roviny,
Pozdĺžne sa rozdelia(vzniknú chromozómy
Dvojchromatínové),pripoja sa na vlákno
Deliaceho vretienka.

Anafáza-mikrotubuly deliaceho vretienka priťahujú
Dcérske chromozómy k centriolám.

Telofáza-dokončuje sa rozdelenie jadra-karyokinéza
-obnoví sa štruktúra jadra
-dokončí sa rozdelenie cytoplazmy-cytokinéza
-vzniknú dve samostatné dcérske bunky
s rovnakým počtom chromozómov ako mala
materská bunka.


A-mitóza-priame delenie buniek
-prebieha jednoduchšie,je zriedkavé,nevzniká mitotický aparát,ani chromozómy sa nezdvoja,
priebeh-jadro bunky aj cytoplazma sa piškótovite predĺži,v trede zaškrtí a vzniknú dve dcérske bunky,DNA a cytoplazma sa rozdelia nerovnomerne.
-takto sa delia bunky prokaryotické-baktérie,synice
-eukaryotické-chorobné-patogénne(nádorové) bunky
-epitelove bunky-v sliznici úst
-opotrebované epitelove bunky

Mejóza-redukčné delenie
-osobitý spôsob delenia pri ktorom nastáva redukcia
-chromozómy sa zredukujú na polovicu
Mejózou vznikajú:pohlavné bunky-gamety-vajíčka
-spermie

-vajcové bunky rastlín
-spermatické bunky rastlín
výtrusy-nepohlavné rozmnožovacie častice

priebeh mejózy:2 delenia za sebou
1.mejotické delenie-heterotypické
-pri ktorom sa chromozómy rozdelia pozdĺžne ako do dcérskych buniek a oddelia sa.Tým sa zredukuje počet chromozómov na polovicu.
2.mejoitické delenie-homeotypické
-rozdelené chromozómy sa od seba oddelia a prenikajú po jadro do dcérskych buniek.
ZHRNUTIE:Chromozómy sa delia jedenkrát,bunka sa rozdelí dvakrát.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk