Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Migréna a bolesti hlavy

I. MIGRÉNA A BOLESTI HLAVY
V každej štvrtej domácnosti v USA je pacient s migrénou. Je to 13% populácie. Postihuje 16% žien a 7% mužov. Podobná percento je aj v Európe, v Číne je výskyt migrény nižší. Ochorenie postihuje ľudí v produktívnom veku života (25 - 55 rokov). Ak sa migréna adekvátne nelieči, kvalita života sa znižuje. Produktivita práce alebo výkonnosť v škole sa znižuje počas záchvatu o viac ako polovicu u 41% migrenikov 39% má také silné záchvaty, že musí ležať.
DOŠTIČKOVÁ TEÓRIA MIGRÉNY

Fáza aury – tvoria sa doštičkové agregáty, uvoľňuje sa serotonín, výsledkom je vazokonstrikcia – zúženie ciev.

Fáza bolesti hlavy. Doštičková agregácia je nižšia, hladina serotonínu poklesla (prienikom do perivaskulárnych tkanív a katabolizáciou na kyselinu 5-hydroxyindoloctovou). To zapríčiní vazodilatáciu – rozšírenie ciev, objavuje sa perivaskulárny sterilný zápal – zápal v okolí ciev.


Fáza po bolesti hlavy. Hladina cirkulujúceho serotonínu je normálna, perivaskulárny sterilný zápal je ešte prítomný, nervové zakončenia sú precitlivené, pretrváva bolestivosť na tlak.
Serotonín
Trombocyty

DETSKÉ ŠPECIFIKÁ

Mladšie deti pociťujú pri migréne bolesť na oboch stranách hlavy, zatiaľ čo u starších detí a dospelých sa vyskytuje bolesť prevažne len na jednej strane. Trvanie záchvatov bolesti býva u detí obyčajne kratšie ako u dospelých a ich priemerná frekvencia je 1 – 2x za mesiac.
Deti pociťujú pri migréne tlakovú bolesť hlavy. U dospelých je to naopak pulzujúca bolesť hlavy. U detí je veľmi nízky výskyt provokujúcich faktorov, len zriedka dôjde k zhoršeniu stavu fyzickou námahou. Výskyt fonofóbie (precitlivenosti na hluk počas záchvatu), je tiež nízky, častejšia je fotofóbia, teda precitlivenosť na svetlo. Najčastejšie spoločné príznaky u detí sú: pocit na vracanie, vracanie (takmer vždy a u každého dieťaťa), hnačka, zvýšená potreba na močenie, zvýšené potenie, pocit smädu, opuchy, slzenie. Výskyt aury nie je taký častý u detí ako u dospelých. Ak je aura prítomná, je skôr somatosenzorického charakteru a slabšia. U detí sú časté i periodické syndrómy ako je cyklické zvracanie, závraty, pocit zmätenosti (syndróm Alice v krajine zázrakov) a pod. Predpokladá sa, že príčina týchto prejavov je rovnaká ako pri migréne, ale nie sú sprevádzané bolesťou hlavy.
RIZIKÁ

Jedna veľká štúdia uvádzala, že u migrenikov je riziko cievnej mozgovej príhody 2,7 % pre ženy a 4,6 % pre mužov.

Pre ženy bolo najrizikovejšie obdobie medzi 45 a 65 rokmi, pre mužov vek pred 45. rokom života. U oboch pohlaví sa riziko zmenšovalo so stúpajúcim vekom. U migreničiek s aurou sa zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody pri užívaní orálnej antikoncepcie. Riziko tiež zvyšuje fajčenie. Užívanie dekongestív (látok znižujúcich prekrvenie) môže u osôb s migrénami zvýšiť riziko infarktu.

II. PRIMÁRNE BOLESTI HLAVY

MIGRÉNA
Migréna je spôsobená rýchlym rozšírením a zúžením ciev mozgu a hlavy. To spôsobí iritáciu nervových zakončení v cievach. Cievy vlasovej časti hlavy sú tiež postihnuté. Nasledovné faktory a udalosti môžu spôsobiť migrenózny záchvat: Hlad, zmeny počasia, únava, zmeny spánkového rytmu, niektoré vône a zápachy, menštruácia, orálna antikoncepcia, tlaku vzduchu, emočný stres, syry, orechy, avokádo, čokoláda, jedlo s glutamátom, potraviny ošetrené nitrátmi, napr. párky v rožku, zmäkčovače mäsa, iné potravinové aditíva a alkohol. Nie je známe, prečo niektorí ľudia migrénami trpia a iní nie.
Priebeh záchvatu bolesti hlavy

Bolesť môže predchádzať výstražná – prodromálna fáza (únavnosť, depresia, eufória, spavosť, nechutenstvo, hnačka a pod.). Táto fáza trvá niekoľko hodín až dní. Potom nasleduje bezprostredná predzvesť závratu – aura. Prejavuje sa rôznymi neurologickými prechodnými príznakmi, najčastejšie zrakovými (fotopsia, skotómy, hemianopsia, fortifikácia spektra). Bolesť je pulzujúca a zasahuje takmer vždy len jednu stranu hlavy. Často je súčasťou žalúdočná nevoľnosť. Migréna sa prejavuje pulzujúcou bolesťou hlavy (85%), bolesťou na jednej strane (64%), precitlivenosťou na svetlo (89%) a nauzeou (80%). Bolesť trvá 4 – 72 hodín. Približne 75% migrenikov má migrénu bez aury, 10 – 30% s aurou, 33% obidva typy záchvatov. Po bolesti v trvaní 4 – 72 hodín môže nasledovať postdromálna fáza s únavou, zmenou nálad alebo precitlivenosťou. Trvanie bolesti viac ako 72 hodín obvykle aj so zvracaním a následnou dehydratáciou sa označuje ako status migrenosus. Častejšie sa vyskytujúca migréna bez aury sa nazýva BEŽNÁ MIGRÉNA.

Časový priebeh prodromálnych príznakov, aury a migrenózne bolesti hlavy

Typická zraková aura pred záchvatomAURA
Aura migrény je komplex neurologických príznakov, ktoré môžu predchádzať alebo sprevádzať fázu bolesti hlavy, alebo sa môžu objavovať izolovane.
• Obyčajne sa vyvinie v priebehu 5 - 20 minút a trvá menej ako 60 minút. • Aura môže byť viditeľná, senzorická, motorická alebo môže ísť o kombináciu viacerých.

• Najcharakteristickejšia vizuálna aura migrény je scintilačný skotom (objavuje sa u asi 64 % prípadov), ktorý sa začína ako hmlistý bod zo stredu zorného poľa, potom nasleduje trblietajúce svetlo rôznych vzorov, ktoré sa periferiálne rozširuje, čím zapĺňa väčšiu časť poľa. • Neúplné ochrnutie, objavujúce sa v 40 % prípadoch, predstavuje druhú najbežnejšiu auru; obyčajne sú cheiro-orálne (ruka a ústa), pričom meravosť začína na dlani, potom postupuje do ruky a preskočí na tvár, pery a jazyk. • Ako pri vizuálnej aure, po pozitívnych príznakoch nasledujú negatívne príznaky; po ochrnutí môže nasledovať meravosť. • Senzorická aura sa zriedka objavuje izolovane a obyčajne nasleduje vizuálnu auru. Charakteristika migrény podľa medzinárodnej klasifikácie (Headache Classification Committee of the International Headache Society, 1988):

MIGRÉNA BEZ AURY
A. Aspoň 5 atakov podľa kritérií B-D
B. Trvanie bolesti 4-72 hod. (bez účinnej liečby)
C. Bolesť hlavy má aspoň 2 z nasledujúcich charakteristík:
1. Unilateralálna lokalizácia
2. Pulzujúca bolesť
3. Stredne silná alebo silná intenzita
4. Zvýraznenie bolesti fyzickou aktivitou
D. Počas bolesti sa vyskytuje aspoň jeden z nasledovných príznakov:
1. Nauzea - nevoľnosť a /alebo zvracanie
2. Fotofóbia a fonofóbia
E. Aspoň jedno z týchto konštatovaní:
1. Anamnéza a klinické vyšetrenia nepoukazujú na možnosť organického alebo systémového metabolického ochorenia
2. Anamnéza a klinické vyšetrenia poukazujú na možnosť takéhoto ochorenia, ďalšie vyšetrenia však možnosť takéhoto ochorenia vylúčili
3. Iné ochorenie spôsobujúce sekundárnu bolesť hlavy prítomné, ale ataky migrény sa nevyskytujú prvý krát v časovej súvislosti k ochoreniu MIGRÉNA S AUROU
A. Aspoň 2 ataky podľa kritérií B
B. Aspoň 3 z nasledujúcich charakteristík:
1. Jeden alebo viac plne reverzibilných aura symptómov poukazujúcich na ložiskovú mozgovú alebo kmeňovú poruchu funkcie
2. Aspoň jeden symptóm aury vzniká postupne a dlhšie ako 4 minúty, alebo 2 alebo viac symptómov vzniká následne
3. Žiaden zo symptómov aury netrvá dlhšie ako 60 minút.

Ak je prítomný viac ako jeden symptóm aury, trvanie sa proporcionálne predlžuje
4. Bolesť hlavy nasleduje auru v intervale kratšom ako 60 minút (môže však začať i skôr, alebo súčasne s aurou)
C. Aspoň jedno z týchto konštatovaní:
1. Anamnéza a klinické vyšetrenia nepoukazujú na možnosť organického alebo systémového metabolického ochorenia
2. Anamnéza a klinické vyšetrenia poukazujú na možnosť takéhoto ochorenia, ďalšie vyšetrenia však možnosť takéhoto ochorenia vylúčili
3. Iné ochorenie spôsobujúce sekundárnu bolesť hlavy prítomné, ale ataky migrény sa nevyskytujú prvý krát v časovej súvislosti k ochoreniuMIGRÉNOVÝ EKVIVALENT
Je to migrénová aura, po ktorej nenasleduje bolesť hlavy (migréna bez bolesti hlavy). Táto forma vzniká najmä u pacientov nad 50 rokov, ktorí mávali v mladosti migrény s aurou. Väčšinou sa aura prejavuje zrakovými príznakmi (body a svetielká v zrakovom poli).
KOMPLIKOVANÁ MIGRÉNA
Pretrvávajú príznaky postihnutia nervového systému (tŕpnutie, slabosť končatín, poruchy reči). Tieto príznaky (aura) pretrváva, i keď bolesti hlavy nie sú prítomné:
Hemiplegická migréna - aura sa prejavuje vznikom slabosti na jednej polovici tela (hemiparéza), ktorá ustúpi v priebehu 20 – 30 minút po vzniku bolesti hlavy. Pri familiárnej hemiplegickej migréne slabosť trvá niekoľko hodín až dní. Bazilárna migréna – tento typ bolesti hlavy je častejší v detstve a počas dospievania, najmä u obéznych žien do 21 rokov. Bolesť je zvyčajne najvýraznejšia v záhlaví a je intenzívna. Aura sa prejavuje príznakmi z poruchy funkcie mozgového kmeňa: poruchy reči, konfúzia, poruchy zraku, ušné šelesty (zvonenie). Oftalmoplegická migréna – veľmi zriedkavá forma, prejavujúca sa bolesťou okolo oka, precitlivenosťou na svetlo a poruchou okohybných svalov s dvojitým videním a poklesom očného viečka. Retinálna migréna – zriedkavá forma, prejavuje sa ako aura s rozmazaným videním, dočasnou alebo čiastočnou slepotou. Trvá menej ako hodinu, je nasledovaná typickým migrenóznym záchvatom. Abdominálna migréna – vyskytuje sa u detí, prejavuje sa cyklickým zvracaním a závratmi (vertigo).
TENZNÁ BOLESŤ HLAVY
Jedným z vyvolávajúcich faktorov tohto typu bolesti hlavy je stres, psychické napätie alebo depresia. Bolesť je tlaková alebo rozpínavá (nepulzujúca). Intenzita je mierna alebo stredná a spôsobuje len čiastočné obmedzenie bežných aktivít. Lokalizovaná je obojstranne. Fyzická aktivita (napríklad chôdza do schodov) tento typ bolesti hlavy nezhoršuje. Nevyskytuje sa vracanie alebo pocity na zvracanie, môže byť prítomná nechuť do jedla (anorexia). Precitlivenosť na zvuk a svetlo sa väčšinou nevyskytujú, resp. len jeden z týchto príznakov. Bolesť trvá 30 minút až 7 dní. Tenzná bolesť hlavy sa môže vyskytovať epizodicky, alebo chronicky (viac ako 15 dní s bolesťou hlavy mesačne. Súčasne môže byť, alebo nemusí byť prítomné zvýšené napätie perikraniálnych svalov.
HISTAMÍNOVÁ BOLESŤ HLAVY
Častejšie sa vyskytuje u mužov. Bolesť je lokalizovaná jednostranne, s maximom za okom, prichádza náhle, v priebehu niekoľkých minút (5 – 10), maximálne do 3 hodín ustúpi. Často sa vyskytuje začervenanie očí, slzenie, upchatie nosu, opuch viečok alebo potenie tváre.

Vyskytuje sa v epizódach v trvaní 2 týždne – 3 mesiace, alebo chronicky. Ďalšie charakteristiky porovnávajúce všetky tri primárne bolesti hlavy sú uvedené v tabuľke

DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA PRIMÁRNEJ BOLESTI HLAVY
Charakteristika bolesti Migréna Tenzná cefalea Histamínová bolesť hlavy
Pomer muži / ženy 25 / 75 40 / 60 90 / 10
Stranová prevaha bolesti 60% jednostranná difúzna obojstranná 100% jednostranná
Lokalizácia čelo, okolie očí, spánky difúzna okolie oka
Frekvencia 1 – 4 / 1 mesiac 1 - 30 / mesiac 1 - 3 x denne
Intenzita stredná / silná mierna / stredná veľmi silná
Trvanie 4 - 72 hod. variabilné 15 min - 3 hod. Charakter bolesti búšivá, pulzujúca tupá ostrá, bodavá
Periodicita ± - +++
Anamnéza +++ + +
Sprievodne príznaky + - -
Aura +++ - -
Vegetatívne príznaky ± - +++
Nauzea / vracanie +++ - ±
Foto / fonofóbia +++ - ±
Vplyv fyzickej záťaže +++ - -

KOMBINOVANÁ PRIMÁRNA BOLESŤ HLAVY
Pacienti s migrénou mávajú častejšie tenzné bolesti hlavy medzi atakami migrenóznej bolesti hlavy. Spúšťacie faktory môžu byť rovnaké alebo podobné. Spektrum bolesti kolíše od chronickej tenznej bolesti – zmiešaná bolesť hlavy – až po migrénu s aurou

CHRONICKÁ DENNÁ BOLESŤ HLAVY
Tento termín je zastrešovací (dáždnik) pre skupinu bolesti hlavy ktoré sa vyskytujú častejšie ako 15 dní do mesiaca, s priemerným denným trvaním dlhším ako 4 hodiny. Mnohé sú sekundárne (posttraumatická, vertebrogénna a pod.). Z primárnych bolestí sa do tejto skupiny zaraďuje napríklad chronická histamínová bolesť hlavy a paroxyzmálna hemikrania – záchvatová bolesť polovice hlavy, najmä však tzv. transformovaná migréna alebo chronická tenzná bolesť hlavy. Každá z uvedených diagnóz môže byť komplikovaná nadužívaním liekov a vznikom “rebound” bolestí hlavy.

III. SEKUNDÁRNE BOLESTI HLAVY
V SÚVISLOSTI S JEDLOM
Bolesť indukovaná potravou
Bolesť hlavy sa vyskytuje po konzumácii: čokolády, vyzretých syrov, orieškov, cibuľa, sójová omáčka, octu, dresingov, jogurtu, pečienky, morských živočíchov. Môže byť spôsobená aj niektorými konzervačnými činidlami alebo additívami (E-prísady).
Bolesť po požití vitamínov
Vitamín A, B6, niacín, selén, jód. Bolesť hlavy je dominantným syndrómom akútnej hypervitaminózy A. Bolesť je lokalizovaná za očami a frontálne. Vyskytuje sa aj nauzea, vertigo, bolesť brucha, únavnosť – približne 4 – 8 hodín po požití vitamínu A. Syndróm čínskej reštaurácie
Bolesť hlavy indukovaná monososodium glutamátom (MSG). Až 30 % ľudí, ktorý jedia čínske jedlá majú nežiaduce reakcie.

Príznaky: bolesť, napätie tváre, závraty, nauzea, hnačka, kŕče v bruchu. Orálne administrovaný MSG vyvolal symptómy u tretiny testovanej populácie v.
Bolesť hlavy z hladu
Vyskytuje sa medzi jedlami alebo pred jedlom, je spôsobená nízkou hladinou cukru v krvi a rozšírením ciev. Zmierňuje sa požitím jedál obsahujúcimi najmä cukry a bielkoviny.
Bolesť hlavy „po opici“ (hangover)
Bolesť je bodavá, rozpínavá, s nauzeou, zmierňuje sa po požití alkoholu. Je spôsobená zúžením ciev, edémom mozgu, poruchou regulácie metabolizmu vody a elektrolytov. Vynechanie kofeínu
Denná konzumácia kávy v množstve viac ako 15 g a v trvaní aspoň 1 mesiac. Vyskytuje sa do 24 hodín po poslednej dávke kofeínu, ustupuje po podaní 100 mg kofeínu. Kofeín spôsobuje konstrikciu (zúženie) mozgových ciev.

V SÚVISLOSTI S UŽÍVANÍM INÝCH LÁTOK A LIEKOV
Nežiaduce účinky liekov
Nitroglycerín, dinitrát, isosorbid, antibiotiká. Údaje o „bolesti hlavy“ sa vyskytujú v texte príbalových letákov pri 1784 liekoch podľa databázy. Nadužívanie liekov proti bolesti (analgetík)
Bolesť hlavy indukovaná ergotamínom a / alebo analgetikami pri užívaní dlhšom ako 3 mesiace, pričom bolesť je chronická (15 a viac dní mesačne) a ustúpi do 1 mesiaca po ukončení užívania prípravku. Vyskytuje sa pri užívaní kyseliny acetylosalicylovej v mesačnom množstve 50 g a viac, 100 a viac kombinovaných analgetík alebo pri užívaní narkotických analgetík.
Bolesť hlavy a antikoncepcia
Niektoré ženy majú bolesti hlavy až počas hormonálnej antikoncepcie. Nežiaduce účinky: nauzea, bolesti hlavy, napätie prsníkov, zmeny nálady, zvýšenie hmotnosti. Ženy s migrénou majú vyššie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, ak užívajú hormonálnu antikoncepciu - najmä v súvislosti s inými rizikovými faktormi, napríklad s fajčením.


V SÚVISLOSTI SO ZNÁMYM VYVOLÁVAJÚCIM FAKTOROM
Bolesť hlavy z vypätia
V zadnej časti hlavy a krku, zriedka je jednostranná, opisovaná ako „obruč okolo hlavy“, záchvaty začínajú v ktorejkoľvek časti dňa a trvajú niekoľko týždňov alebo mesiacov.
Bolesť hlavy z chladu:
a.) vonkajšia aplikácia chladu
Vzniká napríklad po ponorení hlavy do studenej vody. Je obojstranná a intenzita je priamo úmerná s nízkou teplotou vody.
b.) vnútorná aplikácia chladu
„Ice cream headache“ – príčinou je často rýchle zjedenie zmrzliny alebo rýchle vypitie studeného nápoja. Bolesť hlavy je lokalizovaná v čele s maximom 30 – 60 sekúnd po chladivom stimule.

Približne 1/3 ľudí môže pociťovať takúto bolesť a asi 90 % migrenikov je citlivých na vnútornú aplikáciu chladu.
Bolesť hlavy z vonkajšieho tlaku
Bolesť môže vyvolať tesná čiapka (thunder-clap headache), plavecké okuliare (swim-goggle headache) a pod. Bolesť sa zmierni po odstránení príčiny.
Menštruačná bolesť hlavy
Vyskytuje sa krátko pred, počas alebo po menštruácii. Môže sa objaviť aj uprostred cyklu v súvislosti s hormonálnymi zmenami pri ovulácii. U 60 % žien s migrénou sa vyskytujú bolesti hlavy častejšie počas menštruácie, u 10 – 15 % sa bolesť hlavy vyskytuje len v tomto období. Predpokladá sa, že zníženie hladiny estrogénu ovplyvňuje hladinu serotonínu a môže spôsobiť záchvat migrény. Tehotenstvo znižuje frekvenciu bolesti hlavy – hladiny estrogénu sú v druhom a treťom trimestri vyššie. V menopauze je výskyt migrény nižší.
Ponámahová bolesť hlavy
Vyvolávajúcim činiteľom je fyzická námaha, je obojstranná, bodavá, trvá 5 minút – 24 hodín. Po skončení námahy bolesť ustúpi.
Bolesť hlavy pri kašli
Bolesť hlavy spôsobená kašľom, je obojstranná, trvá menej ako jednu minútu.
Bolesť hlavy v súvislosti so sexuálnou aktivitou
a.) tupá - difúzna bolesť hlavy a krku v priamej súvislosti s intenzitou sexuálnej aktivity
b.) explozívna – náhla intenzívna (explozívna) bolesť hlavy počas orgazmu
c.) posturálna – spôsobená pravdepodobne znížením tlaku
V SÚVISLOSTI S INÝM OCHORENÍM HLAVY ALEBO KRKU
Neuralgia trigeminu
Zápal trojklanného nervu, bolesti v trvaní niekoľko sekúnd vystrekujú do inervačnej oblasti nervu. Bolesť je spúšťaná holením, umývaním zubov, alebo dotykom. Vyskytuje sa častejšie u starších ľudí.
SUNCT syndróm
Doteraz nezaradená jednotka, nespĺňa žiadne kritéria. Vyskytuje sa najmä u mužov so začervenaním spojoviek a slzením. Bolesť je lokalizovaná okolo oči a vyskytujú sa aj sprievodné vegetatívne príznaky (potenie tváre).
Temporomandibulárna dysfunkcia (TMD)
Bolesť vyžaruje do tváre, krku alebo ramien. Je intenzívnejšia pri žuvaní. Vyskytuje sa pri depresii a pri poruchách chrupu (skusu).
Bolesť hlavy z krčnej chrbtice
Vyžaruje z krčnej chrbtice po zadnej strane krku a hlavy. Často súvisí s nesprávnou alebo vynútenou polohou hlavy alebo s vystavením krčnej chrbtice chladu.
Myalgia
Vyskytuje sa najmä pri zmene teploty okolia (napríklad klimatizácia). Svaly sú napnuté, bolesť migruje. Postihnutá oblasť je citlivá na dotyk.
Zápal prínosových dutín
Sinusitída sa vyskytuje počas nádchy alebo po. Najhoršia bolesť je ráno, kým začnú odtekať hlieny. Typická je tlaková bolesť v oblasti čela alebo pod očami. Počas dňa sa intenzita zväčšuje.

Príčinou je porucha priechodnosti prínosových dutín pri zápalovom procese infekčného alebo alergického pôvodu.
Očné ochorenia
Nesprávne okuliare, nadmerná námaha zraku, zvýšený vnútroočný tlak (zelený zákal). Bolesť hlavy je intenzívnejšia popoludní. Zubné ochorenia
Najmä bolesť zadných zubov môže vyžarovať do spánkovej oblasti a imitovať bolesť hlavy.
V SÚVISLOSTI S CELKOVÝM OCHORENÍM
Bolesť hlavy pri infekcii
Vyskytuje sa najmä v prvých (prodromálnych) štádiách vírusovej alebo bakteriálnej infekcie. Bolesť je obojstranná, pacient je schvátený, často sa potí a môže byť prítomná horúčka.
Alergická bolesť hlavy
Často sa vyskytuje súčasne nepriechodnosť nosa, začervenanie spojoviek „vodové oči“. Súvislosť s alergénmi v ovzduší alebo v potrave. Antihistaminiká prinášajú úľavu.
V SÚVISLOSTI SO ZRIEDKAVEJŠÍM OCHORENÍM
Znížená funkcia štítnej žľazy
Znížená činnosť štítnej žľazy, vzniká najčastejšie ako dôsledok autoimunitného poškodenia štítnej žľazy. Prejavy choroby: slabosť, suchá pokožka, pocity chladu, potivosť znížená, opuch mihalníc, bolesť jazyka, zvýšenie hmotnosti, priberanie,
Po epileptickom záchvate
Cushingova choroba
Karcinoidný tumor
HIV
Malígne ochorenia
V SÚVISLOSTI S LEKÁRSKYM ZÁKRKOM
Dialýza obličiek
Ortostatická bolesť hlavy
- po lumbálnej punkcii
- po spinálnej anestézeIV. MEDICÍNSKY ZÁVAŽNÉ BOLESTI HLAVY

nádor mozgu (gliom)
mozgové krvácanie
subdurálny hematóm
hydrocefalus
ZVÝŠENÝ INTRAKRANIÁLNY TLAK – MOZGOVÝ NÁDOR
Intenzita bolesti sa nemení - ale sa stupňuje, je skôr tupá. Je novým typom bolesti hlavy u pacienta, alebo sa vyskytuje u pacienta nad 40 rokov, ktorý predtým nemal bolesti hlavy. Najsilnejšia je ráno, zhoršuje sa pri námahe, kašli, kýchaní, dvíhaní ťažkých predmetov. Vyskytuje sa aj v noci a budí pacienta zo spánku. Súčasne sa vyskytuje nevoľnosť, nutkanie na zvracanie a zvracanie. V ľahu je bolesť menej intenzívna. Podozrenie na mozgový nádor je vyššie, ak sa súčasne vyskytuje spomalené myslenie, zmeny osobnosti, rozmazané videnie alebo závraty.
SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE Z CIEVNEJ VÝDUTE
Subarachnoidálne krvácanie (SAH) sa prejaví náhlym vznikom intenzívnej bolesti, najčastejšie v záhlaví a v krku, bolesť sa prirovnáva k „šľahnutiu bičom“. Často vzniká po fyzickej námahe, sexuálnom styku alebo defekácii, inokedy sa však vyvolávajúca príčina nezistí a ochorenie imituje bolesť z krčnej chrbtice
BOLESŤ HLAVY PO TRAUME
Akútna post-traumatická bolesť hlavy
Chronická post-traumatická bolesť hlavy

SUBDURÁLNY HEMATÓM
Zo všetkých bolestí hlavy je včasná diagnostika subdurálneho hematómu najdôležitejšia.

Po lucídnom intervale sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, nauzea, poruchy vedomia, rozšírenie zrenice, slabosť končatín, spomalenie pulzu a ďalšie neurologické príznaky vyžadujúce okamžitý prevoz do nemocnice.
Opis choroby: Prejavuje sa s časovým odstupom od úrazu poruchami vedomia (zmätenosť), širšou zrenicou na strane krvácania, slabosťou končatín na opačnej strane a ďalšími príznakmi. Chorého je potrebné preto sledovať, indikované je CT vyšetrenie mozgu najmä u starších. Prejavy choroby: široká zrenica, ochrnutie končatín - pravých, ľavých, bolesť hlavy, bezvedomie, dezorientácia, poruchy orientácie, poruchy vedomia.

ZÁPAL MOZGOVÝCH BLÁN - MENINGITÍDA
Napätie svalov chrbtice najmä krčnej, fotofóbia, poruchy vedomia. Pri pasívnom dvíhaní hlavy je prítomný odpor (opozícia šije), podobne aj pri vystretí dolnej končatiny v kolene (Kernigov príznak).
ZÁPAL MOZGU - ENCEFALITÍDA
Môžu byť prítomné ložiskové neurologické príznaky, teplota, príznaky meningitídy.
TEMPORÁLNA ARTERITÍDA – ZÁPAL CIEVY
Pálivá bolesť v temporálnej (spánkovej) oblasti. Je lokalizovaná presne na postihnuté miesto. Zvýrazňuje sa pri žuvaní, zhoršuje sa zrak. Častejšia po 50. roku života a v súvislosti s reumatickou polymyalgiou (bolesťami svalov) celého tela.
BOLESŤ HLAVY PRI ANEURYZME – CIEVNEJ VÝDUTI
Môže imitovať migrénu alebo cluster headache, môže sa zhoršovať počas telesnej aktivity. Neurologické vyšetrenie môže odhaliť niektoré abnormality.
MOZGOVÉ KRVÁCANIE
Oslepujúca, náhla bolesť hlavy, často aj s tŕpnutím krku. Vzniká výronom krvi do mozgu z prasknutej cievy pri dlhodobo zvýšenom krvnom tlaku. MOZGOVÝ INFARKT

MOZGOVÝ ABSCES – NAHROMADENIE HNISU
Bolesť hlavy je prítomná u 70% pacientov s abscesom mozgu, súčasne sa vyskytujú aj prejavy neurologického postihnutia a celkové príznaky (nauzea, zvracanie, poruchy vnímania). Stuhnutosť krku a záchvaty sa vyskytujú u 25% pacientov.
BOLESŤ HLAVY PRI VYSOKOM KRVNOM TLAKU
Vysoký tlak krvi sa prejavuje najmä pulzujúcou bolesťou v zadnej časti krku, ktorá je najsilnejšia ráno po zobudení. Bolesť sa zhoršuje pri telesnej námahe. Diastolický tlak vyšší ako 100 – 110 mm Hg spôsobuje bolesť hlavy. BENÍGNA INTRAKRANIÁLNA HYPERTENZIA
Pseudotumor cerebri – vyskytuje sa u mladých obéznych žien. Prejavuje sa intenzívnymi bolesťami hlavy a zrakovými poruchami.


V. AKO ZVLÁDNUŤ BOLESŤ HLAVY
Existuje celá rada možností, ako si pri bolestiach hlavy môžete pomôcť sami. Nemusíte pritom hneď siahať po liekoch, ktoré utišujú bolesť. Skúste najprv tieto metódy:
Uvoľnenie
Ideálny je autogénny tréning alebo progresívne svalové uvoľnenie.

Mnohým ľuďom postihnutým migrénou a bolesťami hlavy pomáha, keď si najprv popočúvajú príjemnú, tichú, ukľudňujúcu hudbu alebo keď sa stiahnu do tmavej miestnosti.
Prechádzka
Vďaka pobytu na čerstvom vzduchu sa často uvoľní napätie a s ním bolesti hlavy.
Chlad
Vlhké, studené obklady na čelo alebo krk - podľa miesta bolesti. Môžete použiť aj sáčok s ľadom
Masáž
Miernym tlakom a krúživým pohybom masírujeme spánky, čelo alebo koreň nosa - podľa toho, kde vás to bolí. Masáž robíme tak dlho, až sa koža na masírovanom mieste výrazne zahreje. Lieky proti bolestiam užívame iba vtedy ak máme akútne záchvaty bolesti. Najbežnejšími účinnými látkami sú kyselina acetylsalicylová, paracetamol, ibuprofen alebo propyphenazon. Lieky proti bolesti existujú v podobe tzv. monopreparátov. Pri chronických bolestiach hlavy a pri migréne sa samoliečba bez lekárskeho dohľadu nedoporučuje.
Pri bolestiach hlavy, zo začiatku neexistuje vysvetlenie, príčiny bolesti hlavy musí zistiť lekár. Vy sami mu pritom môžete pomôcť tým, že mu prinesiete kalendár so záznamami o bolestiach hlavy, ktorý ste si po určitú dobu viedli. S pomocou vašich záznamov môže lekár tiež objasniť, či sa pri vašich bolestiach jedná o migrénu alebo o iné závažné ochorenie.

VI. PREČO JE MIGRÉNA NEDOSTATOČNE DIAGNOSTIKOVANÁ
Významní neurológovia dnes pripúšťajú, že migréna je vo veľkej miere nepochopená a mylne diagnostikovaná. Migréna je vážny a podceňovaný zdravotný problém a pacienti s migrénou sú odsúvaní nabok po súbornej línii mylných diagnóz, nedostatočného liečenia alebo jednoducho nezvládnutia. Sú predmetom nepotrebných procedúr a následkov, ktorým sa dá predísť.
Odhaduje sa, že u 60 % žien a 70 % mužov s migrénou nikdy migréna nebola diagnostikovaná. Existujú správy, že vyše 60 % pacientov s migrénou má zlé skúsenosti s lekármi a mnohí sa k nim nikdy nevrátia. Avšak v posledných rokoch sa uskutočnilo veľa genetického a iného výskumu o migréne, o ktorom mnohí lekári nemajú vedomosti alebo ich poznajú len okrajovo. V podstate mnoho lekárov jednoducho nemá moderné informácie o migréne. Lekári, ktorí sa zaoberajú bolesťami hlavy alebo neurológovia, nemusia byť nevyhnutne odborníkmi na migrénu, a preto ak niekto má podozrenie, že trpí migrénou, mal by vyhľadať odborníka na migrénu. No a napokon diagnostikovanie migrény môže byť zložité, keďže symptómy a spúšťacie prvky sú u každého odlišné, tak ako aj reakcie na liečenie.
Migrénová bolesť je obyčajne na jednej strane hlavy, ale asi tretinu času je aj obojstranná. Niektoré migrény sú sprevádzané aurou alebo nevoľnosťou, niektoré nie sú. V podstate neexistuje v súčasnosti nejaký definitívny lekársky test na určenie migrény, ako je to napríklad u iných chorôb ako epilepsia alebo rakovina.

Prejavy migrény ako napríklad hypoglykémia alebo menigitída sú zriedkavé, ale vyskytujú sa.
Napriek lekárskym kritériám niektorí lekári predpokladajú a niektorí pacienti sú ochotní uveriť, že silné bolesti hlavy sú pravdepodobne príznakom stresu alebo sú jednoducho „len v ich hlave“. Obyčajne poradia človeku s takýmito bolesťami hlavy, aby znížil stres a podrobil sa iným spôsobom liečenia bez použitia liekov, a aj v prípadoch, že to nezaberá, niekedy vôbec neodporučia liečenie pomocou liekov proti bolesti hlavy. Toto sa môže vzťahovať predovšetkým na ženy, ktoré predstavujú až 80 % pacientov, trpiacich migrénou.

VII. LIEČBA
K liečbe migrény, resp. k zníženiu intenzity bolesti a frekvencie záchvatov môže prispieť do značnej miery sám pacient a tým redukovať obmedzujúci vplyv migrény na jeho život. Pacient by mal:
• dokázať identifikovať a kontrolovať mechanizmy, faktory spúšťajúce záchvat migrény
• pravidelne užívať lieky k profylaxii migrenóznych záchvatov
• liečiť paroxyzmy migrény triptanmi (špecifická liečba migrény)
• dodržiavať zdravý životný štýl v stravovaní a v pohybovej aktivite.
Po správnom stanovení liečby typu bolesti hlavy sa zaháji zodpovedajúca liečba, ktorá pri všetkých typoch primárnych bolestí hlavy a najmä u migrény, má byť vyváženou kombináciou akútnej nemedikamentóznej liečby, medikamentóznej akútnej a profylaktickej liečby. • akútna liečba - pacient môže vystačiť s niektorým z liekov, ktoré účinne potlačia bolesti hlavy a sprievodné javy záchvatov
o nešpecifická
o špecifická
• profylaktická liečba - pacientovi sa dlhodobo musia podávať lieky, ktoré pomôžu predchádzať vzniku záchvatov migrény

AKÚTNA NEFARMAKOLOGICKˇA LIEČBA
Pri liečbe migrény je často podceňovaná skutočnosť, že existuje mnoho ovplyvniteľných faktorov (stres doma a v zamestnaní, depresia, anxiozita, menštruácia, menopauza, trauma lebky a krčnej chrbtice, užívanie alkoholu - najmä červeného vína, nadmerné fajčenie, čokoláda, jedenie niektorých druhov syra, citrusových plodov, nadmerný alebo nedostatočný spánok, nezvyčajná námaha, pobyt vo vysokohorskom prostredí, redukčné diéty, víkend, blikavé svetlo, nadmerný hluk, biometeorologické faktory, zmena tlaku, a ostatné). Často stačí cielená zmena životosprávy. Špecifická liečba depresívno - anxióznych stavov, hormonálna liečba, psychoterapia, fyzioterapia tiež vedie k podstatnému zníženiu počtov záchvatov. AKÚTNA FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA
Rovnaký alebo podobný účinok má možnosť okamžitého liečebného zásahu napr. účinným špecifickým antimigrenikom. Nepoznáme žiadne antimigrenikum, ktoré by bolo 100 % účinné, tolerované a spoľahlivé. Napriek tomu je pokrok v liečbe migrény v posledných rokoch značný a pre niektorých pacientov priamo oslobodzujúci.

Okrem liečby liekmi sa všetkým pacientom s migrénou odporúča kľud a pokiaľ možno spánok. Všeobecné pravidlá:
• nutnosť výberu správnej aplikačnej formy antimigreník
• perorálna aplikácia je vhodná iba pri ľahkej migréne bez vracania
• migrenikovi, ktorý pravidelne na začiatku vracia, aplikujeme príslušný liek parenterálne
• včasná aplikácia dostatočne vysokej dávky antimigreník

PROFYLAKTICKÁ LIEČBA

Profylaktická liečba sa doporučuje pacientom, ktorí majú mesačne 4 a viac záchvatov. Cieľom profylaxie u migrenikov je zníženie počtu záchvatov o 50 % a viac. Profylaktické lieky podávame dostatočne dlhú dobu (6 mesiacov a viac) v stúpajúcej dávke a pred možným vysadením minimálne 4 až 6 týždňov. V súčasnej dobe je známa už celá rada špecifických antimigreník, ktoré priamo ovplyvňujú mechanizmus vzniku migrenózneho záchvatu. Ich použitie by malo byť doporučené a kontrolované špecialistom, pretože u iných ako migrenóznych bolestí hlavy sú prakticky neúčinné a nemôžu sa podávať pri niektorých sprievodných ochoreniach. Cena týchto liekov je veľmi vysoká, často však je ich nákladnosť vyrovnaná veľmi dobrým účinkom. Chorý s typickou migrénou by mal byť aspoň 1 krát za život dôkladne vyšetrený odborníkom (v tomto prípade neurológom) a liečba by mala byť usmerňovaná a kontrolovaná lekárom. MODERNÁ LIEČBA MIGRÉNY

Najúčinnejšou skupinou liekov určenou na špecifickú liečbu migrény sú triptany. Pretože každý pacient má individuálne potreby, v súčasnosti sú lekárom a pacientom k dispozícii tri formy aplikácie lieku:

• Tabletky: nástup účinku do 30 min. od užitia
• Injekcie: nástup účinku do 10 min. od aplikácie
• Nosový sprej: nástup účinku do 15 min od aplikácie

Pacient môže používať tú formu aplikácie, ktorá vyhovuje jeho zdravotnému stavu najviac. Ak napríklad záchvat sprevádza vracanie, tabletková forma nie je vhodná. Nie každý pacient si tiež dokáže pichnúť autoinjekciu. Nová forma aplikácie vo forme nosového spreja má výhodu v tom, že pacient ju môže použiť rýchlo a kdekoľvek sa nachádza. Účinkuje rýchlejšie ako tableta a je vhodná aj v prípade záchvatu sprevádzaného zvracaním.

VIII.

KEDY BY MAL PACIENT NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA
• pri náhle vzniknutej „prvej“ bolesti hlavy
• pri „najhoršej“ bolesti aká sa kedy vyskytla
• ak bolesť neprechádza po použití bežných voľnopredajných analgetík (Acylpyrín, Paracetamol, Ibuprofen)
• ak je intenzita bolesti neznesiteľná alebo ruší spánok
• ak pretrváva nepretržite viac ako 2 týždne
• ak sú prítomné ďalšie príznaky (nauzea, zvracanie)
• ak sa vyskytuje súčasne aj zvýšená teplota alebo vyrážka
• ak sa súčasne vyskytuje tuhosť krku
• ak sa vyskytne slabosť končatín alebo iné neurologické príznaky
• ak sa súčasne vyskytujú zmeny osobnosti alebo spomalenie myslenia
• ak sa bolesť hlavy objaví po úraze
• ak vznikne nový typ bolesti hlavy u pacienta nad 55 rokov

ZÁVER

V tejto práci som využila poznatky z rôznych internetových stránok, kníh alebo úryvkov, ale aj priamych spovedí ľudí, ktorí majú vážne problémy s migrénou alebo iným typom bolesti hlavy. Informácie, ktoré som sa dočítala, sa takmer úplne rovnali výpovediam týchto ľudí. Samozrejme, že každý človek je jedinečná bytosť a má svoje špecifiká, ale hlavné znaky sa vždy stotožňovali, čo mi potvrdilo správnosť zdrojov, z ktorých som čerpala. Čas strávený pri práci na tejto seminárnej práci ma obohatil nielen z hľadiska nových informácii o migréne, ale dozvedela som sa aj mnoho iných zaujímavých vecí a termínov súvisiacich s medicínou, čo verím, že mi v budúcnosti pomôže. Dostala som sa k mnohým informáciám, ku ktorým by som sa pri bežnom učení nedostala a myslím, že je to výborný spôsob rozšírenia svojich poznatkov, pri ktorom som robila veci, čo ma zaujímajú a zároveň som sa veľa nového naučila.

OBSAH

ÚVOD.........................................................................................................................................2
MIGRÉNA A BOLESTI HLAVY...........................................................................................3
DOŠTIČKOVÁ TEÓRIA MIGRÉNY
DETSKÉ ŠPECIFIKÁ
RIZIKÁ
PRIMÁRNE BOLESTI HLAVY.............................................................................................4
MIGRÉNA
AURA
MIGRÉNOVÝ EKVIVALENT
KOMPLIKOVANÁ MIGRÉNA
TENZNÁ BOLESŤ HLAVY
HISTAMÍNOVÁ BOLESŤ HLAVY
KOMBINOVANÁ PRIMÁRNA BOLESŤ HLAVY
CHRONICKÁ DENNÁ BOLESŤ HLAVY
SEKUNDÁRNE BOLESTI HLAVY.....................................................................................10
V SÚVISLOSTI S JEDLOM
V SÚVISLOSTI S UŽÍVANÍM INÝCH LÁTOK A LIEKOV
V SÚVISLOSTI SO ZNÁMYM VYVOLÁVAJÚCIM FAKTOROM
V SÚVISLOSTI S INÝM OCHORENÍM HLAVY ALEBO KRKU
V SÚVISLOSTI S CELKOVÝM OCHORENÍM
V SÚVISLOSTI SO ZRIEDKAVEJŠÍM OCHORENÍM
V SÚVISLOSTI S LEKÁRSKYM ZÁKRKOM
MEDICÍNSKY ZÁVAŽNÉ BOLESTI HLAVY..................................................................13
ZVÝŠENÝ INTRAKRANIÁLNY TLAK – MOZGOVÝ NÁDOR
SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE Z CIEVNEJ VÝDUTE
BOLESŤ HLAVY PO TRAUME
SUBDURÁLNY HEMATÓM
ZÁPAL MOZGOVÝCH BLÁN - MENINGITÍDA
ZÁPAL MOZGU - ENCEFALITÍDA
TEMPORÁLNA ARTERITÍDA – ZÁPAL CIEVY
BOLESŤ HLAVY PRI ANEURYZME – CIEVNEJ VÝDUTI
MOZGOVÉ KRVÁCANIE
MOZGOVÝ ABSCES – NAHROMADENIE HNISU
BOLESŤ HLAVY PRI VYSOKOM KRVNOM TLAKU
BENÍGNA INTRAKRANIÁLNA HYPERTENZIA
AKO ZVLÁDNUŤ BOLESŤ HLAVY..................................................................................15
PREČO JE MIGRÉNA NEDOSTATOČNE DIAGNOSTIKOVANÁ..............................15
LIEČBA...................................................................................................................................16
AKÚTNA NEFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA
AKÚTNA FARMAKOLOGICKˇA LIEČBA
PROFYLAKTICKÁ LIEČBA
MODERNÁ LIEČBA MIGRÉNY
KEDY BY MAL PACIENT NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA..........................................................18
ZÁVER.....................................................................................................................................19
PRÍLOHY........................................................................................................................21 – 26
POUŽITÁ LITERATÚRA.....................................................................................................27

PRÍLOHY
McGILL - MELZACKOV DOTAZNÍK BOLESTI
A. Inštrukcia: Aké pocity máte pri bolesti? Niektoré zo slov, ktoré Vám predkladáme popisujú Vašu terajšiu bolesť. Zakrúžkovaním vyznačte slová, ktoré ju vystihujú najlepšie. Použite len jedno slovo vo vybranej a pre Vás vhodnej skupine, ktorá sa na Vašu bolesť vzťahuje najlepšie. Vynechajte ktorúkoľvek skupinu slov, ktorá nie je vhodná.
POCITY PRI BOLESTI
S1
1. chvenia
2. búšenia
3. tlčenia S8
1. svrbenia
2. brnenia
3. tŕpnutia A15
1. nepríčetnosti
2. zúfalstva
S2
1. vyžarovania
2. vystreľovania
3. vyšľahovania S9
1. tupého tlaku
2. ťaživej bolesti E16
1. minimálnej
2. dotieravej
3. stredne silnej
4. prudkej
5. neovládateľnej
S3
1. tlaku
2. pichania
3. vŕtania
4. bodania S10
1. praskania
2. lámania
3. trhania M17
1. rozpínania
2. prenikania
S4
1. ostrosti
2. rezania
3. drásania A11
1. únavy
2. značného vyčerpania M18
1. tŕpnutia
2. meravenia
3. stuhnutia
4. zovretia
S5
1. štípania
2. zvierania
3. hlodania
4. kŕčov A12
1. slabosti
2. nevoľnosti
3. ťažoby M19
1. chladu
2. mrazenia
S6
1. ťahu
2. napínania A13
1. strachu
2. hrôzy
3. zdesenia M20
1. dobiedzania
2. súženia
3. ubíjania
S7
1. horúčavy
2. pálenia
3. žeravosti A14
1. pocit trestu
2. mučivosti
3. krutosti
4. ničenia

B. Inštrukcia: Aká silná je Vaša bolesť? Nasledovné slová označujú bolesť so stúpajúcou intenzitou. K otázkam v bode 1 a 2 dopíšte číslo, ktoré najlepšie vyjadruje intenzitu Vami popisovanej bolesti:
0 1 2 3 4 5
nepociťujem bolesť mierna nepríjemná intenzívna krutá neznesiteľná
1. Ktoré slovo najlepšie vyjadruje intenzitu:
a) bolesti, ktorú pociťujete práve teraz
b) bolesti v čase, keď je najväčšia
c) bolesti v čase, keď je najmenšia
2. Pre porovnanie uveďte intenzitu:
najväčšej bolesti hlavy, akú ste kedy mali
najväčšej bolesti v krížoch, akú ste kedy mali
najväčšej bolesti brucha, akú ste kedy mali
najväčšej bolesti zubov, akú ste kedy mali
3. Ako sa mení Vaša bolesť v čase ? Je ...
chvíľková, krátkodobá
rytmická, prerušovaná
stála, neprestajná
C. Inštrukcia: Ku každej otázke dopíšte číslo odpovede, ktorá najlepšie vyjadruje Vaše ťažkosti:
Obmedzuje bolesť Vašu polohu ? nie čiastočne výrazne
Ovplyvňuje bolesť Vašu náladu ? nie čiastočne výrazne
Obmedzuje Vás bolesť pri bežných činnostiach ? nie čiastočne výrazne
Máte počas bolesti i iné ťažkosti ? (nechutenstvo, zápchu, potenie a pod.) nie čiastočne výrazne
D.

Inštrukcia: Doplňte údaje o trvaní bolesti v priebehu dňa a o liekoch, ktoré používate pri bolesti:
V priebehu dňa (24 hodín) máte bolesti hodín
- z toho silné bolesti hodín
- z toho mierne bolesti hodín
Ak máte bolesti aj v noci, uveďte o koľko hodín menej spíte pre bolesť hodín
Užívate lieky na spanie ? áno nie
Užívate lieky na upokojenie ? áno nie
Užívate lieky na tíšenie bolesti ? áno nie
Napíšte názov a dávky liekov, ktoré používate na tíšenie bolesti, v prípade, že ste na poslednú otázku odpovedali kladne:
E. Inštrukcia: Kde máte bolesti ? Vyznačte na obrázku tie oblasti, v ktorých cítite bolesť. Silnú bolesť označte +++, miernu bolesť ///, smer vyžarovania bolesti označte ». Ak je bolesť vonkajšia, povrchová (externá) pripíšte písmeno "E", ak je vnútorná, hlboká (interná) pripíšte písmeno "I".
SKÓROVANIE DOTAZNÍKA:
1. Skóre kvality bolesti (PRI) - je súčet skóre zvolených deskriptorov v časti A: v oblasti senzorickej (S1-10), afektívnej (A11-15), hodnotiacej (E16) a doplnkovej (M17-20). PRI = PRIS + PRIA + PRIE + PRIM
2. Počet zvolených slov (NWC) - je celkový počet zvolených deskriptorov v časti A
3. Intenzita prítomnej bolesti (PPI) - je daná zvoleným číslom odpovede na otázku B - 1a
4. Skóre sprievodných príznakov (SAS) - je súčet skóre odpovedí v časti C
5. Globálne skóre bolesti (GPS) sa počíta podľa vzorca:
GPS = GPI/ trvanie bolesti v hodinách, kde GPI = PRI + (PPI).10 + SAS = globálna intenzita bolesti
VIZUÁLNE DESKRIPTÍVNE ŠKÁLY K HODNOTENIU INTENZITY BOLESTI
A. Jednoduchá deskriptívna škála
0 žiadna 1 mierna 2 stredná 3 silná 4 veľmi silná 5 neznesiteľná


B. Melzackova škála
1 mierna 2 nepríjemná 3 intenzívna 4 krutá 5 neznesiteľná


C. Numerická škála 0 - 100
žiadna bolesť mierna bolesť stredne silná bolesť neznesiteľná bolesť


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
D. Vizuálna analógová škála


žiadna mierna stredná silná najväčšia bolesť akú si viem predstaviť

AKO POSTUPOVAŤ PRI BOLESTIACH HLAVY
Hlavné zásady postupu v prípade výskytu bolesti hlavy sú zhrnuté v priloženom diagrame vo forme otázok pre chorých.
symptómy diagnóza postup


1. Máte teploty, bolesť svalov, kĺbov, bolesť hrdla, nádchu, hnačku alebo zvracanie ?
Pravdepodobne máte: virózu, chrípku, zápal žalúdka alebo čriev. Použiť voľnopredajné OTC lieky podľa symptómov


2. Máte silnú bolesť hlavy, stuhnutý krk, zvraciate a bolia Vás oči na svetle?
Môžete mať MENINGITÍDU – infekciu obalov mozgu a miechy, alebo SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE
POHOTOVOSŤ
Stav je urgentný a je potrebné ihneď kontaktovať lekára.


3. Mali ste poranenie alebo úraz hlavy v poslednom čase?
Môžete mať vážne ochorenie -SUBDURÁLNY HEMATÓM, spôsobený výronom krvi pod tvrdú plenu, alebo menej vážne postihnutie - KONTÚZIU MOZGU
URGENTNÝ STAV
Okamžitý a neodkladný prevoz do nemocnice.


4.

Pociťujete necitlivosť, tŕpnutie alebo slabosť končatín? Mali ste alebo máte vysoký krvný tlak?
Ťažkosti môžu byť spôsobené cievnou príhodou – KRVÁCANÍM do mozgu alebo nedokrvením – ložiskovou ISCHÉMIOU mozgu.
POHOTOVOSŤ
Potrebný je prevoz do nemocnice.


5. Pociťujete tlak okolo očí, alebo Vám tečie z nosa?
Pravdepodobná je infekcia prínosových dutín – SINUSITÍDA.
Ak nepomôže 48-hodinová liečba voľnopredajnými liekmi, ak pretrváva horúčka alebo máte silné bolesti hlavy, ihneď vyhľadajte lekára. 6. Máte bolesť v oboch spánkoch a v oblasti krku? Objavuje sa po vynútenej polohe krku (napr. šoférovanie)? Mávate stresy, depresie, alebo pocity strachu?
Zvýšená TENZIA (napätie) svalov hlavy a krku je pravdepodobnou príčinou Vašich bolestí. Relaxujte, aplikujte teplo na svaly hlavy a krku, použite analgetiká na úľavu od bolesti. 7. Máte intenzívnu, pulzujúcu bolesť hlavy (na jednej strane) s napínaním na vracanie, vadí Vám hluk a svetlo, mali ste pred začiatkom bolesti nejaké príznaky (napr. zrakové – škvrny, záblesky )?
Toto sú príznaky MIGRÉNY. Často majú rodinný výskyt. Objednajte sa k lekárovi. K dispozícii sú lieky, ktoré sa užívajú pred záchvatom, alebo ktoré zmiernia bolesti alebo skrátia trvanie záchvatu.


8.Máte bolesti hlavy v súvislosti s čítaním, alebo pozeraním na obrazovku?
Tieto bolesti môžu byť spôsobené problémami OKA.
Navštívte optiku alebo oftalmológa, či nepotrebujete okuliare.


9. Dostanete bolesť hlavy, slabosť a triašku vtedy, ak vynecháte jedlo?
Vaša bolesť hlavy môže byť z HYPOGLYKÉMIE (nízkej hladiny cukru v krvi). Jedzte 6 x denne a vyhýbajte sa jedlám, ktoré obsahujú množstvo cukru.


10. Snažíte sa piť menej kávy, alkoholu, obmedzili ste spotrebu liekov?
Bolesť hlavy z vynechania – ABSTINENCIE určitej látky môže trvať niekoľko dní.
Užite analgetiká. Bolesť sa postupne zmierni. Nezačnite znovu užívať návykovú látku.


KONZULTUJTE SVOJHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA.
AK SI MYSLÍTE, ŽE PROBLÉM JE VÁŽNY, IHNEĎ VOLAJTE POHOTOVOSŤ.

Zdroje:
www.migrena.sk -
www.woman.sk -
http://www.edusan.sk/pacient/choroby/migrena/OBSAH#OBSAH -
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/ls.html -
Kábrt, J., Kábrt, J.jr.: Lexicon Medicum -
Vokurka, M., Hugo, J.: Praktický slovník medicíny -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk