Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Najhlbšia jaskyňa na Slovensku

Na severnej strane Nízkych Tatier v masíve Krakovej hole (1753 m n. m.) a v blízkosti Ďumbiera sa nachádzajú najhlbšie slovenské jaskyne: V Záskočí, Starý hrad a Javorová priepasť. Hĺbkou 424 metrov drží prvenstvo viac ako 5 km dlhá jaskyňa Starý hrad, ktorá je najhlbšou slovenskou jaskyňou. Tvorí ju sústava úzkych chodieb, prerušovaná priepasťami hlbokými 7 – 44 metrov, ktorá vyúsťuje do mohutných kaňonov.
Jaskyňa je vytvorená podzemnou vodou v tmavých vápencoch. Vytvárala ju nielen voda presakujúca z povrchu, ale tiež dravý podzemný tok s výdatnosťou až 20 litrov za sekundu. Voda z nej odchádza podzemím až do Jánskej doliny, kde vyviera na povrch.
Prečo názov Starý hrad? Na objaviteľov zapôsobil výrazný skalný útvar, cez ktorý sa vo výške 1488 metrov vstupuje do podzemia. Pod ním objavil vedúci zvolenských jaskyniarov puklinu so silným prievanom. V lete 1966 bol objavený vchod č. 2, ktorý nasledujúci rok rozšírili a objavili prvé priepasti jaskyne. V roku 1969 dosiahli dno IV. priepasti v hĺbke 152 m. V roku 1979 našli jaskyniari pokračovanie za závalom v hĺbke 152 m. Dlhým meandrom, zakončeným 44 m Studňou radosti, prenikli až k Sifónu 80 na dne Siene prieskumníkov (-272 m). Steny priepasti, strop i dno dómu sú ozdobené menšími kvapľami bielej, žltej a okrovej farby.
Nájdeme tu aj mohutný stalagmit Etna. Pod stalagmitom si zvolenskí jaskyniari zriadili kuchynku, kde sa pri návrate na povrch posilňujú pred výstupom vertikálnymi úsekmi. Dravá podzemná bystrina sa v polovici Veľkého kaňonu zarezáva do hĺbky a padá 20 m vysokým vodopádom do puklinovitej Riečnej priepasti. Za priepasťou je ďalší vodopád s výškou 30 m.

Teraz niečo neuveriteľné. Pod týmto vodopádom postavili zvolenskí jaskyniari, viac ako 200 m pod zemou v roku 1987 malú vodnú elektráreň, ktorá im dáva elektrinu na vŕtanie pri ďalšom prieskume v jaskyni.
Čo dodať na záver? Okrem toho, že je to naša najhlbšia priepasťová jaskyňa, je to jediné miesto kde je u nás vodná elektráreň pod zemou. Jaskyňa je neprístupná, môžu ísť do nej len skúsení jaskyniari, ktorí tu tvrdo pracujú. Ak niekedy budete na Ďumbieri, pozrite sa smerom na sever a môžete si uvedomiť, že pod týmito kopcami sa nachádza niečo také úžasné, že je ťažké si to predstaviť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk