referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Vlastnosti pôdy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stiby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 944
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Tieto činitele nepôsobia oddelene, ale ako doplnok klimatických činiteľov rastu v rámci vzájomného dopĺňania. Vzťahy, ktoré sa snažíme dosiahnuť, nesmieme považovať za absolútne. Závisia od:
- druhu rastliny, ktorý chceme pestovať,
- daného vývinového štádia rastlín,
- úrovne úrod, ktorú chceme dosiahnuť.
Mnoho pôdnych vlastností, najmä pôdna štruktúra, obsah vody a vzduch v pôde, ako aj obsah organických látok v pôde a sorpčná kapacita pôdy, sú v bezprostrednom vzťahu k reakcii živín v pôde, k výžive rastlín a k hnojeniu.
Sorpčná schopnosť pôdy
Schopnosť pôdy pútať ióny, molekuly rôznych látok z roztoku, nazývame sorpčnou schopnosťou pôdy. Formovanie tejto veľmi dôležitej vlastnosti pôdy podmieňuje pôdny koloidný komplex – koloidy minerálneho a organického pôvodu.
Hlavné mechanizmy sorpcie v pôde
Gedrojc na základe spôsobu zadržiavania látok v pôde vyčlenil niekoľko mechanizmov sorpcie – mechanickú, fyzikálnu, fyzikálno-chemickú, chemickú a biologickú.
Mechanická sorpcia
Spočíva v mechanickom zadržiavaní jemných častíc v pôdnych póroch. Mechanická sorpcia závisí od zrnitostného a agregátového zloženia pôd. Pôdy stredne ťažké, ťažké a jemno agregátové sa vyznačujú vyššou mechanickou sorpciou ako pôdy piesočnaté a hrubo agregátové.
Fyzikálna sorpcia
Súvisí s povrchovými javmi na fázovom rozhraní koloidnej sústavy. Podmienená je voľnou povrchovou energiou, ktorá vzniká na rozhraní pevných častí pôdy a pôdneho roztoku. Prejavuje sa zväčšovaním (pozitívna sorpcia) alebo zmenšovaním (negatívna sorpcia) koncentrácie molekúl na povrchu pevnej fázy a ich poklesom alebo vzostupom v pôdnom roztoku. Fyzikálno-chemická (výmenná) sorpcia
Spočíva vo výmene iónov medzi pôdnym koloidným komplexom a pôdnym roztokom, ktorá sa uskutočňuje v ekvivalentných pomeroch. Energia výmeny katiónov závisí od ich mocenstva, atómovej hmotnosti a veľkosti polomeru. Tento mechanizmus sorpcie sa považuje za najdôležitejší, a preto je aj najviac preskúmaný. Chemická sorpcia
Súvisí so zadržiavaním tých iónov v pôde, ktoré za určitých podmienok v pôde vytvárajú málo rozpustné resp. nerozpustné zlúčeniny (zrazeniny, precipitáty). Tie sú potom mechanicky zadržiavané pevnou fázou pôdy a tvoria jej súčasť Napr.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vlastnosti pôdy 2.9752 1505 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.