Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvoustovce

KMEŇ 4:Obrúčkavce
Článkované telo, segmentované-vonkajšie i vnútorné, coelom-druhotná telová dutina medzi ekto a endodermou vyplnená tekutinou s vnútornými orgánmi. Pri vývine sa tvoria bunky mezodermy.
VS: nefrídie NS: rebríčková CS: chrbtová a brušná cieva (uzavretá) DS: povrchom tela,žiabrami
Rozmnožovanie: pohlavné, nepohlavné Telo: slizovitá pokožka, štetiny
Priamy vývin: vajíčko → jedinec podobný rodičom
Nepriamy vývin: Vajíčko → larva → jedinec podobný rodičom
Trieda: Mnohoštetinavce
Na boku tela majú párne výbežky, parapódiá-so štetinami a žiabrami
Vývin: nepriamy Larva: TrochofóraVýskyt: hlavne more
Palolo zelený, Nereidka dravá
Trieda: Opaskovce
Majú opasok s pokožkovými žľazami, žľazy vylučujú puzdro obaľujúce vajíčka, hermafrodity, priamy vývin
RAD Máloštetinavce (4štetiny na každom článku)-
Dážďovka zemná(tvorba humusu,prevzdu.pôdy)
Bahenník červený-vo vode
RAD Pijavice
sploštené telo bez štetín, 2 prísavky, niektoré ozubenú čeľusť, črevo s boč.vakmi (zásoba), hermafrodity, živia sa krvou stavovcov
Pijavička rybia, Chobotnatka rybia, Pijavica veľká,
Pijavica lekárska-ozubená (hirudín-látka proti zrážanlivosti krvi)

KMEŇ 5:Článkonožce
Články združené do celkov,druhotná telová dutina sa rozpadla, epitel pokrýva vnútorné orgány, telová tekutina-mixocel, cefalizácia-vznik hlavy, povrch tela-chitín, priečne pruhované svaly
CS: otvorená, majú chrbtovú cievu VS: malpigické trubice DS: žiabre, celý povrch tela, vzdušnice (rozkonárené rúrky) NS: rebríčková ♀♂ Vývin: priamy, nepriamy Výskyt: všet.prostredia
Najstaršie: Trilobitvce-prvohory (hlava,hruď, telson)

1. PODKMEŇ:Klepietkavce
Telo: bez tykadiel, hlavohruď- 4 páry končatín, bruško, 1 pár ústnych ústrojov → chelicery (klepietka),
2. pár → pedipalpy (hmatadlá) Vývin : priamy, nepriamy
Trieda: Hrotnáče
Pancierový štít, na brušku trňovitý výbežok, morské Ostrochvosty
Trieda: Pavúkovce (suchozemské)
DS: Pľúcne vačky, vzdušnice, celé telo
RAD Šťúrychelicery a pedipalpy sú klepietkovito zakončené, bruško-2časti, živorodé, majú hrot s jedovou žľazou Rod Euskorpius
RAD Pavúky8 očiek, chelicery-jedová žlaza, snovacie bradavice na konci bruška, mimotelové trávenie (korisť omráčia jed.žlazou, vpustia do nej tráviace šťavy, natrávi sa mimo..)
Križiak obyčajný, Kútnik domový, Bežník
RAD Šťúrikynemajú hrot, majú len 5mm, pôda a kôra stromov
Šťúrik obyčajný
RAD Koscenohy sa ľahko oddelujú od tela, hlavohruď a bruško zrastené
Kosec domový
RAD Roztočehlavohruď a bruško zrastené, chelicery prispôsobené spôsobu výživy, škodcovia rastlín a živočíchov, nepriamy vývin TS: slepé výbežky Roztoč kurí
Kliešť obyčajný cicia len ♀, korisť hľadá podľa vydychovaného CO2
2. PODKMEŇ:Žiabrovce
Trieda: Kôrovce
Telo: Hlavohruď, bruško, 2 páry tykadiel (dlhé, krátke), kožný záhyb (štít), 5 párov končatín na hlavohrudi, 4 páry na brušku DS: žiabre, celý povrch tela Vývin: priamy, nepriamy
Larva morských kôrovcov-zoeaLarva sladkovodných – nauplius
Lupeňonôžky, Lastúrničky, Veslonôžky-potrava rýb Kaprovce - parazity rýb Rakovce-Rak riečny

3. PODKMEŇ:Vzdušnicovce
Cefalizácia, na hlave-1 pár tykadiel, hryzadlá, 2 páry čeľustí DS: vzdušnice
VS: Malpigiho rúrkyVývin: hlavne nepriamy
Trieda: Mnohonôžky (rastlinná potrava)
Trieda: Stonôžky (živočíšna potrava)
Trieda: Hmyz
Telo: Hlava zo 6 článkov, hruď a bruško-12 čl, 1 pár tykadiel, na hrudi 3 páry končatín
A)Krídlatý hmyz (1 alebo 2 páry krídel na hrudi)
B)Bezkrídly hmyz

Hmyz podľa vývinu
A)Hemimetabolia – hmyz s neúplnou premenou
Vajíčko → larva → zvlieka sa → dospelý jedinec

Vajíčko → najáda Podenky, Vážky

Vajíčko → nymfa Ucholaky
Šváby hryzavé ústne ústroje
Rovnokrídlovce (koníky, kobylky, cvrčky)

Bzdochy
Vši cicavé a bodavé ústne ústroje, škodia rast. a živ.
Vošky

B)Holometabolia – hmyz s úplnou premenou
Vajíčko → larva (žije v inom prostr. ako rodičia) → kukla → dospelý jedinec
RADY Chrobákymajú krovky, hryzavé ústne ústroje
Blanokrídlovcemajú 4 blanité krídla, hryzavé a lízavé ústne ústroje
(mravce, motýle, včely, osy)
Dvojkrídlovcebodavo-cicavé ústne ústroje (blchy, muchy, komáre)
Význam hmyzu:
1. Užitočné druhy: Čmele, Včela medonosná, Priadka morušová
2. Škodcovia zásob, odevov: Zrniar čierny, Múčiar čierny, Moľa šatová
3. Prenášače chorôb a cudzopasníky: Blchy(mor), komáre(malária), Ploštica posteľná
4. Škodcovia kultúrnych rastlín: Vošky, larvy motýľov
5. Zložka potravinového reťazca

OpaskovceMáloštetinavceDážďovka zemná
Bahenník červený
PijavicePijavička rybia
Chobotnatka rybia
Pijavica veľká
Pijavica lekárska

ČlánkonožceKlepietkavceHrotnáčeOstrochvosty
PavúkovceŠťúryEuskorpius
PavúkyKrižiak obyčajný
Kútnik domový
Bežník
ŠťúrikyŠťúrik obyčajný
KosceKosec domový
RoztočeRoztoč kurí
ŽiabrovceKôrovceLupeňonôžky
Lastúrničky
Veslonôžky
Kaprovce
RakovceRak riečny

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk