Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obehová sústava

Slúži na udržiavanie stálosti vnútorného prostredia

Zloženie a funkcia krvi:
1. Transport dýchacích plynov (O2 a CO2)
Ţ živín
Ţ produktov metabolizmu
Ţ hormónov

2. Imunologická funkcia – obranyschopnosť a ochrana organizmu
3.Udržiavanie stálej teploty tela

KRV – ZLOŽENIE

1.) KRVNÉ ELEMENTY

A/ Červené krvinky (erytrocyty)
Sú bezjadrové, okrúhle bunky na oboch stranách stlačené. Vznikajú v červenej kostnej dreni a zanikajú v slezine, ich životnosť je 3 mesiace. Funkcia: transport kyslíka
Obsahuje : červené krvné farbivo - hemoglobín → Fe, dôležité pre tvorbu hemoglobínu. Tvorí väzbu s kyslíkom (voľná väzba), vzniká oxyhemoglobín. Väzbu viaže s oxidom uhoľnatým (viaže sa ľahšie ako kyslík), vzniká karboxyhemoglobín.
V 1 mikrolitri krvi je : muži – 5,4 mil. erytrocytov ženy – 4,6 mil. erytrocytov
Ich počet stúpa so vzrastajúcou nadmorskou výškou (8 mil.) Krvný doping – v horských prostrediach

B/ Biele krvinky (leukocyty)
Sú bezfarebné, s jadrom, nachádzajú sa aj v miazge, vznikajú v červenej kostnej dreni. Je ich niekoľko druhov. Funkcia: zabezpečovanie imunity
Pri infekcii sa zvyšuje ich počet. Prenikajú cez steny kapilár a pohlcujú choroboplodné zárodky. V 1 mikroliltri je ich 4-10 tis.

C/ Krvné doštičky (trombocyty)
Nie sú to skutočné bunky, len útržky. Funkcia: zabezpečujú zrážanie krvi → pri poranení cievy sa na porušenú stenu začnú prikladať krvné doštičky a ich obsah sa vylieva do krvi. Podstatou zrážania je protrombín, ktorý sa mení na trombín a ten spôsobuje premenu fibrinogénu na fibrín.
Fibrín vytvorí sieť, kde sa zachytávajú krvné elementy a vytvorí sa tzv. krvný koláč. V 1 mikrolitri je ich 250 – 300 000.

2.) KRVNÁ PLAZMA

Je základnou hmotou, zloženie: 90% voda
organické látky (bielkoviny, fibrinogén, protrombín, glukóza)
anorganické látky (NaCl, Na2CO3 (uhličitan sodný)
Dospelý človek má 5,5 l krvi.
Sedimentácia je rozdelenie krvi prí státí do vrstiev od dola:
erytrocyty (čer.krv.)
leukocyty (biele krv.)
krvná plazma + doštičky (trombocyty)
U zdravých ľudí je pomalá a môže informovať o vzniku ochorenia.

KRVNÉ SKUPINY – 2 krvné systémy

1.) Systém A, B, O
A (najrozšírenejšia – 41,5 %) B (14,1 %)
AB (najmenej rozšírená 6,6 %) 0 (37,8 %)
Vlastnosť krvi je schopnosť zhlukovať cudzorodé krvinky.
Zhlukovacia reakcia: prebieha medzi antigénmi erytrocytov cudzieho človeka a protilátkami v krvnej plazme daného človeka.

Krvná skupinaAntigén v erytrocytochProtilátky
O(všeobec.darca)–––––––anti A anti B
AAanti B
BBanti A
AB(univerzál.príjem.)AB–––––––

Využitie krvných skupín (transplantácia krvi, transplantácia orgánov, určenie otcovstva).

2.) Rh faktor
Rh + (pozitív) – 80 % populácie (prítomnosť Rh faktoru)
Rh – (negatív) – 15 % populácie

Štrukturálna a funkčná charakteristika srdca:
Cievy delíme na:
1. Tepny – vystupujú zo srdca, vedú okysličenú krv, je jasnočervená, tečie pod tlakom, preto pri poranení strieka. Na začiatku tepien vystupujúcich zo srdca (srdcovnica – aorta, pľúcnica) sú polmesiačikovité chlopne. Od aorty odstupujú vencovité (koronárne) tepny a zásobujú krvou srdcový sval. Ich upchatie spôsobuje infarkt.
2. Žily – vstupujú do srdca, krv je odkysličená, tmavočervená, pri poranení vyteká.
3. Vlásočnice – kapiláry – tvoria prechod medzi žilami a tepnami
Artérioskleróza - zhrubnutie stien tepien ukladaním látok tukového charakteru
Kŕčové žily - varixy - rozšírenie povrchových žíl na dolných končatinách
Štrukturálna a funkčná charakteristika srdca

SRDCE: je uložené v hrudníkovej dutine vo väzivovom vaku - osrdcovníku
- ide o špeciálny druh priečne pruhovanej svaloviny
Stavba: pravá predsieň, pravá komora, ľavá predsieň, ľavá komora, cípovité a polmesiacovité chlopne, vencovité (koronárne tepny)
Srdce pracuje rytmicky v 2 fázach:
1. fáza - systola (stiahnutie), 2. fáza - diastola (ochabnutie)
Srdce je zvislou priehradkou rozdelené na 2 polovice (pravú a ľavú) a každá je zložená z predsiene a komory. Systolou predsiení sa krv vytlačí do komôr, ktoré sú v tom čase v diastole.Spätnému pohybu krvi do predsiení bránia chlopne (v pravej polovici trojcípa a v ľavej dvojcípa). Systolou komôr sa krv vytlačí do tepien a predsiene sú v diastole.
- jedným ťahom sa vypudí do obehu 60-80 ml krvi
Krvný obeh:

1. MALÝ (PĽÚCNY) OBEH - z pravej komory tepna pľúcnica vedie odkysličenú krv do pľúc, kde sa krv okysličí. Z pľúc pľúcne žily vedú okysličenú krv do ľavej predsiene.
2. VEĽKÝ TELOVÝ OBEH - z ľavej komory tepna srdcovnica vedie okysličenú krv do tela, z tela horná a dolná dutá žila vedie odkysličenú krv do pravej predsiene.
Rýchlosť činnosti srdca sledujeme prostredníctvom:
1. Počtu tepov - tepová vlna vzniká nárazom szstolou vypudenej krvi na steny aorty a jej vetiev. V pokoji - cca 70 tepov za minútu, pri námahy 100-240.
2. Krvného tlaku - je to tlak krvi v tepnách pri systole a diastole (120/70 torrov)
3. Srdcových oziev - vznikajú pri uzatváraní chlopní
4. Elektrických reakcií - EKG, ktoré zachytáva elektrokardiograf a záznam biopotenciálov sa nazýva elektrokardiogram.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk